Sønderjyder risikerer at lægge grund til vildsvinehegn: Så mange er i farezonen

Bent Rasmussen (tv.) oplyser, at de 80 grundejere, som har modtaget en indkaldelse til et møde om vildsvinehegnet, ser ud til at få vidlsvinehegn deres grund. De fleste er landmænd. Arkivfoto: Jacob Schultz

Sønderjyder risikerer at lægge grund til vildsvinehegn: Så mange er i farezonen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Indtil videre er 80 grundejere ved den dansk-tyske grænse blevet indvarslet til et møde om eksproprieringer i forbindelse med opsætningen af et vildsvinehegn ved grænsen. Planerne kan dog ændres, når Miljøstyrelsen i august forventer at tage endelig stilling til sagen.

Ekspropriering: 80 sønderjyske grundejere har indtil videre fået besked om, at de ser ud til at blive berørt af det kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Den Jyske Kommissarius, der skal stå for eksproprieringen af de grundejere, som skal lægge jord til et vildsvinehegn, oplyser, at der er indvarslet i alt 80 grundejere til et såkaldt besigtigelsesforretning. Her bliver grundejerne præsenteret for de overordnede planer for vildsvinehegnet.

Det er på baggrund af Naturstyrelsens oplæg til vildsvinehegnets placering, at de grundejere, som på nuværende tidspunkt ser ud til at blive berørt af det 68 kilometer lange hegn, er udvalgt.

Ifølge skovrider i Naturstyrelsen Bent Rasmussen, som arbejder med vildsvinehegnet, er der tale om 80 grundejere, som ser ud til at få vildsvinehegnet på deres grund og derfor har udsigt til at få eksproprieret en del af deres jord.

En ekspropriation betyder, at staten overtager privatejet grund mod en erstatning.

Vildsvinehegn
  • Ekspropriering betyder, at staten overtager privat grund eller ejendom mod en erstatning.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde den 22. marts en politisk aftale, hvor de vil bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude.
  • Hegnet bliver cirka 70 km langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden.
  • Det vil koste cirka 70 millioner kroner. Industrien vil bidrage til betalingen af hegnet.
  • Der vil være en række åbninger i hegnet til andet vildt og ved blandt andet veje, der krydser grænsen. Det har fået kritikere til at så tvivl om hegnets effekt.
Her er planen over vildsvinehegnets forløb med 19 planlagte åbninger. Skitse: Naturstyrelsen
Her er planen over vildsvinehegnets forløb med 19 planlagte åbninger. Skitse: Naturstyrelsen

Haver slipper for hegn

Tilbage i april kunne JydskeVestkysten fortælle, at Naturstyrelsen forventede at omkring 100 grundejeres jord skulle eksproprieres, men efter at Naturstyrelsen sammen med Landbrugsstyrelsen har været i dialog med grundejerne ved grænsen, er det tal nu nede på 80.

- Vi har kunnet flytte store dele af hegnet ved eksempelvis Rudbøl Sø og Vidåen ind på statens arealer, fortæller Bent Rasmussen.

Han påpeger desuden, at langt de fleste grundejere vil være landmænd, og at ingen husejere vil få et hegn i deres have.

- Det vil typisk være i det åbne land og i kanten af landmændenes marker. Så hovedparten bliver forhåbentlig kun berørt i kanten af deres ejendom, siger han.

Så vil ingen normale husejere få et hegn på deres grund?

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der vil i hvert fald være tale om undtagelser. Vi hegner ikke foran folks bygninger eller inde i folks haver. Men der vil være nogle få, der bor så tæt på grænsen, at vi vil hegne hen til haven. Så de vil kun blive udsat for ekspropriation, hvis de også ejer naboarealet, siger han.

Mangler godkendelse

Placeringen af vildsvinehegnet er dog endnu ikke helt på plads, og dermed vides det heller ikke med sikkerhed, hvem der bliver berørt af hegnet. Miljøstyrelsen skal nemlig først godkende Naturstyrelsens udspil til placeringen af hegnet. Den offentlige høringsfase udløb onsdag, og Bent Rasmussen forventer, at der kommer en endelig afklaring i løbet af august.

Sønderjyder risikerer at lægge grund til vildsvinehegn: Så mange er i farezonen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce