Stormflodssikring af Sønderborg Havn har lange udsigter

Storm SønderborgFoto: Hans Chr. Gabelgaard

Stormflodssikring af Sønderborg Havn har lange udsigter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sønderborg Byråd begyndte allerede i 2013 med en klimatilpasningsplan, der siden er fulgt op af en klimahandleplan - og en Rambøll-rapport, der anbefaler kystsikring fra Sønderborg Slot til Multikulturhuset. Men det er uvist, hvad der konkret skal gøres, hvornår og af hvem.

Sønderborg: Selv om det ikke er lige op over med en kystsikring af Sønderborg Havn, så vil der efter alt at dømme med tiden skulle etableres en eller anden form for sikring mod stormflod som de seneste to i januar 2017 og januar 2019, da vandet stod 1,72 meter og 1,62 meter over normal vandstand. Det er seks år siden Sønderborg Kommune sendte en klimatilpasningsplan på gaden, og tre år senere en klimahandleplan. Deri er der dog ikke meget handling, men der er i den og en senere Rambøll-rapport peget på, at Sønderborg Havn er udsat - og at det skal omsættes i "konkrete handleplaner".

Det efterlyste husejer og selvstændig erhvervsdrivende Christian Telling tidligere i år, at politikerne i Sønderborg Kommune ville gå i gang med.

"Hvor langt er kommunen med at få foretaget den kystsikring af de berørte områder, som den klimatiske udvikling kræver? Eller er det fremadrettet byrådets strategi bare at smide os, der står med problemerne, et par sandsække? Det ER en kommunal opgave at imødegå problemstillingen", udtrykte Christian Telling på sociale medier og appellerede til, at politikerne nu griber til handling.

- Men jeg ved naturligvis godt, at der ikke sker noget i morgen, siger Christian Telling, der sammen med sin hustru er ved at renovere en af de gamle ejendomme ved Sønder Havnegade, hvor vil drive iscafé.

Klimaplan
http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/37#/ kan du læse mere om klimaplanen, og hvad den ventes at betyde for samfundene langs kyster og havne i Sønderborg kommune. På Salgo-kort kan man se, hvor vandet vil trænge ind ved en given vandstand. Klimaplanen vil senere kunne ses på www.klimaportal/sonderborg.dkPå Sønderborg Kommunes klimaportal kan man læse følgende:

Formålet med at tage fat på klimatilpasning er at skabe tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Det gøres ved - med rettidig omhu - at klimasikre vigtige installationer/anlæg og udsatte bygninger.

Ved voldsomme skybrud eller stormflod hvor vandet stiger 2 m over det normale, vil der opstå kritiske situationer flere steder i kommunen. Sønderborg Kommune har valgt at planlægge fremtidige klimaløsninger, der kan klare en stormflod på 2.5 m over normal vandstand.

Klimahandleplanen 2017-2019 prioriterer følgende områder, hvor der igangsættes klimatiltag:

Klimasikring af Sønderborg Havn Klimasikring af Gråsten By Klimasikring af Vemmingbund Gennemgang af forsyningstekniske installationer og bygninger i kommunen Gennemgang af tekniske anlæg i kommunen, som er i særlig risiko for oversvømmelser Dialog med oversvømmelsestruede virksomheder og enkeltbeboelser
Sønderborg. Stormflod i Sønderborg. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Sønderborg. Stormflod i Sønderborg. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Ritzau Scanpix

En kold dukkert

Men i første omgang fik Christian Telling en kold dukkert, fordi det ikke direkte er politikernes ansvar at sikre hans eller andre ejendomme i området ved Sønderborg Havn og Sønder Havnegade. Borgmester Erik Lauritzen (S), holdt dog en sluseport åben.

- Det er et ja og nej til, at det er en kommunal opgave, sagde borgmesteren. Han slog fast, at det ikke er kommunens ansvar at sikre den enkelte husejer, men at Sønderborg Kommune har en interesse i at sikre området, så der også kan bo mennesker der og være et levende byrum i fremtiden. Han understregede, at det kunne blive meget dyrt og forandre området ved havnen, hvis der skulle rejses en stor høj mur.

- Det er vi ikke så interesseret i, sagde Erik Lauritzen.

Klimahandleplanen 2017-2019 er en løbende proces, men der er ikke en præcis deadline for, hvornår alle ordene skal forvandles til konkret handling og konkrete projekter.

Vandstanden ventes at toppe omkring kl. 14.30, hvor den vil nå helt op til barrieren. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Vandstanden ventes at toppe omkring kl. 14.30, hvor den vil nå helt op til barrieren. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ren symbolpolitik

Tirsdag mødes en af beboerne ved Sønder Havnegade, Esben Thomsen, med formand for teknisk udvalg, Aase Nyegaard (Fælleslisten). Her skal de drøfte udfordringerne ved Sønderborg Havn.

- Vi oplever, at der ikke rigtigt sker noget med at klimasikre. Det er ren symbolpolitik, og det kommunale anlægsloft gør jo også, at kommunen får svært ved at finde penge til det. Jeg har mange idéer, men jeg nu vil jeg gerne holde det møde med Aase Nyegaard først, siger Esben Thomsen. Netop dialog med de berørte husejere er en del af klimahandleplanen 2017-2019.

I løbet af 2019 vil der komme skitseforslag til, hvad der kan laves for at sikre mod de stigende vandstande. De nye byggerier som Multikulturhuset i den nordlige del af havnen er sikret mod fremtidens forventede vandstigninger. Sønderborg Kommune arbejder i klimaplanerne med stigninger til 2,5 meter - og det nye Hotel Alsik er byggeri i kote fire - altså sikret mod højvande til fire meter. Det skulle være en 1000 års hændelse. I 1872 stod vandet ved Als op mod 3,5 meter over daglig vande.

Esben Thomsen ønsker dog ikke en høj betonmur ved havnen.

- Det skal laves, så vi skaber et nyt byrum. Det kunne været et dige langs havnen, som folk kan bruge - sidde på og lege på. Ja, det vil betyde, at man lukker Sønder Havnegade for biltrafik, siger han.

Stormflodssikring af Sønderborg Havn har lange udsigter

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce