Sommerhusejere anker Skovmose afgørelse endnu en gang

Bjarne Marcussen regner aldrig med, den sidste del af afvandingen af Skovmose finder sted, og han vil kæmpe i alle instanser mod at betale til den. Arkivfoto: Claus Thorsted

Sommerhusejere anker Skovmose afgørelse endnu en gang

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Utilfredshed med taksationskommissions afgørelse i afvandingssag i Skovmose får enkelte sommerhusejere til at føre sagen videre, da de mener, kommunens udvidelse af landkanal 69 er én sag for sag, og det øvrige afvandingsprojekt en anden.

SKOVMOSE: En kreds af grundejere med brødrene Bjarne og Jan Marcussen, Tjørnemose, i spidsen har anket den afgørelse om afvanding af Skovmose, de så at sige vandt i taksationskommissionen i august til overtaksationskommissionen.

Nogen vil mene, det er at spille højt spil, da utilfredse grundejere fik medhold i, partsfordelingen af betalingen til afvandingen af Skovmose ikke var i orden. Sagen blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen, der nu skal komme med et nyt bud på de enkelte grundejeres betaling til den resterende afvanding, der ventes at stå i godt seks millioner kroner. Kommunen skal også betale 75.000 kroner i sagsomkostninger til grundejere på Fyrremose, der har hyret en plankonsulent til at føre sagen for dem.

- Vi har skrevet til dommeren, som er formand for taksationskommissionen, at vi vil have berigtiget standpunktet om, kommunens udvidelse af landkanal L69 og den øvrige afvanding er én og samme sag. Vi mener ikke, de to projekter skal ses som en helhed. Den manglende del af afvandingen er et nyt anlæg. Det har jeg både forvaltningens og den tidligere tekniske direktørs ord for. Det brugte de selv som argumentation over for Naturklagenævnet, da de ville gennemføre kommunens del af afvandingen - L69, siger Bjarne Marcussen, der opfordrer til helt at droppe sagen og nøjes med den udvidelse af landkanalen, som allerede er gennemført på kommunens regning for 1,1 millioner kroner.

Vandkamp
Afvandingen af Skovmose har været forsøgt gennemført siden de første oversvømmelser ved skybrud og monsterregn 2011. Julen 2014 og 2015 stod Skovmose igen under vand. Store vandmasser kunne ikke løbe væk fra især de nye udstykninger, da afløb og kanaler ikke var tilstrækkelige til at tage vandmængderne, der kommer oppe fra Skovby og løber ned over området. De 727 grundejere kan ikke blive enige om en partsfordeling af de økonomiske konsekvenser af en gennemgribende afvanding. Kommunen forsøger at tage vandløbsloven i brug, men den er beregnet til en håndfuld lodsejeres fælles vedligehold af vandløb over deres marker. Enkelte sommerhusejere har tradition for at klage over afgørelser i alle instanser, og det har hidtil udskudt afvandingsprojekter i årevis. Betalingen foregår efter nytte af afvandingen opdelt i fire kategorier. I august forkastede taksationskommissionen dog partsfordelingen, fordi et spænd mellem laveste 7.500 kroner og højeste takst 19.000 kroner efter kommissionens opfattelse var for lille, da dem, der har haft oversvømmelse og får størst nytte af afvandingen, slipper for billigt. Kommunen har gennemført og betalt sin del af afvandingen - udvidelse af landkanal 69 til 1,1 millioner kroner. Tilbage står resten af et skitseret afvandingsprojekt til samlet seks millioner kroner plus sagsomkostninger blandt andet for rådgivning over en årelang periode, men det klages der fortsat over i det uendelige, så spørgsmål er om og hvornår, den samlede afvanding overhovedet bliver gennemført.
Sådan så Skovmose ud i julen 2014 og 2015, og selv om landkanal 69 er udvidet, er den komplette afvanding ikke gennemført endnu og bliver det måske heller aldrig. Arkivfoto: Mads Grube
Sådan så Skovmose ud i julen 2014 og 2015, og selv om landkanal 69 er udvidet, er den komplette afvanding ikke gennemført endnu og bliver det måske heller aldrig. Arkivfoto: Mads Grube

- Der bliver ikke oversvømmelse igen

Skal de grundejere, der fortsat risikerer at få oversvømmelse for deres grund, bare sejle deres egen sø?

- Ja, der kan være tale om enkelte grunde, som kan ske at få vand, fordi rørdimensioneringen er for lille, eller grøfterne ikke er renset ordentligt, men der kommer ingen oversvømmelser, som vi tidligere har set. Det sørger udvidelsen af landkanalen for, siger Bjarne Marcussen.

Han og hans partsfæller har bebudet at ville kæmpe mod at betale til afvanding i alle instanser for at forhindre hele projektet. Anken over partsfordelingen til overtaksationskommissionen vil også tage tid. Bjarne Marcussen regner med mellem ni måneder og et år. Kommunen håber på hurtigt svar, da de fleste instanser kender til afvandingssagen på forhånd, fordi de har behandlet den før.

- Vi vil gerne have den sag bragt ud af verden så hurtigt som muligt, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

- Med anken risikerer de jo også, afgørelsen går dem imod, og at Fyrremose for eksempel får frakendt de 75.000 kroner, taksationskommissionen erklærer dem berettigede til. Vi afventer, hvad der kommer ud af anken, siger Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Kommunen afstod fra at anke taksationskommissionens afgørelse for ikke at forsinke sagen yderligere. Den har varet syv otte år.

Dommer og formand for taksationskommissionen Poul Henrik Pedersen svarer i en mail, det er hans overbevisning, at en klage over begrundelsen for - og ikke resultatet af - en afgørelse må afvises af overtaksationskommisionen som overflødig.

Partsfordelingen har taget sig forskellig ud i forskellige versioner af det såkaldte gennemsnitlige vådindeks TWI. Illustration: Sønderborg kommune
Partsfordelingen har taget sig forskellig ud i forskellige versioner af det såkaldte gennemsnitlige vådindeks TWI. Illustration: Sønderborg kommune
Dommer Poul Henrik Pedersen har som formand for taksationskommissionen været ude at gå mange kilometer i Skovmose, men han er ikke overbevist om, det økonomiske ansvar er retfærdigt fordelt, så kommissionen forkastede partsfordelingen. Arkivfoto: Claus Thorsted
Dommer Poul Henrik Pedersen har som formand for taksationskommissionen været ude at gå mange kilometer i Skovmose, men han er ikke overbevist om, det økonomiske ansvar er retfærdigt fordelt, så kommissionen forkastede partsfordelingen. Arkivfoto: Claus Thorsted
Foto: Claus Thorsted

Sommerhusejere anker Skovmose afgørelse endnu en gang

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce