Heliport: Fagchef orienterede ikke om kritisk indsigelse

Løsgænger Jens Møller (foto) taler om tillidsbrud, mens Liberal Alliance's Claus Hansen ønsker en tilbundsgående undersøgelse, efter at det nu kommer frem, at det var fagchef Lars Erik Skydsbjerg, der ikke orienterede politikerne i Tønder Kommune om, at en heliport på Rømø vil kunne bringe områdets udpegning til verdensnaturarv i fare. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Heliport: Fagchef orienterede ikke om kritisk indsigelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fagchef i Tønder Kommune, Lars Erik Skydsbjerg, deltog den 28. august i et møde i København, hvor Slots- og Naturstyrelsens indsigelse mod heliporten var et af emnerne. Alligevel blev Tønders politikere ikke orienteret. Løsgænger Jens Møller taler om tillidsbrud.

TØNDER/HAVNEBY: Det var ikke en menig medarbejder eller rådgiver, men fagchef Lars Erik Skydsbjerg, der ikke orienterede Tønders politikere om den kritiske indsigelse mod heliport-planerne på Rømø, som Slots- og Kulturstyrelsen stod bag.

Som JydskeVestkysten tidligere har dokumenteret, skrev styrelsen i august, at en heliport vil bringe områdets udpegning som Unesco Verdensnaturarv i fare. Den 28. august stod Lars Erik Skydsbjerg i spidsen for en delegation på fire personer fra teknik- og miljøafdelingen, som deltog i et møde hos Erhvervsstyrelsen, hvor den kritiske indsigelse var et af emnerne. Den fik ingen politiker hjemme i Tønder kendskab til.

Det viser en mailkorrespondance, som JydskeVestkysten er i besiddelse af. Trods indsigelsen lod fagchefen efterfølgende ikke betænkelighederne indgå i den videre sagsbehandling af heliporten.

- Det kan man næsten kalde kriminelt. Et tillidsbrud. Embedsmændsværket må ikke undlade at bibringe de oplysninger, man får kendskab til. Som politikere handler vi ud fra de oplysninger, vi får forelagt. Det er hele grundstenen i vores arbejde. Vi kan ikke acceptere, at vigtig viden bliver tilbageholdt, siger løsgænger i byrådssalen, den tidligere Venstre-mand Jens Møller.

Han var mandag i fuld gang med at forberede en sag i kommunalbestyrelsen om, hvem der havde tilbageholdt heliport-indsigelsen. Dette initiativ er nu blevet overflødigt. Men sagen skal have konsekvenser, kræver Jens Møller.

- Jeg synes, borgmesteren skal besøge fagchefen på dennes kontor og få ryddet op. Vi har ikke råd til sager, der koster borgerne så mange penge. Det er især teknik- og miljøafdelingen, der gang på gang kokser i det, siger Jens Møller.

Sagen
Tønder Kommune har i forbindelse med en idéhøringsfase om en heliport på nordre mole på Rømø Havn i maj/juni modtaget 31 primært kritiske indsigelser.Slots- og Kulturstyrelsen gjorde indsigelser mod heliporten i forbindelse med høringsfasen for Tønders Kommuneplan 2017-2029. Styrelsen skriver, at en heliport kan bringe områdets Unesco-udpegning som verdensnaturarv i fare.

Den 28. august var en delegation på fire personer fra Tønder Kommune indkaldt til møde i Erhvervsstyrelsen om bl.a. denne indsigelse. Tønder-delegationen bestod af fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, afdelingsleder Ole Bach-Svendsen samt to planlæggere. Fra Erhvervsstyrelsen deltog blandt andet kontorchef Christina Mette Kragh.

Den 11. september behandlede teknik- og miljøudvalget indsigelser fra idéhøringsfasen uden at have kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens betænkeligheder. Den 20. september skete det samme i økonomiudvalget. Her stemte et flertal for at fortsætte planarbejdet for heliporten.

Den 25. september offentliggjorde JydskeVestkysten indsigelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samme dag blev heliporten taget af den politiske dagsorden.

Undskyld

Avisens afsløring i sidste uge resulterede i, at borgmester Henrik Frandsen samme dag trak nødbremsen. Den videre behandling af heliport-sagen blev med kort varsel taget af kommunalbestyrelsens dagsorden.

- Der er tvivl om sagsbehandlingen. Det vil jeg ikke have siddende på mig, lød begrundelsen fra borgmesteren.

Efterfølgende skrev kommunaldirektør Klaus Liestmann og direktør Keld I. Hansen et beklagende brev til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Her stod blandt andet:

- Som det fremgår af dagens avis er der fra Slots- og Kulturstyrelsen indsendt et høringssvar til Erhvervsstyrelsen, som ikke fremgår af sagen. Høringssvaret fra Slots- og Kulturstyrelsen er ikke modtaget direkte i sagen om heliport, men er afleveret i forbindelse med høringen til den fremtidige kommuneplan for 2017-2029.

- Planafdelingen har ikke vurderet at dette høringssvar var en del af heliportsagen, da høringssvaret ikke er indgivet i den anledning, og ikke er indsendt i høringsperioden i forhold til heliportplanerne. Det er en klar fejlvurdering!

- Undertegnede skal selvfølgelig beklage at denne fejlvurdering har fundet sted, som vi administrativt tager det fulde ansvar for, og som vi, sammen med planafdelingen, vil drøfte hvordan en lignende situation kan undgås fremover.

Til bunds

En af dem, der på baggrund af denne orientering trak sin tidligere rejste kritik tilbage, var Liberal Alliances Claus Hansen, Løgumkloster.

- Jeg havde fået indtryk af, at fejlen var begået på et lavere niveau. Det kan ske, og så må vi sige pyt og komme videre. Men hvis det virkelig forholder sig sådan, at det var fagchefen, der tilbageholdt oplysninger, så er det en meget kedelig oplysning. Hvis det kan dokumenteres, vil jeg øjeblikkelig bede borgmesteren om en dokumentation for, hvem der har vidst hvad på hvilket tidspunkt. Vi må til bunds i sagen, siger Claus Hansen.

Heliport: Fagchef orienterede ikke om kritisk indsigelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce