Tønder dropper ambition om store vindmøller

Den store park med 40 vindmøller syd for Ballum blev opført i 1995 har har dermed snart 25 år på bagen. I sidste byrådsperiode blev et udspil med at erstatte de udtjente møller med færre og større eksemplarer stemt ned. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tønder dropper ambition om store vindmøller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det var en gammel ambition og tekst om etablering af vindmøller, der havde fundet vej til et nyt udkast til Tønders overordnede kommuneplan. Afsnittet, der blev mødt med både begejstring, undren og vrede i vide kredse, er nu taget ud af planen. Men det er ikke ensbetydende med, at ældre modeller ikke kan erstattes af nye, store møller.

TØNDER: Var det hele bare en storm i et glas vand?

- Ja og nej, lyder konklusionen, når det drejer sig om Tønder Kommunens målsætning og ambition om at åbne for udskiftning af bestående mindre vindmøller i kommunen med færre og større modeller.

Den politiske målsætning var ellers lanceret og formuleret i det udkast til den kommende kommuneplan, der var i offentlig høring tidligere på året. Her kunne blandt andet læses følgende:

- Tønder Kommune vil forøge energiproduktionen fra vindmøller på land gennem "repowering", dvs. sanering og udskiftning af eksisterende ældre og udtjente vindmøller til færre, større og mere effektive vindmøller og samtidigt vurdere behovet for nye vindmølleområder i kommunen.

Men denne sætning og andre målsætninger omkring vindmøller er nu droppet.

- Det har vist sig, at der ikke er politisk ønske om at arbejde i den retning. Så skal det heller ikke stå i en kommuneplan. Derfor tager vi det ud, siger borgmester Henrik Frandsen.

Beslutningen er truffet på et møde i økonomiudvalget, hvor indsigelser og kommentarer blev underkastet en foreløbig vurdering. Og resultatet var altså, at det meget omdiskuterede afsnit blev taget helt ud.

Spørgsmålet er, om det overhovedet skulle have været med i det oprindelige høringsmateriale, der var forhåndsgodkendt til at blive sendt ud af alle fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

- Udkastet til den ny kommuneplan 2017-2029 tager udgangspunkt i forgængeren. Her indgik den politiske målsætning om vindmøller. Men det er altså ikke længere aktuelt, og når det samtidig har skabt bekymring, så skal det ikke stå i planen, forklarer Henrik Frandsen.

Det har vist sig, at der ikke er politisk ønske om at arbejde i den retning. Så skal det heller ikke stå i en kommuneplan.
Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune
Ud af planen
Følgende sætninger er ikke længere en del af udkastet til kommuneplanen 2017-2019:- Tønder Kommune vil forøge energiproduktionen fra vindmøller på land gennem "repowering", dvs. sanering og udskiftning af eksisterende ældre og udtjente vindmøller til færre, større og mere effektive vindmøller og samtidigt vurdere behovet for nye vindmølleområder i kommunen.

Den foreslåede handling om at følge op på den strategiske energiplan med et tillæg til kommuneplan 2017-2029 i form af en egentlig temaplan for vindmøller er ligeledes droppet.
Med undtagelse af disse seks møller ved Sæd-Lydersholm er der ikke rejst større vindmøller i Tønder Kommune siden kommunalreformen i 2006. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Med undtagelse af disse seks møller ved Sæd-Lydersholm er der ikke rejst større vindmøller i Tønder Kommune siden kommunalreformen i 2006. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager

Positiv respons

Kommunens oprindeligt imødekommende holdning til vindenergi i udkastet til kommuneplanen resulterede i flere positive reaktioner i den offentlige høring.

- Danmark Vindmølleforening finder det særdeles positivt, at Tønder Kommune ønsker at udnytte kommunens arealressourcer til placering af vedvarende energianlæg, skrev Danmarks Vindmølleforening i et høringssvar.

Anderledes var reaktionerne hos vindmøllemodstanderne.

- Åh nej, skal vi nu til det igen. Bedst som sårene efter sidste vindmølleprojekt i området er begyndt at heles, dukker risikoen for splittelse i samfundet op igen, skrev Ove Beck fra Rejsby-området nord for Skærbæk.

Projekter

Selv om den politiske målsætning om at forøge energiproduktionen fra vindmøller i Tønder Kommune officielt er droppet og bliver taget ud af kommuneplanen, er det ikke ensbetydende med, at der ikke sker forandringer.

- Det er altid muligt at sende en ansøgning om et konkret projekt, der så skal behandles. Men der bliver ikke rejst en eneste mølle, der er større end den, der står i forvejen uden en politisk behandling, og dermed også en offentlig høringsfase. Vi arbejder kun med de områder, hvor der står vindmøller i dag, og arbejder altså ikke med at udlægge nye områder, understreger Henrik Frandsen.

Den offentlige høringsfase for Tønders kommuneplan frem til 2029 resulterede i sommers i 71 indsigelser, kommentarer og bemærkninger. 38 af disse beskæftigede sig med vindmøller. Langt den overvejende del udtrykte skepsis og kritik af de fremlagte planer og visioner.

Tønder dropper ambition om store vindmøller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce