En fars mareridt: Jeg aner ikke, hvor min datter er

Den 53-årige far fra Hovborg ønsker at være anonym. Han er frustreret over, at han i flere år ikke har set sin datter og ikke kan få Vejen Kommunes hjælp til at få udleveret oplysninger om hende. Læs mere i artiklen...Foto: André Thorup

En fars mareridt: Jeg aner ikke, hvor min datter er

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

53-årig mand fra Hovborg føler sig krænket af Vejen Kommune. Han mener, kommunen er alt for langsom til at få fremskaffet lovpligtige oplysninger om hans datter, som han ikke har samvær med. Hans advokat har rykket flere gange og kalder sagen grotesk.

VEJEN KOMMUNE: I Hovborg bor der en 53-årig far, som er dybt frustreret. Han har i flere år ikke set sin datter, da Statsforvaltningen har forbudt alt samvær. I snart to år har han - med advokat Allan Sørensen ved sin side - kæmpet bravt for at få Vejen Kommune til at kontakte datterens nuværende bopælskommune med krav om få igangsat en paragraf 23-redegørelse.

Det er en redegørelse, hvor forældre, som ikke har forældremyndighed over deres barn, kan få oplyst, hvordan deres barn trives i skole og institutioner.

Redegørelsen fortæller også, hvordan barnet har det helbredsmæssigt.

- Det er utroligt frustrerende ikke at vide noget som helst om, hvor min datter er, og hvordan hun har det. Jeg forstår ikke, at kommunen ikke vil hjælpe mig, siger faderen i Hovborg, som har valgt at være anonym i denne artikel.

Jeg savner min datter utroligt meget, og det er utroligt hårdt ikke at vide spor om, hvordan hun har det.
53-årig far, Hovborg
Paragraf 23
Ifølge Forældreansvarslovens paragraf 23 har den forælder, som ikke har forældremyndigheden, ret til at få en orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Forælderen skal anmode barnet bopælskommune om sådan en redegørelse.Forælderen har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner.

Der må ikke gives fortrolige oplysninger om den forælder, som har forældermyndigheden over barnet. Institutioner med flere kan nægte at give oplysninger om barnet, hvis det antages at være til skade for barnet.

Sådan en afgørelse kan påklages til Statsforvaltningen.
Advokat Allan Sørensen fra Penta Advokaterne er frustreret. Han regnede med, at det ville være forholdsvis let for hans klient at få tilsendt en paragraf 23-redegørelse, men nu er der over 40 mails i sagen, og hans klient har stadig ingen redegørelse fået. Foto: André Thorup
Advokat Allan Sørensen fra Penta Advokaterne er frustreret. Han regnede med, at det ville være forholdsvis let for hans klient at få tilsendt en paragraf 23-redegørelse, men nu er der over 40 mails i sagen, og hans klient har stadig ingen redegørelse fået. Foto: André Thorup

En grotesk sag

Hans advokat, Allan Sørensen fra Penta Advokaterne, føler, at hans klient får krænket sine rettigheder, når han ikke får den redegørelse, han ifølge loven har ret til at få.

- Det er en fuldstændig grotesk situation! At bede om en paragraf 23-redegørelse burde være en banal ting, men nu omfatter korrespondancen over 40 dokumenter, og jeg giver op. Det er som at slå i en dyne, siger advokaten og påpeger, at Vejen Kommune er forpligtet til at få datterens bopælskommune til at udarbejde den ønskede redegørelse.

Det har Statsforvaltningen da også påpeget i et brev, skrevet til Vejen Kommune 12. december 2017.

Alligevel måtte advokaten rykke Vejen Kommune flere gange for et svar, og det svar, der kom, mener han ikke, han kan bruge til noget.

Har hemmelig adresse

I et brev, dateret 12. marts 2018, skriver Vejen Kommune til advokat Allan Sørensen, at man har kontaktet datterens nye bopælskommune, og at denne kommune i børne- og familieafdelingen ikke har nogen sag på den 53-åriges datter. Da moderen har valgt at have hemmelig adresse, må Vejen Kommune ikke oplyse, hvor den 53-åriges datter bor i dag, og af brevet fra Vejen Kommune fremgår det, at skoleforvaltningen i den nye bopælskommune nu skal undersøge, om man dér har en sag på datteren.

Siden dette brev har hverken den 53-årige eller hans advokat hørt fra Vejen Kommune. De har heller ikke hørt fra datterens nye bopælskommune, som de ikke kender navnet på.

- Nu er der gået næsten to år, og vi har ikke set skyggen af en redegørelse. Det er vanvittigt, lyder det fra advokaten, som påpeger, at situationen - set med hans øjne - bliver endnu mere grotesk af, at en borger, som sløser med at oplyse noget, som kommunen kræver oplyst, straffes med det samme.

- Men der gælder åbenbart andre regler, når det er kommuner, der sløser. Vi har ingen sanktionsmuligheder, og når vi ikke ved, hvilken kommune min klients datter bor i, er vi 100 procent afhængige af, at Vejen Kommune følger op, påpeger Allan Sørensen.

Samvær nægtet flere gange

Den 53-årige mand fra Hovborg mistede i 2009 forbindelsen til sin datter, da forholdet til datterens mor, som han var ringforlovet med, gik i stykker.

Statsforvaltningen tilkendte moderen fuld forældremyndighed, og hver gang han efterfølgende i Statsforvaltningen har søgt om at få samvær med sin datter, har han fået nej.

Statsforvaltningen henviser i et brev, dateret 9. december 2017, til, at datteren i en samtale med en børnesagkyndig har givet udtryk for, at hun ikke ønsker at se sin far.

Den udmelding mener den 53-årige, at datteren er kommet med, fordi hun er påvirket af sin mor, og han oplyser, at moderen flere gange har lagt hindringer i vejen for et eventuelt samvær.

Advokat Allan Sørensen var ikke advokat for den 53-årige, da sagen om forældremyndighed blev afgjort.

Han har kigget sagens papirer igennem og oplyser, at det - ham bekendt - ikke er hverken vold eller misbrug, der har resulteret i, at den 53-årige ikke må se sin datter. Han mener desuden, at det manglende samvær kan skyldes en udtalt favorisering af mødre i sager om samvær.

Den 53-årige har med årene accepteret, at han ikke har samvær med sin datter og går nu målrettet efter at få udleveret oplysninger om hendes trivsel i forbindelse med en paragraf 23-redegørelse.

- Jeg savner min datter utroligt meget, og det er utroligt hårdt ikke at vide spor om, hvordan hun har det. Jeg har heller ingen adresse, som jeg kan sende fødselsdagsgaver til og ting til jul. Sådan en redegørelse er den eneste måde, hvorpå jeg kan få bare en lille smule oplysninger om min datter, fortæller den 53-årige far i Hovborg.

En fars mareridt: Jeg aner ikke, hvor min datter er

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce