Gamle drænrør truede sjælden løvfrø på Arnkilsøre

Vand på marker og overdrev er livsnødvendigt for både engfugle, padder og insekter - men ildeset i landbrugskredse. Heldigvis har Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening frie hænder på Arnkilsøres 30 hektar fredede jord, hvor et større naturplejeprojekt betyder, at man har fået lukket gamle drænrør og dermed sikret vandhuller som yngledamme for den grønne løvfrø. Privatfoto

Gamle drænrør truede sjælden løvfrø på Arnkilsøre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen har sammen fået lukket gamle drænrør på Arnkilsøre, så bl.a. den grønne løvfrø er sikret et levested.

Sønderborg: Mens landbruget kæmper en indædt kamp for at få drænet marker og gjort alle vandløb til afvandingskanaler, så har naturen, flora og fauna, brug for masser af vand. Det har man netop kunnet konstatere på de 30 hektar fredet overdrev på Arnkilsøre, hvor en række vandhuller, der er vigtige levesteder for den græsgrønne løvfrø af uforklarlige grunde blev tømt for vand. Vandhullerne har fungeret som yngledamme for frøen i dette kerneområde, men en uforklarlig vandspejlssænkning i vandhullerne truede bestanden.

Ved et tilfælde blev det opdaget, at et gammelt glemt drænrør fra dengang området var militær øvelsesplads, trak vandet ud af vandhullerne. Derfor gik Danmarks Naturfredningsforening i gang sammen med Naturstyrelsen, der ejer området, for at få løst problemet. Det endte med et projekt, som både bliver til gavn for frøerne, gæsterne i området, forpagteren og de græssende dyr.

Løvfrøen og andre padder behøver vand - især i forsommeren, så vandhullerne på Arnkilsøre er et kerneområde for padderne. Med et projekt, der har lukkete gamle drænrør i området har DN og Naturstyrelsen sikret yngledamme og levesteder for padderne - samt gjort området tilgængeligt for naturinteresserede. Privatfoto
Løvfrøen og andre padder behøver vand - især i forsommeren, så vandhullerne på Arnkilsøre er et kerneområde for padderne. Med et projekt, der har lukkete gamle drænrør i området har DN og Naturstyrelsen sikret yngledamme og levesteder for padderne - samt gjort området tilgængeligt for naturinteresserede. Privatfoto

Masser af vand

Med alle tilladelser på plads er drænrøret nu lukket, så vandhullerne kan beholde vandet, desuden er der gravet endnu et nyt vandhul til løvfrøerne, lavet en svag terrænsænkning, så overskydende vand kan komme væk og sidst men ikke mindst er den overskydende jord lagt ud ved indgangen til området, så man ikke får våde tæer, når man skal gå en tur.

Vand på enge og overdrev er livsnødvendigt ikke blot for de grønne løvfrøer, men i høj grad også for de eng- og markfugle, der efterhånden er ved at forsvinde fra det danske agerland.

DN og Naturstyrelsen forventer, at projektet vil stabilisere forholdene for padderne, så det også fremover hver forsommer bliver muligt at opleve det store kor af kvækkende smukke løvfrøer på Arnkilsøre.

Ligesom alle andre padder er løvfrøen fredet - men det er dens levesteder ikke. Derfor har et naturprojekt på Arnkilsøre med lukningen af gamle drænrør været vigtigt for bestanden, der bruger yngledammene i forsommeren før frøen klatre op i løvtræerne rundt omkring overdrevet. Privatfoto
Ligesom alle andre padder er løvfrøen fredet - men det er dens levesteder ikke. Derfor har et naturprojekt på Arnkilsøre med lukningen af gamle drænrør været vigtigt for bestanden, der bruger yngledammene i forsommeren før frøen klatre op i løvtræerne rundt omkring overdrevet. Privatfoto
DN og Naturstyrelsen har dels sikret vandet i de eksisterende vandhuller på Arnkilsøre, men man har også gravet et nyt og samtidig lavet en terrænændring, der både gavner padderne og gør det muligt at nyde området tørskoet. Privatfoto
DN og Naturstyrelsen har dels sikret vandet i de eksisterende vandhuller på Arnkilsøre, men man har også gravet et nyt og samtidig lavet en terrænændring, der både gavner padderne og gør det muligt at nyde området tørskoet. Privatfoto
Der skal stå vand på græsarealerne, hvis det skal gavne dyrelivet  hvad enten der er tale om padder eller engfugle. Men vand på markerne harmonerer skidt med intensivt landbrug, hvor stadig større og tungere landbrugsmaskiner skal kunne komme. Heldigvis er Arnkilsøre med udsigter over Alssund og Augustenborg Fjord og direkte adgang til den 75 hektar store Arnkil Fredskov med skovveje fredet område, så her får naturen lov at virke på egne vilkår. Privatfoto
Der skal stå vand på græsarealerne, hvis det skal gavne dyrelivet hvad enten der er tale om padder eller engfugle. Men vand på markerne harmonerer skidt med intensivt landbrug, hvor stadig større og tungere landbrugsmaskiner skal kunne komme. Heldigvis er Arnkilsøre med udsigter over Alssund og Augustenborg Fjord og direkte adgang til den 75 hektar store Arnkil Fredskov med skovveje fredet område, så her får naturen lov at virke på egne vilkår. Privatfoto
Naturplejeprojektet på Arnkilsøre har bl.a. bestået i en generel terrænsænkning og udgravninger så overskydende vand kan komme væk og sidst men ikke mindst er den overskydende jord lagt ud ved indgangen til området, så man ikke får våde tæer, når man skal gå en tur. Privatfoto
Naturplejeprojektet på Arnkilsøre har bl.a. bestået i en generel terrænsænkning og udgravninger så overskydende vand kan komme væk og sidst men ikke mindst er den overskydende jord lagt ud ved indgangen til området, så man ikke får våde tæer, når man skal gå en tur. Privatfoto

Gamle drænrør truede sjælden løvfrø på Arnkilsøre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce