Par med lokalkendskab tvivler på, at der reelt er tilbagegang