Decentralisering, trafik, miljø og kultur kom på dagsorden