Minister: Her er konsekvenserne hvis Vesterhav Syd skal annulleres eller flyttes

- Jeg er enig med Ringkøbing-Skjern Kommune i, at møllerne ved Vesterhav Syd burde opføres længere ude på havet. Derfor arbejdede jeg også i sin tid for at få de kystnære havvindmøller ved Vesterhav Syd længere ud på havet, siger energiminister Lars Chr. Lilleholt. Arkivfoto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix

Minister: Her er konsekvenserne hvis Vesterhav Syd skal annulleres eller flyttes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

- Staten bryder med udbudsretten, risikerer erstatningssager, sagsanlæg og ramponerer sit ry som investeringssikkert land, hvis kontrakten med Vattenfall opsiges, forklarer Lars Chr. Lilleholt.

Ringkøbing-Skjern: Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) deler Ringkøbing-Skjern byråds frustration over opførelsen af de kystnære møller, men "staten har indgået en kontrakt med Vattenfall, som jeg hverken kan eller har til hensigt at bryde", skriver ministeren.

Det sker som et svar til folketingsmedlem Dennis Flytkjær (DF), som spurgte, om ministeren var enig med byrådet i, at møllerne skal flyttes længere ud på havet, og om ministeren vil finde ud af, om der er flertal for det i Folketinget.

Ministeren vil gerne drøfte Vesterhav Syd og Nord projekterne med forligskredsen, men der er både juridiske og omdømmemæssige konsekvenser ved at flytte møllerne eller annullere projekterne nu, påpeger han.

Erstatning

Statens kontrakt med Vattenfall rummer ikke hjemmel til at ophæve koncessionsaftalen - heller ikke selv om staten betaler en bod til Vattenfall.

Hvis staten gør det alligevel, forventes Vattenfall at kræve erstatning svarende til, hvad selskabet ville have tjent, hvis projekterne faktisk var blevet gennemført. Vattenfall vil også forlange erstatning for ethvert tab foranlediget af statens uberettigede ophævelse af kontrakten, lyder vurderingen fra ministeren.

"Hvis den danske stat vælger at ophæve koncessionsaftalen med Vattenfall, kan det endvidere væsentligt påvirke Danmarks omdømme som sikkert investeringsland og kreditvurderingen af fremtidige danske havvindmølleprojekter. Et kontraktbrud vil kunne afholde projektudviklere fra at deltage i fremtidige danske havvindmølleudbud, hvilket vil forringe konkurrencen", skriver ministeren.

Nyt koncessionsområde

Det er heller ikke hjemmel til at tildele Vattenfall et nyt koncessionsområde længere fra kysten i stedet for det gældende koncessionsområde, som er på fire til ti kilometer fra kysten.

- En ændring af koncessionsområdet ville medføre, at koncessionsaftalens karakter ændres væsentligt, og det kan medføre, at andre potentielle tilbudsgivere ville skulle have mulighed for at tage stilling til, om de ville deltage i et nyt udbud under de nye forudsætninger, forklarer ministeren.

Ud på ti kilometer

Energistyrelsen, som ministeren har konsulteret, er ikke så skråsikker i sine vurderinger, når det kommer til muligheden for at betale Vattenfall for at flytte møllerne længere ud inden for koncessionsområdet.

Det vil i praksis sige at flytte de møller, der efter planen skal stå godt fire kilometer fra kysten, ud på ti kilometer.

Det er Energistyrelsens "umiddelbare vurdering", at koncessionsaftalen, forundersøgelsestilladelsen, etableringstilladelsen eller lovgivningen "ikke umiddelbart" indeholder hjemmel for staten til at give en kompensation til Vattenfall for at flytte møllerne længere ud.

- Selvom Vattenfall frivilligt ville indvillige i en kompensationsmodel, ville det være meget tvivlsomt, om udbudsretten tillader en sådan løsning. Hovedreglen er, at der ikke må foretages en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten, uden at der afholdes et nyt udbud, lyder forklaringen fra Energistyrelsen. Energistyrelsen helgarderer dog sin udmelding til ministeren:

"Det er Energistyrelsens foreløbige og umiddelbare vurdering, at det i lyset af de udbudsretlige regler og EU-domstolens praksis ikke kan udelukkes, at en kompensationsløsning, hvor placeringen holdes indenfor koncessionsområdet, vil kunne betragtes som i overensstemmelse med udbudsretten".

Energistyrelsen fortsætter med en "foreløbig og umiddelbar vurdering" om, at der vil være en "væsentlig risiko" for, at andre selskaber klager over, at udbudsreglerne ikke er overholdt, hvis staten betaler Vattenfall for at flytte møllerne længere ud. Det kan medføre, at staten skal betale erstatning til en tilbudsgiver, der har lidt et tab som følge af statens udbudsretlige overtrædelse. Også Vattenfall kan komme med erstatningskrav mod staten, mener Energistyrelsen.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt konkluderer, at "selvom jeg som udgangspunkt er enig med byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, finder jeg ikke af nogle af de ovenstående muligheder hensigtsmæssige".

Kun det supplerende VVM-tillæg om det konkrete projekt, som Vattenfall er blevet bedt om at lave af Energiklagenævnet, kan medføre ændringer i projektet.

"Det vurderes, at der indenfor etableringstilladelsens ramme kan være mulighed for at kræve ændringer af projektet, hvis projektet ikke overholder tilladelsens krav, herunder rammen af den godkendte VVM-tilladelse", skriver ministeren.

Minister: Her er konsekvenserne hvis Vesterhav Syd skal annulleres eller flyttes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce