Forsvaret på krigsstien: Kan blokere for Esbjerg Towers

Esbjerg Towers, de tre kaktus-tårne, der skal skyde op på Tovværksgrunden i Esbjerg, møder visse forhindringer. VIsualisering: BIG/Esbjerg Kommune.

Forsvaret på krigsstien: Kan blokere for Esbjerg Towers

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Forsvarsministeriet er kommet med en indsigelse i forhold til det kommende byggeri af Esbjerg Towers. Det højeste af de tre kaktustårne kan muligvis forstyrre Flyvestation Skrydstrups radar 54 kilometer væk.

Esbjerg Kommune: Ikke nok med, at grænseværdierne for den historiske fiskelugt i Esbjerg kom til at påvirke prestigebyggeriet Esbjerg Towers på Tovværksgrunden - nu kan byggeriet af de markante kaktus-tårne, som det verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group, BIG, har tegnet, gå hen og blive et nationalt sikkerhedsanliggende.

I hvert fald er Forsvarsministeriet kommet med en indsigelse i den nys overståede høringsperiode, som det nye plangrundlag netop har været udsendt i, og indsigelsen går direkte på opførelsen af det højeste af de i alt tre tårne, der render op i 17 etager og i alt 61 meter. Forsvarsministeriet - eller rettere: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der skriver på vegne af ministeriet - mener, at bygningens højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skrydstrup, og planforslaget vil i givet fald stride mod Forsvarsministeriets varetagelse af nationale interesser.

Forsvarsministeriet har vetoret, og derfor arbejdes der lige nu på højtryk i den kommunale forvaltning med at undersøge sagen nærmere og få styr på, hvilke løsninger, der eventuelt kan udarbejdes. I modsat fald er der en risiko for, at forsvarets radar kan ende med at forhindre byggeriet af det højeste tårn.

Udvalg ser på sagen
  • Plan & Miljøudvalget behandler kommuneplanændring og lokalplanforslag på et møde tirsdag. Dette er den anden høringsrunde, og denne gang er der indkommet seks høringssvar.
  • De indsendte bemærkninger handler blandt andet om bekymringer om de trafikale forhold i anlægsfasen og efterfølgende. Desuden er der ønske om at præcisere håndtering af lugt i området i redegørelsen, og afhjælpe eventuelle indbliks- og lysgener fra det planlagte parkeringsareal til nabo mod vest med et hegn. Derudover bliver der udtrykt bekymring fra Danmarks Naturfredningsforening i forhold til de kystnære og grønne nærområder, og konsekvenserne af bygningerne for trækfugle, kulturarven og verdensarven.
  • Hvis Plan & Miljøudvalget godkender plangrundlaget, skal det oversendes til Esbjerg Byråd for endelig godkendelse.

For meget lugt

Flyvestationens radar er ikke den eneste forhindring, projektet, der indeholder tre bygninger til ungdomsboliger, hotel og erhverv i Tovværksområdet ved Grådybet, er stødt på.

Tårnene er henholdsvis syv, 10 og 17 etager og henholdsvis 28 meter, 37 meter og 61 meter høje. I januar kunne JydskeVestkysten således fortælle, at der grundet grænseværdierne for lugt ikke må indrettes boliger i de øverste etager, og dermed kunne der pludselig ikke blive tale om 450 ungdomsboliger, som det oprindelig var planlagt. Selv om det er mange år siden, der er landet fisk i Esbjerg, endsige forarbejdet fisk til fiskeolie og fiskemel på TripleNine, måtte selskabet bag Esbjerg Towers i stedet planlægge med hotellejligheder og erhverv i de øverste etager.

54 kilometer væk

Ifølge planchef Peter Bagge, Esbjerg Kommune, står flyvestationens radar 54 kilometer væk, og Esbjerg Kommune mener at kunne påvise, at den nye bygning ikke får indflydelse på radardækningen.

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), er fortrøstningsfuld i forhold til kaktus-tårnenes fremtid i Esbjerg:

- Hvis en 61 meter høj bygning er et problem for radardækningen, så er der godt nok mange byggerier, der ikke kan lade sig gøre. Vi har jo også en skorsten på affaldsforbrændingen, der er noget højere end 61 meter, og vi har testmøller i Måde på 200 meter i højden. Men nu bliver problematikken undersøgt til bunds, og det er ingen skade til, at vi fremadrettet har den slags oplysninger med i sagsbehandlinger. Som erhvervsvenlig kommune handler det jo også om at skabe tryghed og klare rammer for projektudviklere og bygherrer, så det er nemmere at navigere i, når man kommer med noget nyt, siger Karen Sandrini.

Forsvaret på krigsstien: Kan blokere for Esbjerg Towers

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce