Hans Jørgen lavede koncerter med Kim Larsen i medgang og modgang: Der er helt kontante grunde til at savne ham