!DOCTYPE html> Sønderborg Varme ønskede rene linjer i fremtidigt nabo-samarbejde | Sønderborg | jv.dk

Sønderborg Varme ønskede rene linjer i fremtidigt nabo-samarbejde

Det lykkedes ikke Sønderborg Varmes direktør Erik Wolff og bestyrelsen at indgå et fusions-samarbejde med Augustenborg Fjernvarme, så derfor opsagde Sønderborg samarbejdet. Arkivfoto

Sønderborg Varme ønskede rene linjer i fremtidigt nabo-samarbejde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det var på tide at trække en streg i sandet for at få en afklaring på fremtiden rent varmeforsyningsmæssigt i det alsiske, så derfor opsagde Sønderborg Varme samarbejdet med Augustenborg, før det nogensinde var kommet i stand, men skilsmissen er ikke endegyldig.

SØNDERBORG: - Vi forholder os ikke til personvalg i andre varmeselskaber. Det har vi ingen mening om. Vi opsagde samarbejdet med Augustenborg Fjernvarme, fordi vi havde brug for en afklaring. Vi har i lang tid drøftet et tættere samarbejde inklusive en varmeledning til Augustenborg, men fik at vide, det ville tage en rum tid, før de kunne tage stilling til det. Vi kan ikke blive ved med at bruge tid og penge på det. Vi ønskede også at sende et klart signal til vor egen generalforsamling på torsdag. Vi smækker ikke døren i, siger direktør i Sønderborg Varme Erik Wolff.

Selskabet fusionerede henover årsskiftet med Gråsten Fjernvarme. Nu skulle kronen sættes på værket med et bindende samarbejde med Augustenborg, men da der ikke kom klare signaler fra den kant om fusion og aftagning af varme fra en ledning fra Sønderborg, blev aftalen opsagt.

- Jeg vil arbejde for at få en dialog med Sønderborg Varme igen. Da der alligevel kommer en ledning den her vej på, er der ingen, der siger, vi ikke kommer på den engang. Lige nu vil jeg arbejde for at få de nye medlemmer sat ind i arbejdet, siger den ny formand i Augustenborg Fjernvarme Kaj Hansen, der som tidligere næstformand har taget over, da formand Mogens Elmvang blev fravalgt på generalforsamlingen 27. marts.

Her mødte medlemmer op og stemte ham ud, fordi de var utilfredse med det opsagte samarbejde med Sønderborg. Det mener hverken den siddende eller den afgående formand, de kunne gøre noget ved, da de havde regnet på samarbejdsaftalen med Sønderborg og fundet den for ufordelagtig for Augustenborgs varmeaftageres vedkommende.

Opsigelsen
Af en pressemeddelelse udsendt 23. marts fremgår det, at Sønderborg Varme opsiger samarbejdsaftalen med Augustenborg. "Sønderborg Varme har siden arbejdet målrettet på at optimere administrationsarbejdet, haft mange tætte drøftelser omkring en sammelægning af selskaberne, og som det seneste tiltag, projekteret et konkret forslag til en ledningsforbindelse til levering af varme fra Sønderborg til Augustenborg. Men indtil videre har drøftelserne ikke ført til et tættere samarbejde, og det har fået den konsekvens at Sønderborg Varme har opsagt aftalen. Vi er rigtig ærgerlige og skuffede over, at det ikke er lykkedes at udvikle samarbejdet som planlagt, for vi er stadig overbevist om, at det vil være en god og fremtidssikret løsning til økonomisk fordel for fjernvarmeforbrugerne i både Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Varme, men når vi gentagne gange oplever, at der tilsyneladende ikke er vilje til at forfølge hensigten og dermed den ånd, der var grundlaget for samarbejdsaftalen, så skal vi heller ikke være bundet af en sådan forpligtelse" lød det i den forbindelse fra Sønderborg Varmes formand Claus Plum, der dog holder en dør på klem for et eventuelt fremtidigt samarbejde, hvis der skulle "være et reelt ønske om det på et senere tidspunkt".

Jeg blev kuppet

- Jeg blev kuppet ud, men det er til dels min egen skyld, for jeg havde ikke set det komme, siger Mogens Elmvang, der ikke vil have skudt i skoene at han har stillet sig direkte i vejen for et samarbejde med Sønderborg.

Han mener, Augustenborg gennem årene har sikret forbrugerne der billig og grøn varme. Skulle der derfor indgås et bindende samarbejde med Sønderborg, måtte det være fordi, det var til begge parters fordel. Den har de to formænd ikke kunnet få øje på i en sådan grad, at de slog til her og nu på et indgående samarbejde, som der har været lagt op til de sidste tre fire år.

- Tid er penge, og den tid, vi har brugt på at få et samarbejde med Augustenborg etableret, kan vi også bruge til noget andet. Hvis Augustenborg ville have tid til at vurdere tingene nærmere, kunne de have meddelt os det. Det har de ikke gjort. Vi vil i stedet bruge kræfterne på at finde andre løsninger, der optimerer vores drift, så vi kan opnå andre stordriftsfordele. Vi agerer på egen hånd, for vi ved nu, hvad vi ar at gøre godt med, siger Erik Wolff.

Administrationsaftalen med Augustenborg, som blev indgået i 2017, er opsagt med årets udgang, så hertugbyens fjernvarmeselskab skal stå for sit eget bogholderi igen, med mindre samarbejdet bliver genoptaget inden da. Sønderborg Varme orienterer på generalforsamlingen den kommende uge om opsigelsen af samarbejdsaftalen.

Sønderborg Varme ønskede rene linjer i fremtidigt nabo-samarbejde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce