Kurhusskoven får lys og nye træer

Blandt andet beboer Martin Johnsen vil blive vældig glad, hvis det i fremtiden kan lade sig gøre at kigge ud fra kurhusskovens bænke.Foto: Timo Battefeld

Kurhusskoven får lys og nye træer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En løsning for kurhusskoven tegner sig.

SØNDERBORG: Politikerne håber at have fundet en løsning på kurhusskovens fremtidige beplantning og pleje i en kombineret model af to forslag.

Den går ud på at skabe en lysåben skov med træer med afstand imellem og græs i bunden. Beboerne i kvarteret omkring Hertug Hans Vej har længe været utilfredse med, kurhusskoven fik lov at gro til som et vildnis, efter Vej & Park opgav at pleje skoven i det ny årtusind. Det gav vilde vækster og roderi i skovbunden, som var svær at komme til livs.

Fredningsnævnet og kommunen stemte ikke over ens i synet på, hvad der skulle til for at få skoven til at tage mere velplejet ud, men det skulle der nu være fundet en løsning på ved miljøstyrelsens mellemkomst.

- Vi ønsker en lysåben parkagtig skov. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en lund. Den skal helst fortsat leve op til begrebet kurhusskoven. Den skal gerne blive åben og til at se igennem, for beboerne mener, der finder ubehagelige sager sted i ly af den tætte bevoksning. Vi har gjort meget ud af at lytte, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, der har 250.000 kroner at gøre godt med til at få lavet en driftsplan for skoven.

Kært barn
Kurhusskoven bliver i forslagene til en løsning beskrevet som en parkagtig lund eller en lysåben skov. Den er på cirka tre hektar mellem Kongevej, Hertug Hans Vej, Marina Alle og Strandpromenaden. Kurhusskoven blev plantet i 1877. Da området 100 år senere blev fredet, var skoven en lysåben, højstammet skov med gamle træer. I 90'erne gik mange af de store gamle træer ud. Skovbunden blev holdt lysåben ved at klippe græsset kontinuerligt. Efter årtusindskiftet opgav kommunen driften for at give skoven mulighed for at forynge sig og af økonomiske årsager. Det gav en eksplosiv vækst af nye småtræer, så der nu kun er få gamle træer og mange vildskud tilbage. Kommunen sendte en driftsplan til fredningsnævnet med det formål at genskabe en lysåben skov med parkpræg, men det blev afvist, da der var uenighed om tolkningen af skoven som parkagtig. Det har forsinket oprydningen, der står til at koste 410-450.000 kroner over en femårig periode.
Træbestanden i kurhusskoven er længe vokset og faldet lidt efter tilfældighedernes princip, men det kommer der nu styr på. Foto: Timo Battefeld
Træbestanden i kurhusskoven er længe vokset og faldet lidt efter tilfældighedernes princip, men det kommer der nu styr på. Foto: Timo Battefeld
Foto: Timo Battefeld

Park afløst af vildnis

Kurhusskoven blev etableret i 1800-tallet i den tyske tid i tilknytning til et kurhus, der vitterligt lå i parken. Anlægget blev plejet med tyske ordentlighed med blomster og græs mellem store træer, hvoraf de fleste er faldet for tidens tand. I mellemtiden har bredt sig et vildnis af vildtvoksende træer. Det er beboerne i kvarteret rigtig godt utilfredse med - ikke mindst, at træstammer ligger og rådner op i skovbunden og nogle steder spærrer vejen for ikke at tale om den tilgroede udsigt fra parkbænke i kurhusskoven.

- Vi ønsker både at bevare kurhusskovens parkagtige præg og at lytte. Det er derfor, vi har kombineret flere løsningsforslag, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Løsningen ser ud til at blive, de store træer bliver stående. I et bælte på 15-20 meter langs Hertug Hans Vej ryddes underskoven. Der plantes nye træarter og sås græs. Udsigtskiler på kystskræntes holdes lysåbne. Langs hovedstierne vil der blive bræmmer med klippet græs. Ved tennisklubben og krolfbanen skal bevoksningen bevare deres skovpræg ud mod vejen og fungere som afskærmning.

Beboere omkring kurhusskoven er glade, hvis de efter års tovtrækkerier med myndighederne endelige er blevet hørt, men de tør næsten heller ikke tro på det. Foto: Timo Battefeld
Beboere omkring kurhusskoven er glade, hvis de efter års tovtrækkerier med myndighederne endelige er blevet hørt, men de tør næsten heller ikke tro på det. Foto: Timo Battefeld
Foto: Timo Battefeld

Kurhusskoven får lys og nye træer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce