Særsyn: Danmarks mest sjældne fisk boltrer sig atter i mosen

Den er god nok: Denne dyndsmerling blev i sidste uge fanget i Sølsted Mose. Og det var ikke det eneste eksemplar af den sjældne fisk, som man frem til 2012 var i tvivl om overhovedet fandtes i Danmark. Foto: Tønder Kommune

Særsyn: Danmarks mest sjældne fisk boltrer sig atter i mosen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En ny undersøgelse i Tønder Kommune peger på, at den særprægede ferskvandsfisk dyndsmerling er i fremgang. Den er nu så talrig i Sølsted Mose, at bestanden ser ud til at være levedygtig.

SØLSTED: De færreste kender formentlig navnet dyndsmerling og historien bag denne særlige fisk.

Det gælder dog ikke for Ole Ottosen, miljømedarbejder i Tønder Kommune og hans kollega, biolog Peter W. Henriksen. Begge har fulgt dyndsmerlingens kamp for overlevelse i den danske natur. Det har været imod alle odds. Faktisk for dyndsmerlingen tæt på at blive erklæret udryddet. Men nu er der håb og gode nyheder forude.

I Sølsted Mose er der på det seneste konstateret fremgang, og faktisk er bestanden nu så stor, at den ser ud til at være levedygtig.

Dyndsmerling
Dyndsmerlingen er en ferskvandsfisk på op til omkring 25 cm. Den lever i damme, grøfter og kanaler med blød bund og masser af vandplanter.Den er så truet, at den er på den nationale rødliste (kritisk truet) og den er desuden en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Sølsted Mose.

Arten findes i de fleste lande langs Østersøen, men er gået meget tilbage i bl.a. Tyskland og Holland, hvor der er flere projekter for redning af arten.

I Danmark var den indtil omkring 2. verdenskrig udbredt i det vestlige Sønderjylland, men er på grund af afvanding, oprensninger og tilgroning af vådområder stort set forsvundet.

Det sidste levested i Danmark er muligvis Sølsted Mose.

Kilde: Tønder Kommune
Den lille dyndsmerling har det i Sølsted Mose tilsyneladende som en fisk vandet. I hvert fald har bestanden udviklet sig positivt, påpeger eksperter. Arkivfoto
Den lille dyndsmerling har det i Sølsted Mose tilsyneladende som en fisk vandet. I hvert fald har bestanden udviklet sig positivt, påpeger eksperter. Arkivfoto

Fremgangen tilskrives det omfattende genskabelsesprojekt, hvor mosen blev restaureret frem til 2015. Projektet, med en samlet investering på godt 15 millioner kroner, har betydet, at der igen dannes højmose i området, hvilket altså har skabt gode levesteder for sjældne planter, fugle og fisk.

I forbindelse med moseprojektet har Tønder Kommune lavet flere undersøgelser af dyndsmerlingens forekomst med elektrofiskeri og fælder/ruser. Sideløbende har Miljøstyrelsen undersøgt forekomsten med DNA-undersøgelser.

Ifølge Ole Ottosen var der godt gang i fangsten, da ruserne senest blev sat ud i juni.

- Ruserne bliver taget op daglig, og der har været op til fem eksemplarer i dem. Umiddelbart efter projektets færdiggørelse i 2015 lykkedes det os kun at fange og registrere tre styk. Her fire år senere er der i løbet af blot en enkelt uge blevet fanget hele 20 dyndsmerlinger. Alt tyder derfor på, at arten er tilbage i betydeligt større antal end før moseprojektet, siger Ole Ottosen.

Optimale forhold

Fremgangen glæder også formanden for Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg, Bo Jessen:

- Formålet med genskabelsesprojektet var netop blandt andet at skabe optimale forhold for sjældne og truede dyrearter. Dyndsmerlingens fremgang er en klar indikation på, at Sølsted Mose-projektet er en stor succes. Det kan vi kun være ovenud tilfredse med, siger han i en udsendt pressemeddelelse.

Første gang

Før anden verdenskrig levede dyndsmerlingen i stort antal i åer, grøfter og moser i Sønderjylland. Når dyndsmerlingen næsten forsvandt, skyldes det ifølge Ole Ottosen blandt andet mere intensiv brug af landskabet med dræning, regulering og afvanding af vådområder, samt oprensning af mudder og vandplanter hvert år i kanaler og grøfter. Tønder Kommune gennemførte Sølsted Mose-projektet i perioden 2011 - 2015. Projektet omfatter 240 hektar og kostede 15 mio. kr., som blev finansieret af EU-LIFE-midler, A.P. Møllers Fond, 15. Juni Fonden og Tønder Kommune.

- A. P. Fondens bidrog med 3 millioner kroner, og det var første gang, at fonden bakkede økonomisk op omkring naturformål, husker Ole Ottosen.

Særsyn: Danmarks mest sjældne fisk boltrer sig atter i mosen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce