Rent bord: Snæbelstryget renses og ryddes for bevoksning

I tidligere år har kommunen holdt bevoksningen nede ved at slå de grove græsser og stauder. Det har dog ikke forhindret aflejringerne i at opstå.  Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Rent bord: Snæbelstryget renses og ryddes for bevoksning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Meget vand er løbet gennem åen ved snæbelprojektet i Mølledammen i Tønder, siden det blev etableret for ti år siden. Med en oprensning skal mudderet og dermed også bevoksningen fjernes.

TØNDER: For næsten 10 år siden, præcis den 21. september 2009, var både prins Joachim og daværende miljøminister Troels Lund Poulsen på plads for at indvie det stort anlagte snæbelprojekt i Tønder.

For at snæblen kan trække op i Vidåen blev slusen dengang fjernet og erstattet af et stenstryg i Mølledammen på strækningen mellem idrætshallerne og Visemøllen.

Over årene har stigende og faldene vandstande efterladt op til 50 centimeter høje aflejringer af organisk materiale på stenene. Aflejringer på kanterne begrænser vandstrømmen og har givet grobund for store bevoksninger af stauder og grove græsarter.

Nu skal snæbelstryget renses op for at overholde den bunddybde- og bredde, der er fastsat. Mudderet kan ikke fjernes uden også at fjerne bevoksningerne. Det meddeler Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse.

Derfor
Oprensningen af snæbelstryget er en konsekvens af Tønder Kommunes forpligtigelse til at opretholde et såkaldt vandløbstværsnit, der er fastlagt for at sikre den nødvendige vandgennemstrømning. Den kommende oprensning er vandløbsvedligeholdelse, som det sker mange steder i vandløbene.Kilde: Tønder Kommune
I tidligere år har kommunen holdt bevoksningen nede ved at slå de grove græsser og stauder. Det har dog ikke forhindret aflejringerne i at opstå. Foto: Tønder Kommune
I tidligere år har kommunen holdt bevoksningen nede ved at slå de grove græsser og stauder. Det har dog ikke forhindret aflejringerne i at opstå. Foto: Tønder Kommune

Trafikgener

Normalt finder oprensninger som denne sted udenfor byzoner, hvor det er nemt at lægge det oprensede materiale af på arealerne tæt på vandløbet.

- Men helt så nemt er det ikke på det her sted, fortæller miljømedarbejder Jørgen Nicolaisen fra Tønder Kommunes Natur og Vandløbsafdeling:

- Oprensningen bliver gennemført med gravemaskine, og det oprensede materiale vil blive kørt væk. Transporten kommer til at foregå med entreprenørmaskiner i krydset Søndergade/Kongevej. Man må derfor regne med nogle gener for trafikken langs Kongevej i området mellem Visemøllen og idrætshallerne. Desuden vil stien mellem snæbelstryget og Kongevej være spærret. Vi skilter i stedet med en alternativ rute for gående og cyklende gennem skulpturparken, oplyser Jørgen Nicolaisen.

Godt nyt

Oprensningen af snæbelstryget er godt nyt for blandt andet arbejdsgruppen "Mølledammens Venner". I gruppens bidrag til den kommende Tønder Midtbyplan var netop mølledammen det helt centrale omdrejningspunkt. Her tales blandt andet om "katastrofale konsekvenser", som snæbelprojektet har haft for Vidåen og Mølledammen.

- Åen er fuldstændig tilsandet og en voldsom vækst af vandplaner og ukrudt dækker totalt for vandudsigten, lød kritikken fra gruppen. Den lægger blandt andet op til først at rense hele området for derefter at etablere en gangbro langs Skulpturparken ned til vandet.

Tønder Kommune slår i den udsendte meddelelse fast, at den forestående oprensning og vedligeholdelse af stryget ikke er et initiativ, der skal realisere Tønder Midtbyplan eller oprensning af Mølledammen.

- Det er to selvstændige projekter, der kører sideløbende med oprensningen, påpeger Jørgen Nicolaisen.

Snart igang

Natur og Vandløbsafdelingen håber på at kunne starte arbejdet med oprensningen så hurtigt som muligt. Det er dog svært at sige nøjagtigt, hvornår den første skovlfuld mudder kan graves op, da det afhænger af vandstanden i åen. Først når vandstanden er relativt lav, kan snæbelstryget blive renset.

Oprensningen sker derfor med forbehold for vejret, der kan stå i vejen for arbejdet. Sker det, bliver oprensningen udsat til efteråret 2019.

Rent bord: Snæbelstryget renses og ryddes for bevoksning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce