Borgere i Kværs har hyret topadvokat i kampen mod biogasanlæg

Siden gårdejer Hans Jørgen Vaarbjerg i Kværs hørte om planerne om et kæmpemæssigt biogasanlæg i det nærmeste nabolag, har han samlet borgere i kampen mod anlægget, så 300 har nu skrevet under på, de er imod det, og næste skridt er at få advokat Anne Vilslev Petersen, til at gennemgå sagsakter og lokalplan, som kritikerne mener, bliver hastet igennem. Foto: Ludvig Dittmann

Borgere i Kværs har hyret topadvokat i kampen mod biogasanlæg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Borgere i Kværs frygter så meget ikke at blive hørt i planerne om kommende biogasanlæg, at de har indforskrevet advokat Anne Vilslev Petersen til at føre deres interesser i felten, så deres synspunkter kommer frem, mens tid ér.

KVÆRS: Borgere i Kværs føler sig i den grad overhørt af politikere og myndigheder, at de har indforskrevet juridisk ekspert i offentlig ret, advokat Anne Vilslev Petersen, til at varetage deres interesser i kampen mod et biogasanlæg til mellem 400.000 og 800.000 ton årlig biomasse ved Snurom.

- Hun skal strukturere tingene for os og give vore indsigelser og synspunkter et mere professionelt tilsnit. Der er bred opbakning til modstanden mod et biogasanlæg. 200 mennesker mødte op til borgermøde først i april. Da jeg indbød folk til at komme hjemme hos mig en søndag formiddag for at samle kræfterne, kom der 100. fortæller initiativtager Hans Jørgen Vaarbjerg.

- Vi blev taget på sengen, for vi var ikke klar over, planerne om et biogasanlæg i Kværs var så langt fremme, da der var borgermøde i januar. Vi var slet ikke forberedt. Da vi hørte, forligsparterne bag energiaftalen havde droppet tilskud til biogasanlæg tidligere end ventet, troede vi, at nu var det ude med planerne i Kværs, men sammenslutningen af biogasanlæg har haft held til at sikre dispensation til de biogasanlæg, der er myndighedsgodkendt senest 1. juli. Derfor har de så travlt, siger Hans Jørgen Vaarbjerg, der anfører, at lugt, støj, udsigten til en kraftig værdiforringelse af ejendommene samt den trafikale belastning af kommende biogastransporter er noget, der får følelserne i kog i Kværs, for ikke at tale om den psykiske belastning, planerne fører med sig.

Trolle
Anne Vilslev Petersen er ansat hos Advokatfirmaet Trolle i Fredericia med speciale i ansættelses- og arbejdsret, arveret og offentlig ret. Hun blev beskikket advokat i 1989. Hun skal gennemgå lokalplan og sagsakter omkring biogasanlægget i Kværs nøje og se på, om formalia er overholdt, og om der eventuelt er ting og argumenter, borgerne bør skynde sig at fremføre frem mod indsigelsesfristen 15. maj. Lokalplanen er i øjeblikket i høring, efter den blev godkendt i marts. Borgerne mener, kommunen haster sagsbehandlingen igennem, for at få et biogasanlæg nummer to i Kværs. Der vil blive opført et i Glansager i indeværende år. De to biogasanlæg skal bidrage til at opfylde den kommunale Project Zero målsætning om CO2 neutralitet i 2029. De to biogasanlæg vil modtage 400.000-800.000 ton biomasse årligt fra landmænd i en omkreds af 20 kilometer. Det projektansvarlig firma Nature Energy er ved at indgå aftaler med landmænd omkring Kværs om leverancer af biomasse - gylle og ajle fra svine- og kvægbrug. Kritikken går på, der er planer om et biogasanlæg i Kliplev få kilometer fra Kværs, så der vil aldrig være biomasse nok til to anlæg. De to biogasanlæg i Sønderborg Kommune koster 500 millioner kroner finansieret af investorer. De skal stå klar i 2021.
Hans Jørgen Vaarbjerg står i spidsen for en underskriftsindsamling mod et biogasanlæg til forgasning af 400.000-800.000 ton årlig biomasse i Kværs, og nu har de utilfredse borgere også hyret en advokat med speciale i offentlig ret til at hjælpe sig i regel- og planjunglen. Foto: Ludvig Dittmann
Hans Jørgen Vaarbjerg står i spidsen for en underskriftsindsamling mod et biogasanlæg til forgasning af 400.000-800.000 ton årlig biomasse i Kværs, og nu har de utilfredse borgere også hyret en advokat med speciale i offentlig ret til at hjælpe sig i regel- og planjunglen. Foto: Ludvig Dittmann
Foto: Ludvig Dittmann

Svær dialog

- Alle 31 byrådsmedlemmer går ind for et biogasanlæg i Kværs, og vi ønsker at lytte til, hvad borgerne siger. Det kan være lidt svært at få en dialog i gang, når der bliver råbt uh og buh ad vore argumenter, som det var tilfældet på borgermødet i Kværs i april. Vi ønsker at vise imødekommenhed over for betænkelighederne ved transporter, støj og trafiksikkerhed. Nature Energy arbejder allerede med at lægge indkørslen til biogasanlægget, hvor det generer mindst muligt. Der har været et cafe-møde, hvor borgerne fik vished for, transporterne ikke kommer til at køre forbi skolen. Børn kommer ikke til at cykle steder, hvor det er farligt på grund af biogastransporter, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard, Fælleslisten, der blev mødt med hånlatter, da hun redegjorde for ønskerne om et biogasanlæg til opfyldelse af de kommunale CO2 kvoter.

- Det er svært at nå nogen vegne med argumenter, for nogle har det synspunkt, at de tror ikke på det, vi siger. Det eneste, de vil høre, er, at der ikke bliver noget biogasanlæg i Kværs, siger Aase Nyegaard.

Til budskabet om, at der nu er sat en advokat på sagen, siger hun:

- Der er høringsfrit til 15. maj, og vi vil selvfølgelig se på alle de indsigelser og argumenter, der kommer. Vi retter os efter den lokalplan og rammeplan, der er lagt. Vi bliver ofte beskyldt for, sagsbehandlingen går alt for langsom, og når der så er noget, som går lidt hurtigere, er det også galt. Vi forsøger ikke at forcere noget!

Anne Vilslev ønsker ikke at kommentere verserende sager.

Borgere i Kværs har hyret topadvokat i kampen mod biogasanlæg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce