Forsvarer udstillede fejl i anklageskriftet mod handicappet