Byggeri af tysk børnehave i Broager sat i stå

Byggeriet af den tyske børnehave i Broager er stoppet, fordi der skulle laves en lokalplan, og den må bygherre DSSV nu afvente med visse problemer til følge.Foto: Timo Battefeld

Byggeri af tysk børnehave i Broager sat i stå

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Indvielsen af den tyske børnehave på Vesterbakke i Broager med plads til et halvt hundrede børn er udskudt på ubestemt tid, da byggeriet er sat i stå efter planklagenævns afgørelse.

BROAGER: Byggeriet af den tyske børnehave i Broager blev mandag stillet i bero. Planklagenævnet afgjorde medio juni, byggeriet er lokalplanpligtigt. Kommunen havde udstedt byggetilladelse uden krav om lokalplan. Med Planklagenævnets afgørelse mangler byggeriet lovhjemmel. Udarbejdelsen af en lokalplan vil vare mindst ni måneder. Det stiller den tyske skole- og sprogforening i en penibel situation.

- Vi har fået lov til at sikre grunden og bygningen med låste døre, tyverialarm og hegn omkring byggepladsen. Vi har mandag sendt håndværkerne hjem. Vi har solgt den gamle børnehave på Vestergade med udgangen af september, men har lejet os ind, indtil situationen er afklaret, siger formand for DSSV Welm Friedrichsen.

- Vi glæder os ikke over situationen. Det er vigtigt for os at slå fast, børnene bliver passet. Vi holder et møde med kommunen torsdag, hvor vi vil gøre opmærksom på, at især usikkerheden omkring tidsplanen er bekymrende. Efter vores vurdering er det rimelig meget op til kommunen, hvor hurtigt de behandler de enkelte trin i lokalplanen. Kommunen afgør hvor meget gas, de giver behandlingen af lokalplanen. Vi håber selvfølgelig, de giver så meget gas som muligt, siger Welm Friedrichsen, der også har måttet afklare opmagasinering af inventar og materialer til børnehaven, der nu ikke som ventet er klar til åbning i september.

Den rummer plads til 50 børn hvoraf 15 er vuggestuebørn. Der er dog i øjeblikket kun indforskrevet 34 børn efter sommerferien, da det er den kapacitet, den gamle børnehave har. Deutscher Schul- und Sprachverein, er af den opfattelse, kommunen har et medansvar for den fastlåste situation, hvor der reelt ikke er lovgrundlag for opførelsen af en børnehave, der ér bygget.

Byggesagsforløbet
Den tyske børnehave i Broager har længe haft et ønske om udvidede og bedre rammer for pasningen af de tyske børnehave- og vuggestuebørn. Den gamle børnehave er utidssvarende og umoderne både for børn og personale, og søgningen til den tyske børnehave er også stigende. Flere adresser blev vurderet, inden den tyske skole- og sprogforening 2016 besluttede at bygge på en privat grund på Vesterbakke trods protester fra beboere i nabolaget, der var betænkelige ved trafik- og støjforholdene. Kommunen gav byggetilladelse uden at lave en ny lokalplan. Det har Planklagenævnet efter halvandet år afgjort, var en fejl og tilbagevist sagen til fornyet behandling i kommunen samt ophævet afgørelsen om, der ikke er lokalplanpligt. Det stiller DSSV i en penibel situation, da den har måttet leje sig ind i den gamle børnehave, indtil situationen omkring den nyopførte børnehave er afklaret. Den tyske stat har finansieret fire millioner kroner af et samlet byggeri til syv millioner kroner. Der er plads til 35 børnehave- og 15 vuggestuebørn. DSSV har lov at passe de grønne områder og klippe beplantningen trods standsningspåbuddet.

Tidspres

- Jeg har forstået på det, byggeriet af børnehaven i Broager er stoppet. Ifølge en aktindsigt, jeg har fået, har der været et pres på byggeriet, fordi der var en deadline for, hvor længe den tyske skole- og sprogforening kunne få tilskud fra Berlin. Der har også været en vis forvirring om, hvor vidt, der var lokalplanpligt eller ej. Det valgte man så at sige, der ikke var. DSSV satte byggeriet i gang, da de fik at vide, en klage over byggeriet ikke havde opsættende virkning, siger viceborgmester og næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Han plæderede før byggeriet for en lokalplan og større lydhørhed over for utilfredse borgere i nabolaget. Det er kommunen nu pålagt med tilbagevirkende kraft, efter børnehaven er opført.

Byggeri af tysk børnehave i Broager sat i stå

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce