Tilbud: Peg på Tønders problemsager

Henriette Henum Manné, der er bosat i Frankrig, ejer et hus i Tyvse. I 2014 blev hendes bror ringet op om, at der var blevet bygget en gylletank omkring 80 meter fra ejendommen. Efter mere end tre års tovtrækkeri fik Henriette Manné i 2017 udbetalt 250.000 kroner i erstatning fra Tønder Kommune. Hvad der gik galt dengang, kan, hvis politikerne ønsker det, blive del af den forestående kvalitetsundersøgelse i teknisk forvaltning, som KLK er sat til at gennemføre. Arkivfoto: Poul Frey Skøtt

Tilbud: Peg på Tønders problemsager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Tønder Kommune øremærker godt en halv million kroner til at kulegrave sagsbehandlingen i teknisk forvaltning. Efter et udspil fra økonomiudvalget opfordres de politiske partier til at pege på de sager, de ønsker undersøgt. Heliport-sagen fra Rømø er selvskrevet.

TØNDER: En fredet bro blev revet ned. Til gengæld blev en gylletank sat op, hvor den ikke skulle være. Og så måtte politikerne ikke i sagsmappen, men i avisen læse, at en heliport på Rømø kunne bringe områdets udpegning til verdensnaturarv i fare.

Teknisk forvaltning på Tønder Rådhus var været udsat for en del bevågenhed og offentlig kritik. Senest i kølvandet på heliportsagen, hvor en række politikere følte sig dårligt oplyst og endte med at skyde planlægningen ned, blev der fra økonomiudvalget peget på behovet for at sikre og løfte kvaliteten i forvaltningens sagsbehandling. Nu har økonomiudvalget besluttet sig for at nedsætte en task force, hvor en ekstern undersøgelse skal afdække forvaltningens nuværende praksis, struktur og kompetencer.

Det skal ske ved gennemgang af cirka 25 sager. Otte af disse kan de politiske partier selv være med til at udpege.

- Vi indstiller, at partierne i kommunalbestyrelsen indsender en prioriteret liste over problemsager, som de ønsker belyst. Heliportsagen vil indgå særskilt, forklarer borgmester Henrik Frandsen (V).

Han har tidligere defineret "problemsager" som sager, der blandt andet har fyldt meget i medierne. Hvad der skete i de tre førnævnte sager, vender vi tilbage til.

Vi indstiller, at partierne i kommunalbestyrelsen indsender en prioriteret liste over problemsager, som de ønsker belyst. Heliportsagen vil indgå særskilt.
Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

To bud

Forud for torsdagens beslutning havde kommunen indhentet to tilbud om ekstern bistand. Opgaven blev overdraget til KL Konsulentvirksomhed, der efter et oplæg udfører opgaven for 529.000 kroner eksklusiv moms. Ifølge en fremlagt tidsplan indledes undersøgelsen i december med udvælgelsen af de sager, der skal ses nærmere på. Konsulentvirksomhedens afrapportering inklusive anbefalinger til fremtidig udvikling af sagsgange forventes klar til april næste år.

I oplægget til undersøgelsen skriver KLK:

- Undersøgelsens overordnede formål er at understøtte udviklingen af kvaliteten i kommunens sagsbehandling på teknik og miljøområdet gennem rådgivning af og dialog med kommunale ledere og sagsbehandlere på området. Undersøgelsen skal således bidrage til læring og udvikling i Tønder Kommune ved at pege på forhold, der fremstår velfungerende og som styrker kommunen, samt hvilke forhold der er udfordrende for kommunen, som gennem konkrete anbefalinger kan forbedres.

Sagerne

Ifølge KLK-oplægget vil undersøgelsen omfatte hele teknisk forvaltning og dermed både afdelingen for "teknik og plan" samt afdelingen "miljø og natur". Ud over de otte "problemsager", som de politiske partier måtte bringe i spil, udvælges de resterende 16-17 sager således, at de udviser et bredt og dækkende udsnit af de sagstyper, afdelingerne arbejder med.

Og hvordan gik det med de tre sager, der blev nævnt indledningsvis?

1. Sagen om broen, Fiskbækbro, verserer stadig. Slots- og Kulturstyrelsen har krævet den genopført. Tønder Kommune og COWI, der var kommunens rådgiver på projektet, slås om ansvaret for fadæsen.

2. Gylletanken fra Tyvse endte i 2017 med et forlig. Tønder Kommune betalte 250.000 kroner som værditabserstatning til en husejer, der samtidig indvilgede i ikke at indgive flere klager over gylletankens placering tæt på sin ejendom.

3. Hvad der skete i heliport-sagen er fortsat uopklaret. Svaret skal findes i den forestående undersøgelse.

Tilbud: Peg på Tønders problemsager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce