Ny taxalov strammer kravene: Sydtrafik og Fynbus tackler kontrol forskelligt

Fynbus har valgt at føre kontrol med flexchaufførernes arbejdsforhold, selvom det er Færdselsstyrelsens ansvar. Sydtrafik ikke vil bruge penge på egne kontroller. Arkivfoto

Ny taxalov strammer kravene: Sydtrafik og Fynbus tackler kontrol forskelligt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hos Fynbus har man valgt at føre kontrol med, om vognmændene overholder de overenskomstmæssige krav til arbejdsforhold, selvom opgaven egentlig ligger hos Færdselsstyrelsen. I Sydtrafik har man valgt at stole på styrelsen.

Taxilov: Da den nye taxalov trådte i kraft 1. januar 2018, blev kravene til arbejdsforholdene for flexturs-chauffører strammet. Tilsyn og kontrol skal Færdselsstyrelsen tage sig af.

Men Sydtrafik og Fynbus håndterer imidlertid den nye lov helt forskelligt. Mens Sydtrafik har valgt at lade Færdselsstyrelsen stå for al kontrol, sådan som loven lægger op til, kontrollerer Fynbus også selv, om vognmændene overholder kravene. På Fyn har man således valgt at beholde det kontrolpanel, som man oprettede tilbage i 2015, fordi man dengang havde mange sager på området.

At Fynbus holder fast i egne kontroller, selvom man ikke behøver, skyldes ifølge bestyrelsesformand og borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V), at man vil sikre, at der er tilstrækkeligt fokus på kontrollerne.

- Vi ville også gerne have lænet os op ad Færdselsstyrelsen. Jeg vil ikke kritisere Færdselsstyrelsen, men vi synes, at der var behov for at styre det, og så må man lægge i det, hvad man vil. En enig bestyrelse følte ikke helt, at der var samme fokus på området fra styrelsens side, og det er blandt andet derfor, at vi har fastholdt dette initiativ, siger han.

Den nye taxalov
Den 1. januar 2018 trådte en ny taxalov i kraft.
  • Her blev kravene til vognmændene skærpet.
  • I den gamle taxalov var det tilstrækkeligt, hvis vognmænd fulgte de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som fremgik af en vilkårlig overenskomst.
  • Det blev udstillet ved en dom i Højesteret, som sagde, at en overenskomst kunne tolkes blot som en aftale mellem én vognmand og én chauffør.
  • Derfor skal vognmænd nu som minimum følge krav, der svarer til en overenskomsten hos de store fagforeninger inden for området.

Sydtrafik fravælger kontrol

Hos Sydtrafik har man hverken før eller efter den nye taxalov haft sit eget kontrolorgan. Man vil ikke bruge offentlige skattekroner på at kontrollere noget, som ifølge loven skal kontrolleres hos Færdselsstyrelsen. Sydtrafik betragter ligeledes eventuelle overtrædelser af arbejdsforholdene som en sag mellem chaufførernes fagforening og den pågældende vognmand.

- Vi har valgt ikke at lave en ekstra kontrolindsats med dertilhørende ekstra udgifter, når kontrolansvaret ligger hos Færdselsstyrelsen. Det er en beslutning taget af en enig bestyrelse, fordi vi føler, at vi lever godt og grundigt op til loven, siger bestyrelsesformand hos Sydtrafik og byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, Henning Ravn (V).

Lars Berg, direktør hos Sydtrafik, fortæller, at Sydtrafik ingen oplysninger har om, hvorvidt der bliver ført kontrol.

- Jeg kan ikke sige fra eller til, om Færdselsstyrelsen løser deres opgave, men vi henholder os til, at det er styrelsens opgave, og derfor er der ikke stemning hos os for at lave et kontrolpanel, da det vil være en dobbeltadministrativ funktion, når opgaven ligger et andet sted, siger Lars Berg.

Ingen kontrol i 2018

Færdselsstyrelsen oplyser i en mail til JydskeVestkysten, at styrelsen ved ombytning eller udstedelse af nye tilladelser kontrollerer de overenskomstmæssige krav hos ansøgeren. Hvis ansøgeren er medlem af en arbejdsgiverforening, ligger kontrolansvaret hos disse. Hvis virksomheden kun følger en overenskomst, vil styrelsen føre kontrol én til to gange i løbet af tilladelsens gyldighedsperiode på 10 år.

I 2018 er der ifølge Færdselsstyrelsen ikke blevet ført tilsyn, da samtlige virksomheder, der har fået udstedt tilladelser i 2018, er blevet tjekket for opfyldelse af kravene i forbindelse med udstedelsen. Hvis trafikselskaberne selv vil føre yderligere kontroller, ser Færdselsstyrelsen intet problem i det og svarer i øvrigt, at styrelsen lever op til gældende lovgivning.

- Færdselsstyrelsen udfører sine kontrolfunktioner - herunder omfanget af samme - i henhold til gældende lovgivning. Når og hvis vi får indberetninger om konkrete forhold i en virksomhed, der tyder på, at virksomheden ikke efterlever gældende lovgivning, så indgår det i Færdselsstyrelsens løbende prioritering af styrelsens tilsynsindsats på området, skriver kontorchef Kasper Bruun Graversen i en mail til avisen.

Ny taxalov strammer kravene: Sydtrafik og Fynbus tackler kontrol forskelligt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce