Politikere skyder udvikling af Sønderris i gang

Sønderris er et populært bosætningsområde. En stor del af de byggegrunde, som Esbjerg Kommune solgte i 2018, ligger på Erisvænget i Sønderris, og interessen var i forvejen stor for at slå sig ned i Sønderris. Hele 200 skrev sig op til at få materialet tilsendt på de 36 grunde, der var udbudt til salg. Arkivfoto.

Politikere skyder udvikling af Sønderris i gang

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Bydelen Sønderris skal udvikles, men det er afgørende, at lokale borgere, foreninger og erhvervsliv deltager i arbejdet med udviklingsplanen, hvis den skal give mening, mener politisk udvalg, der netop har godkendt oplæg.

Esbjerg Kommune: De otte partier i Esbjerg Byråd reserverede sidste år en kvart million kroner til arbejdet med en plan for fremtidens Sønderris, og nu har Plan & Miljøudvalget netop godkendt det kommissorium, der lægges til grund for det videre arbejde med udvikling af bydelen.

- Hele idéen er at give borgere, foreninger og erhvervsliv muligheden for at byde ind og være med til at påvirke udviklingen af Sønderris. Der har allerede været holdt to møder med en lokal arbejdsgruppe, der har udpeget nogle emner, som planen til sin tid skal indeholde, fortæller formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der pointerer, at det er helt afgørende for projektets succes, at det er de lokale kræfter, der sidder med ved bordet, når der skal tænkes tanker og drøftes idéer om fremtidens Sønderris.

- Tre repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager efterfølgende som en del af styregruppen for projektet, og det er et mål med planen, at den siden resulterer i konkrete arealudpegninger i kommuneplanen. Det er ikke sådan, at udviklingsplanen bliver juridisk bindende, men det er klart, at vi politisk skal have planen med i betragtning, når der træffes beslutninger, siger Sandrini.

Hele idéen er at give borgere, foreninger og erhvervsliv muligheden for at byde ind og være med til at påvirke udviklingen af Sønderris.
Karen Sandrini (S), formand for Plan & Miljøudvalget.
Fakta
Projektet udspringer af byrådets ønske om en strategisk udviklingsplan for Sønderris. Projektet skal igennem by-analyse og dialog med borgere, foreninger og erhverv i Sønderris munde ud i en oversigt over udviklingspotentialer, målsætninger og projekter, der skal danne rammen for den fremtidige byudvikling i og omkring Sønderris.

Fire vigtige emner

De 250.000 kroner, der er sat af til arbejdet i det kommunale budget, skal blandt andet dække en ekstern konsulent, afholdelse af workshop og borgermøde - alt som led i den nye, strategiske udviklingsplan.

Arbejdsgruppen fra Sønderris, der består af repræsentanter fra blandt andet lokalrådet, sportsforeningen og erhvervslivet, har som nævnt på forhånd udpeget fire væsentlige emner, som planen skal forholde sig til.

Det første er udvikling af de tre centrale mødesteder - hallen/skolen, Midtgård og lokalcentret - og deres indbyrdes sammenhæng. Det andet er fremtidssikring af arealer til skole og fritidstilbud, herunder mulighed for udbygning af hallen, bedre omklædningsfaciliteter og mere parkering, mens det tredje emne handler om videreudvikling af Sønderris' grønne områder i takt med, at bydelen udbygges, herunder sikring af grønne områder i de nye boligområder samt placering af en hundeskov. Fjerde og sidste emne vedrører Sønderris' sammenhæng med de omkringliggende bydele i forhold til blandt andet infrastruktur, identitet og fremtidig byudvikling.

Udviklingsplanen sendes i offentlig høring i otte uger, når den er klar, og i høringsperioden holdes der i den forbindelse et borgermøde.

Politikere skyder udvikling af Sønderris i gang

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce