Sønderborg Kommune erkender fejl: - Det har givet anledning til en konstruktiv snak

Sønderborg Kommune oplyser, at det bygger på en vurdering af tillid og troværdighed, når de udleverer fortrolige oplysninger om en borger til andre end borgeren selv. De vil nu se på, om praksis skal ændres. Arkivfoto: Claus Thorsted

Sønderborg Kommune erkender fejl: - Det har givet anledning til en konstruktiv snak

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I tre tilfælde har ansatte i Sønderborg Kommune udleveret en borgers fortrolige oplysninger uden at indhente tilladelse til det. Efter henvendelse fra JydskeVestkysten har Sønderborg Kommune ønsket at kommentere på sagen.

Svar: Nedenstående svar er afgivet i samarbejde mellem Brian Steensbeck Bennetsen, budget og regnskabschef i Sønderborg Kommune, og Maria Christine Ransby, konstitueret teamleder for bolig og opkrævning, Sønderborg Kommune.

Hvordan kan det ske, at en mand kan få fortrolige oplysninger om en kvindes gæld uden at skulle fremsende en fuldmagt fra kvinden?

- Vores opkrævningsafdeling har en kerneopgave i at opnå en tillidsfuld dialog med henblik på at nedbringe borgeres restance. Det sker indimellem, at en forespørgsel om nedbringelse af en borgers restance sker via en forespørgsel fra borgers bank, gældsrådgiver eller familiemedlem. I alle tilfælde vurderes det, om der er et tillids- og troværdighedsforhold til samarbejdspartneren. Og er der tvivl, så ekspederes sagen ikke. Ellers anmodes der om samtykke eller fuldmagt. Så alle kan ikke bare henvende sig og få oplysninger om andres restanceforhold.

Men i det her tilfælde er det en mand, der kalder sig gældsrådgiver?

- Ja, det er sådan, vi har forstået det.

Så I kan ikke se, hvem det er. Men når nu I kan se, at det ikke er borger selv, der ringer, hvorfor udtaler I jer så om fortrolige oplysninger?

- Her er det en vurdering. Mogens Rasmussen oplyser jo også, at han sidder med en borger, som han skal finde ud af, hvad hun har af gæld.

Er det normal praksis, at man kan ringe ind til opkrævningen i Sønderborg Kommune og sige, at man er gældsrådgiver og så få oplysninger om en andens gæld, hvis blot man har CPR-nummer på den person?

- Nej, der er det så, at vi i mange tilfælde skal have en fuldmagt fra borgeren. Ellers spørger vi ind til borgerens restanceforhold med henblik på at få flere informationer for at bekræfte, at det er den korrekte borger.

Hvorfor gør I det så ikke i disse tre tilfælde?

- Det er nok en vurdering af, at der her har været et tillids- og troværdighedsforhold til den samarbejdspartner.

Hvordan kan der være tillid til en partner, når det er første gang, personen ringer ind?

- Det ved jeg så ikke, om det er. I den her konkrete sag er der tre telefonsamtaler vedrørende samme borger. Og der har medarbejderen i sin iver efter at yde en god service og med tillid til gældsrådgiverens troværdighed, herunder at her er der samme dagsorden, ekspederet sagen. Vi har så konstateret i den her sammenhæng, at det skal præciseres for afdelingen, at oplysninger om en borgers restanceforhold, herunder gæld, alene må fremsendes til borgerens e-boks. Men den her henvendelse har selvfølgelig også givet anledning til en konstruktiv snak om håndtering omkring retningslinjer og håndtering af samtykker eller fuldmagter, det må vi jo så erkende.

Hvad vil en konstruktiv snak sige?

- Hvordan vi skal sikre vores medarbejdere og borgere, i forhold til at der ikke er nogen, der går hen og misbruger den adgang.

Erkender I, at der er blevet begået en fejl?

- I det her tilfælde viser det sig, at der måske er en gældsrådgiver, der har haft en skjult dagsorden.

Men uagtet personens intentionen, så handler det jo om, hvad de ansatte har gjort?

- I den her sammenhæng kan vi erkende, at det er en fejl, at personen ikke har den troværdighed, og at vi dermed burde have indhentet et samtykke fra borgeren.

Men, som jeg har fortalt, har gældsrådgiveren ikke en skjult agenda. Men det, det handler om, er, at det ved jeres ansatte jo ikke. Så hvordan ved jeres ansatte, om han er troværdig eller ej?

- Han kan oplyse hendes CPR-nummer og fulde navn. Desuden oplyser han, at han sidder med borgeren, og han henviser til dokumenter.

I princippet kan alle vel ringe ind, kalde sig gældsrådgiver og oplyse fulde navn og CPR-nummer og så få oplysninger om gæld?

- Nej. Vi fastholder, at man ikke kan ringe ind med oplysninger om fulde navn og CPR-nummer og få oplyst gæld. Men hvordan skal vi sikre, at det er den rigtige person, der ringer ind? Vi kan jo ikke bede alle om fysisk fremmøde.

Det kan man vel ved at bede om at se en fuldmagt?

- I den her konkrete sag får man indtryk af, at han sidder sammen med borgeren, og at han har hendes papirer. Derfor virker han troværdig.

Men når nu I ikke ved det med sikkerhed, hvorfor spørger I ikke bare efter en fuldmagt?

- Som tidligere nævnt, har den her henvendelse givet anledning til en konstruktiv snak om, at vi skal kigge på vores retningslinjer, herunder også håndtering af samtykker og fuldmagt.

Hvorfor har I ikke været opmærksomme på, at det er et brud på persondataforordningen?

- Hidtil har vi kørt en tillids- og troværdighedsform. Og jeg vil påstå, at I 99,9 procent af tilfældene er det kørt uden problemer.

Men uanset hvad, er det jo et brud på persondataforordningen, også når I ikke i højere grad sikrer jer, hvem der kan få fat i de her oplysninger?

- Vi har kigget på meget i forhold til persondataforordningen, men lige præcis at fange de konkrete situationer, det er noget, der opstår undervejs, som vi så må handle på. Og det her har givet anledning til en konstruktiv snak. Men hverdagen skal også fungere. Alternativet er jo, at vi ikke kan ekspedere noget uden fysisk fremmøde.

Man kan vel indsende en fuldmagt elektronisk?

- Ja, via e-boks.

Sønderborg Kommune erkender fejl: - Det har givet anledning til en konstruktiv snak

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce