Syddanskere må vente op til et år på høreapparater: Fremmede patienter lægger ekstra pres på ventelister

Sygehus Lillebælt har behandlet et stigende antal hørepatienter fra andre regioner siden januar 2018. 358 patienter udefra blev behandlet på Syeghus Lillebælt i 2018, som dermed behandler flest fremmede patienter i regionen. Foto: Scanpix/Malte Kristiansen

Syddanskere må vente op til et år på høreapparater: Fremmede patienter lægger ekstra pres på ventelister

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Næsten 500 patienter fra andre regioner er i 2018 strømmet til Region Syddanmark for at få behandling for høretab og få udleveret høreapparater. Det gør det vanskeligere at nedbringe de lange ventetider, siger udvalgsformand.

Ventetid: Det er et paradoks, at Region Syddanmark kæmper for at nedbringe ventetiderne for regionens egne borgere, mens hørepatienter fra andre regioner strømmer til.

Det mener formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

Som et led i bestræbelserne på at skabe overblik over høreområdet og nedbringe lange ventetider på høreapparater i Region Syddanmark, bad sundhedsudvalget i marts regionens administration om et overblik over, hvor mange patienter fra andre regioner, der bliver behandlet og får udleveret høreapparater i Region Syddanmark og omvendt.

Tallene viser nu, at 448 patienter udefra blev behandlet på regionens høreklinikker i 2018, mens tallet for januar og februar 2019 er 137 patienter. Til sammenligning stod 1.546 patienter i Region Syddanmark per 1. november med udsigt til mere end et halvt års ventetid. Ifølge sundhedsloven kan patienter med lægehenvisning som udgangspunkt frit vælge mellem enhver regions sygehuse.

- En hel del benytter sig af det frie valg, og det gør det vanskeligere for os at bringe ventelisterne ned, siger Poul-Erik Svendsen.

Fremmede patienter på Region Syddanmarks høreklinikker
  • 358 hørepatienter fra andre regioner blev i 2018 behandlet på Sygehus Lillebælt. Dermed behandler sygehuset flest hørepatienter udefra.
  • Antallet af fremmede hørepatienter på Sygehus Lillebælt er steget fra januar 2018 til februar 2019, hvor 55 patienter udefra blev behandlet.
  • 54 hørepatienter blev behandlet på Sygehus Sønderjylland i 2018.
  • 36 hørepatienter blev behandlet på Odense Universitetshospital i 2018.

Ekstra pres

Bevægelsen den modsatte vej er langt fra lige så markant. 58 patienter bosat i Region Syddanmark har fået behandling for høretab og udleveret et høreapparat i en anden region i 2018, mens det foreløbige tal for 2019 er otte patienter.

Selvom Poul-Erik Svendsen fastslår, at patienter udefra har været med til at lægge et ekstra pres på ventetiderne, understreger han, at det ikke er hovedårsagen til, at regionen endnu ikke har fået bragt ventetiden ned til de ønskede tre måneder. Indtil videre er man ifølge udvalgsformanden stadig i gang med at skabe et samlet billede af problemstillingerne på området.

I 2014 gennemførte Region Syddanmark besparelser for 11 millioner kroner på høreområdet. Det betød, at regionen med en gennemsnitlig ventetid på 78 uger fik landets længste ventetider på høreapparater. Siden har regionen afsat 13 millioner kroner til området, og det er lykkes at halvere ventetiden på lidt over et halvt år.

Vil drøfte afvisning

Sammen med tallene bad sundhedsudvalget i marts regionens administration om at vurdere muligheden for at afvise fritvalgspatienter.

Ifølge sundhedsloven kan en høreklinik afvise en fritvalgspatient, hvis det kan begrundes i kapacitetsmæssige årsager. Det kan eksempelvis være, hvis høreklinikken har væsentligt længere ventetid end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i høreklinikkens eget område ellers vil blive tilsidesat.

Dog konstaterer administrationen, at der ikke i Region Syddanmark er belæg for at lukke for fritvalgspatienter på regionens høreklinikker, fordi ventetiden nu er lavere end på mange andre offentlige høreklinikker i de øvrige regioner. Mens ventetiden i Region Syddanmark ligger på mellem 16 og 52 uger alt efter sygehus, venter hørepatienter i Region Midtjyllland eksempelvis mellem 38 og 91 uger. Værst står det til i Region Sjælland, hvor ventetiden ligger på mellem 70 og 120 uger.

Tirsdag skal sundhedsudvalget med afsæt i regionens juridiske vurdering drøfte muligheden for at afvise fritvalgspatienter.

- Vores hovedopgave er at nedbringe ventetiden til tre måneder for hørepatienter i Syddanmark. Man fraråder at lukke ned for fritvalgspatienter i det her tilfælde, men det er også at paradoks, at vi bliver ved med at udvide mulighederne for høreapparater i Syddanmark, men ikke får ventelisterne ned på grund af fritvalgspatienter fra andre regioner. Det er et farvand, vi skal manøvrere i, siger Poul-Erik Svendsen.

Invitation til samarbejde

Tirsdag skal udvalget også drøfte et brev, som Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (Paks) har sendt til medlemmerne af sundhedsudvalget. Heri tilbyder Paks at lave en forsøgsordning vedrørende høreapparatsbehandling på Fyn for at nedbringe ventetiden til Odense Universitetshospital, der lige nu er på 52 uger. Paks har 14 medlemsklinikker på Fyn og tilbyder at stille overskydende kapacitet til rådighed for regionens borgere.

Poul-Erik Svendsen er som udgangspunkt positiv over for forslag, der kan udvide kapaciteten, men han understreger, at der gælder klare regler, når regionen indleder samarbejde med private virksomheder. Eksempelvis skal opgaven i udbud, og regionen må ikke foreslå og brande nogle høreklinikker frem for andre.

- De (Paks, red.), har spurgt, om de må få foretræde, så vi hører, hvad de har at byde på. Personligt synes jeg, at der skal være total åbenhed om deres priser, hvis man skal samarbejde med private, siger han.

Syddanskere må vente op til et år på høreapparater: Fremmede patienter lægger ekstra pres på ventelister

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce