Disse gamle vejtræer er til fare for trafikken

Det er disse 40 gamle vejtræer langs Jelshøjvej, der snarest skal fældes. De hælder alle mod øst, men i denne tid er det ikke mere vestenvinden som i gamle dage, men en kraftig kuling fra øst, der kan blæse de svækkede aske- og rønnetræer omkuld. Foto: Søren Dippel

Disse gamle vejtræer er til fare for trafikken

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

40 gamle aske- og rønnetræer på begge sider af Jelshøjvej er så svækkede af sygdom, at de må fældes. Maltbæk Bylaug ønsker alléen genplantet, men lige nu har kommunen ikke råd til det.

Maltbæk: Med de truende klimaforandringer skal vi ifølge meteorologerne forvente øgede nedbørsmængder og kraftigere storme, og den slags er en dårlig cocktail for mange gamle vejtræer rundt omkring i Vejen Kommune. Hvis træerne tilmed er ramt af råd og sygdom, kan der være fare på færde.

Og det er lige netop, hvad der er på Jelshøjvej mellem Malt og Maltbæk, har Maltbæk Bylaug for længst gjort kommunen opmærksom på.

- Hver gang det stormer, er der grene, som falder ned på vejbanen. Det er til fare for trafikanter og skolebørn, der cykler til og fra Askov-Malt skole. Derfor har vi bedt kommune om at fælde træerne, siger formanden for Maltbæk Bylaug, Tine Lykke Thomsen.

Sidst i marts blev der holdt et dialogmøde mellem kommunen og bylavet, hvor bylavet igen gjorde opmærksom på problemet.

Derfor har Udvalget for teknik og miljø drøftet sagen på sit seneste møde, hvor kommunens afdeling for teknik og miljø orienterede udvalget om sagen.

Det kan godt være, at vejtræerne mellem Malt og Maltbæk umiddelbart fremstår som en fin allé med gamle træer af ask og røn på begge sider af vejen, men træerne er langt fra sunde. Asketræerne er angrebet af sygdommen, asketoptørre, og mange af rønnetræerne har både råd og hulheder i stammen.

Derfor bør en stor del af træerne fjernes nu, og inden for de kommende år vil de resterende træer nå samme dårlige tilstand. Der er ingen mulighed for at alléen kan bevares i sin nuværende form, lyder vurderingen.

200.000 kroner
Det er i alt cirka 40 aske- og rønnetræer, som skal fældes.Udgiften ventes at blive 100.000 kroner.

En eventuel genplantning ventes at koste yderligere 100.000 kroner.

Fældningen ønskes udført senest i midten af august.

Der er ikke råd

Tine Lykke Thomsen oplyser, at bylavet har et stort ønske om at bevare et vejforløb med allé-udtryk og ønsker derfor, at alléen genplantes med det samme.

Men de eksisterende træer står meget tæt på kørebanekanten, og skal der plantes nye, bør der ses på sikkerhedszonerne omkring vejen. Sikkerhedszonerne er den anbefalede afstand fra vej til påkørselsfarlige genstande, herunder træer. Ved en gentilplantning bør de nye træer plantes med god afstand til vejbanen, og dermed på private arealer.

Mulighederne for en sådan genplantning har kommunen endnu ikke afklaret. Alligevel vil kommunen igangsætte fældningen af alléen snarest muligt af hensyn til sikkerheden for trafikanterne.

- Vi vil dog fastholde vores ønske om, at der skal foretages en genplantning. Hvis det ikke sker umiddelbart efter fældningen, er vi bange for, at vores ønske havner i glemmebogen, siger Tine Lykke Thomsen.

- Men vi vil også rigtigt gerne genplante træerne, men her er der flere problemer at tage stilling til. For det første, skal der findes plads til at plante nye træer, for det andet kan det betyde, at vi må opkøbe den nødvendige jord, og for det tredje skal der være økonomi til det. Det er der ikke i øjeblikket. Men kan der findes midler til det, må vi se på det til den tid, siger udvalgets formand, Vagn Sørensen.

Disse gamle vejtræer er til fare for trafikken

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce