- Noget er gået helt galt i samarbejdet

Kirsten Bruun kæmper for at undgå, at alle Hovborgs gader skal graves op for at lægge rør til regnvandet. Lokalrådet og borgerne mener, vandet kan ledes bort i rendesenen. Foto: Steen Rasmussen

- Noget er gået helt galt i samarbejdet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der arbejdes bag kulisserne på at få Vejen Byråd til at ændre beslutning om regnvandet i Hovborg. Kirsten Bruun, lokalrådets mand i arbejdsgruppen, har fundet dokumentation for, at politikerne har lovet at lytte til de lokale.

HOVBORG: - Noget er gået helt galt i samarbejdet og kommunikationen mellem politikere, forsyning og lokalråd siden oktober 2018. Det er vi både kede af, frustreret over og faktisk også lidt i chok over.

Sådan indleder Kirsten Bruun, Hovborg, et brev om regnvandsseparationen i landsbyen til medlemmerne af Vejen Byråd. Hun er Hovborg Lokalråds repræsentant i arbejdsgruppen, der gennem halvandet år har arbejdet med en plan for, hvordan man får regnvandet væk fra spildevandskloakken og en unødvendig og dyr behandling på et renseanlæg.

Arbejdsgruppen, der også består af medlemmer fra Vejen Forsyning og Vejen Byråd, har foreslået, at regnvandet i Hovborg ledes væk i rendestenen og derfra til nogle søer - en "åben løsning". Det kan nemlig ske uden at grave alle byens gader op, og det er helt afgørende for lokalrådet og borgerne.

Men da det kom til stykket, besluttede et flertal i byrådet det stik modsatte, nemlig en traditionel løsning, hvor regnvandet ledes væk i nedgravede rør, så gaderne skal graves op. Kirsten Bruun har tidligere sagt, at "det vil vi ikke finde os i", og lige nu arbejdes der intenst på at få sagen genoptaget og på få byrådet til at ændre beslutningen. Det er i den proces, Kirsten Bruun på vegne af lokalrådet har skrevet til hvert enkelt byrådsmedlem.

Så føler vi nærmest, at I har brugt os, så længe, I syntes, I kunne få noget ud af det i forhold til at få borgerne med på at vælge selv at håndtere regnvandet, og når så det var på plads, var vi ligegyldige.
Kirsten Bruun, Hovborg
Nej tak til nye afløbsriste i Hovborg, siger medlem af arbejdsgruppen bag et kasseret forslag om regnvandsafledning Kirsten Bruun. Foto: Steen Rasmussen
Nej tak til nye afløbsriste i Hovborg, siger medlem af arbejdsgruppen bag et kasseret forslag om regnvandsafledning Kirsten Bruun. Foto: Steen Rasmussen

Chok

"Vi blev chokeret, da vi i avisen så, at vi slet ikke var blevet taget alvorligt, men at systemet bare trådte i funktion og besluttede hen over hovederne på os", står der i brevet, som slutter med:

"Vi havde klare forventninger til, at I holdt os orienteret og i hvert faldt holdt et møde med os i lokalrådet forud for den beslutning, I var på vej til at træffe, og som vi ingen anelse havde om. Det kan man vel da med rette forlange af sine samarbejdspartnere, ellers er det ikke meget samarbejde. Så føler vi nærmest, at I har brugt os, så længe, I syntes, I kunne få noget ud af det i forhold til at få borgerne med på at vælge selv at håndtere regnvandet, og når så det var på plads, var vi ligegyldige".

Et byrådsmedlem har sagt til Kirsten Bruun, at borgerne i Hovborg på et møde i efteråret blev orienteret om kommunens beslutning om at nedgrave kloakrør til regnvandet, og at det derfor ikke burde komme som en overraskelse. Her stod der på en overhead "Veje bliver afvandet ved vejriste og ledt i rør, så der skal graves."

Men den køber Kirsten Bruun ikke.

- Overskriften på den overhead var "Overvejelser og udfordringer" - altså at der var tale om noget, som man overvejede, men som ikke var besluttet. Det hæftede vi os derfor slet ikke ved, da vi i arbejdsgruppen havde planlagt det hele, som vi gerne ville have det, nemlig at gaderne ikke bliver gravet op, så vi får hele byen spærret af gennem en hel turistsæson. Det vil være ødelæggende for Hovborg.

Prøv det dog

- Men vi forstår slet ikke, hvorfor byrådet pludselig siger nej til arbejdsgruppens forslag. Hvorfor dog ikke få vores model afprøvet, før man går i gang med en separation af regnvandet i andre byer i kommunen? Og hvorfor dog ikke vælge en løsning, som kun koster det halve - nemlig 5 millioner kroner for vores skånsomme forslag mod de 10 millioner kroner, det vil koste at grave det hele ned. Uanset hvilken kasse pengene kommer fra, så er det jo i sidste ende skatteborgerne, som skal betale.

- Samtlige husstande i byen - og det er i sig selv fantastisk - er gået med på selv at finde løsninger på at aflede regnvandet ved deres huse f.eks. med småsøer. Mange har brugt meget mere end de 25.000 kroner, hver husstand har fået af kommunen. Når der alligevel skal nedgraves rør til regnvandet på kørebanen, så kunne de enkelte husstande lige så godt have sparet pengene og valgt at lede regnvandet fra nedløbsrørene til kommunens nye system, men planen har jo hele tiden været, at husstandene skulle sørge for deres eget regnvand, og at regnvandet i gaderne skulle løbe bort i rendestenen.

- Vi forstår det simpelthen ikke!

Kirsten Bruun har pløjet samtlige dokumenter i sagen igennem og fundet en række formuleringer, hvor kommunen slår på at inddrage borgerne.

- Men i sidste ende var det kun pæne ord på et stykke papir, men vi har ikke tænkt os at opgive kampen for at undgå at få byens gader gravet op, siger Kirsten Bruun.

Forsøgsmulighed

Det lokale byrådsmedlem - medlem af arbejdsgruppen til og med december 2017 - Charlotte Klausen (K) siger i en kommentar, at hun ikke var klar over, at der var ønsker i Hovborg om en "åben model", da hun i byrådets stemte for kommunens forslag om at rørlægge regnvandsafledningen.

Hun peger på, at der i beslutningen står, at der er mulighed for "yderligere forsøg" - f.eks. forsøg med den løsning, som Lokalrådet ønsker. I givet fald skal forsøgene godkendes af "vejmyndigheden" - altså kommunen.

- Kommer der en ansøgning, og det teknisk kan lade sig gøre, så er jeg åben for det, siger Charlotte Klausen.

- Noget er gået helt galt i samarbejdet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce