Omstridt hegn er nået ud til diget

Danmarks sydvestligste hjørne: Vildsvinehegnet er nået frem til grænsesten 280 på det fremskudte dige vest for Siltoft. Vildsvinehegnet ses her på den nordlige side af den unavngivne vej ud til diget. Foto: Uwe Iwersen

Omstridt hegn er nået ud til diget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Godt tre måneder efter, at den første stolpe blev sat i jorden, er vildsvinehegnet langs den dansk-tyske nået til det fremskudte dige ved Siltoft. Men det betyder ikke, at arbejdet med hegnet er afsluttet. Det sker efter planen først i november.

SILTOFT: Startskuddet lød mandag den 28. januar.

Denne morgen blev den allerførste stolpe sat ned til det 70 kilometer lange, omdiskuterede vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse ved Padborg. Det skete under stor, international pressebevågenhed.

Fra hullet i Padborg satte gravemaskiner og hele stolpeholdet fra virksomheden SER Hegn i Fredericia så kursen mod vest. Nu er arbejdet med hegnet nået fra kyst til kyst. I hvert fald står den godt halvanden meter høje stålkonstruktion allerede nu langs den unavngivne grænsevej fra grænsebommen ved Siltoft mod vest ud til det fremskudte dige. Det er Danmarks sydvestligste hjørne, og det er også her, hvor den sidste af de i alt 280 nummererede grænsesten fra 1920-grænsen er placeret.

Grænsevejen adskiller tyske Rickelsbüller kog i syd og danske Margrethekog i nord.

Hegnet
Det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den sønderjyske landegrænse mod Tyskland skal stå færdig senest 15. november.Det er udset til at holde vildsvin ude af Danmark af frygt for, at den afrikanske svinepest kommer til Danmark.

Et udbrud kan true den danske eksport af svinekød til lande uden for EU. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er der tale om en eksport på op imod 11 milliarder kroner årligt.

Vildsvinehegnet forventes at koste omkring 80 millioner kroner.
Vildsvinehegnet er meget synlig på vejen ud til det fremskudte dige. Foto. Uwe Iwersen
Vildsvinehegnet er meget synlig på vejen ud til det fremskudte dige. Foto. Uwe Iwersen
Foto: Foto: Uwe Iwersen

Huller i hegnet

At hegnet allerede er nået fra Padborg ud til diget er ikke ensbetydende med, at arbejdet er nået til vejs ende. Undervejs på strækningen er der stadig store huller i det 80 millioner kroner dyre projekt. Det gælder blandt andet arbejdet med at etablere hegnet ved Rudbøl og Nørremølle samt andre naturfølsomme samt beboede områder.

Bent Rasmussen, skovrider ved Naturstyrelsen og projektchef for hegnet, har tidligere sagt, at hegnet stopper der, hvor mudderfladen på forlandet begynder. Naturligvis vil vildsvin og andre dyr især ved lavvande kunne løbe uden om hegnet, medgiver projektchefen, men den situation håndteres i første omgang ved at opsætte overvågning.

- Vi kan konstatere, at vildsvinene holder til i den østlige del af Slesvig-Holsten, mens der stort set ikke er vildsvin i den vestlige del. Skulle der blive behov for yderligere sikring på forlandet, vil det ske i form af en forstærket faskine, bebuder Bent Rasmussen.

Ud over forlandet er der også andre huller i hegnet. For hver 100 meter hegn bliver der efter planen etableret et lille hul på cirka 20 gange 20 centimeter, så man ikke holder de små dyr ude, ligesom der vil være i alt 20 permanente åbninger på den samlede strækning.

Vildsvinehegnet adskiller danske Margrethekog i nord (til venstre i billedet) og tyske Rickelsbüller kog i syd. Foto: Uwe Iwersen
Vildsvinehegnet adskiller danske Margrethekog i nord (til venstre i billedet) og tyske Rickelsbüller kog i syd. Foto: Uwe Iwersen
Foto: Foto: Uwe Iwersen

Rudbøl friholdes

Store dele af det kommende vildsvinehegn fra det fremskudte dige i vest gennem kogene og forbi Rudbøl vil følge og erstatte et mindre eksisterende grænsehegn. Det er på flere strækninger opført langs en grøft hvilket gør, at det kommende hegn på disse strækninger kun bliver en meter høj i stedet for de halvanden meter, der ellers er påtænkt.

For borgerne i grænselandsbyen Rudbøl medfører det kommende hegn ingen umiddelbare gener. I hvert fald ikke inden for byskiltene. Jævnfør beslutningen om, at hegnet ikke må gå gennem bymæssig bebyggelse friholdes Rudbøl helt. Ifølge Bent Rasmusen stopper hegnet i vest ved det første hus i Rosenkrans, og fortsættes først øst for det sidste hus i Rudbøl på Lystvej.

Danmarks sydvestligste hjørne: Vildsvinehegnet er nået frem til grænsesten 280 på det fremskudte dige vest for Siltoft. Vildsvinehegnet ses her på den nordlige side af den unavngivne ved ud til diget. Foto: Uwe Iwersen
Danmarks sydvestligste hjørne: Vildsvinehegnet er nået frem til grænsesten 280 på det fremskudte dige vest for Siltoft. Vildsvinehegnet ses her på den nordlige side af den unavngivne ved ud til diget. Foto: Uwe Iwersen
Foto: Foto: Uwe Iwersen

Omstridt hegn er nået ud til diget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce