Landsdelens patienter er tilfredse - sådan da

Sygehuset i Kolding kan glæde sig over, at patienterne samlet set er meget tilfredse. Dog er der stadig plads til forbedring med informationen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Landsdelens patienter er tilfredse - sådan da

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Patienterne på Sygehus Lillebælt er enormt glade for deres sygehus, mens Sygehus Sønderjylland halter et godt stykke efter.

Mening: Langt de fleste patienter på landsdelens sygehuse er ganske godt tilfredse med det forløb, de oplever.

En stor landsdækkende undersøgelse blandt patienterne viser, at Region Syddanmark samlet placerer sig over landsgennemsnittet. Det selvom Sygehus Sønderjylland trækker gennemsnittet ned ved at placere sig omkring landstallet.

Patienterne har svaret på en lang række spørgsmål i forbindelse med deres besøg som enten planlagt indlagt, akut indlagt eller planlagt ambulant patient.

Særligt de akut indlagte i regionen er bedre tilfredse med det samlede forløb. Her scorer regionen 4,08 på en skala fra 1-5 mod landsgennemsnittet på 3,98.

Sygehus Lillebælt trækker regionens gennemsnit kraftigt op og ligger på mange parametre et pænt stykke over landstallet. Blandt de planlagt indlagte scorer sygehuset 4,47 mod et landstal på 4,25 og 4,26 i Region Syddanmark.

Administrerende sygehusdirektør Dorthe Crüger, Sygehus Lillebælt, fremhæver, at patienternes samlede tilfredshed med forløbet som helhed er det allervigtigste spørgsmål på sygehuset overhovedet.

- Det er der, vi kan se, om vi er bestået. Vi har lagt utrolig mange kræfter i den del på tværs af medarbejdere og ledelse, siger Dorthe Crüger, som påpeger, at det ikke i sig selv er positivt at ligge over landsgennemsnittet, hvis dette tal ikke er højt.

Undersøgelsen
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres årligt på vegne af alle danske regioner. Cirka 75.000 syddanskere har haft mulighed for at deltage i LUP, der er udsendt i efteråret 2017.

Landsdelens tre somatiske sygehuse, Sydvestjysk Sygehus (SVS), Sygehus Sønderjylland (SHS) og Sygehus Lillebælt (SLB), placerer sig således målt på tre områder på en skala fra 1-5.

Blandt de planlagt indlagte giver patienterne på spørgsmålet "patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse" SVS 4,15, SHS 4,19 og SLB 4,47.

Landstallet er 4,25, mens Region Syddanmark scorer 4,26.

Blandt de akut indlagte giver patienterne på spørgsmålet "patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse" SVS 4,13, SHS 3,97 og SLB 4,14.

Landstallet er 3,98, mens Region Syddanmark scorer 4,08.

Blandt de planlagt ambulante giver patienterne på spørgsmålet "patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb" SVS 4,34, SHS 4,31 og SLB 4,37.

Landstallet er 4,33, mens Region Syddanmark scorer 4,34

Potentiale for forbedring

Hun påpeger, at Sygehus Lillebælt endnu ikke samlet når sit mål om, at 95 procent af alle patienter enten er meget tilfredse eller tilfredse med forløbet.

For at nå det mål skal de afdelinger, der stadig halter efter, lære af de dygtigste på sygehuset, understreger sygehusdirektøren.

Undersøgelsen viser, at patienter på sygehuse landet over ikke er tilfredse med den information og inddragelse, de oplever.

Dorthe Crüger erkender, at der er potentiale for forbedring.

- Alle skal forstå, hvad der eksempelvis er bivirkningerne ved en behandling, så de ved, hvilke fordele og ulemper der er. Så kan det også være, de siger fra til en behandling, og det er ikke forkert at gøre. Der er vi ikke dygtige nok til at fortælle patienterne, at man faktisk kan vælge at træne i stedet for at få en operation.

Ombygning

Sydvestjysk Sygehus klarer sig over landsgennemsnittet på flere parametre, men under landstallet, når det gælder de planlagt indlagtes samlede oplevelser.

Administrerende direktør Per Busk mener, at den aktuelle ombygning for at etablere en ny sengebygning har påvirket patienternes oplevelse.

- Når vi er færdige med det, tror jeg, det vil løse en del, forklarer Per Busk.

Alle afdelinger skal nu konkret arbejde med undersøgelsens resultater for at forbedre patientoplevelserne.

Også på det sydvestjyske sygehus er patienternes tilfredshed med informationen og inddragelse på et middel niveau.

- Vi oplever en stigende forventning fra patienter og pårørende om at blive inddraget. De har generelt høje forventninger til at blive inddraget, og det skal vi arbejde på at blive bedre til, siger Per Busk.

Fødende

Den landsdækkende patientundersøgelse viser, at mere end otte ud af ti patienter på de somatiske sygehuse i Syddanmark er tilfredse eller meget tilfredse med det forløb, de har haft på sygehuset.

De nybagte mødre i Region Syddanmark fortæller i undersøgelsen, at det er en god oplevelse af føde på fødeafdelingerne i regionen. 88,3 procent af de 1426 kvinder, der har svaret, siger, at de er meget positive eller positive over det samlede fødselsforløb. Det er over landsgennemsnittet.

Dog er der fortsat behov for at gøre kvinderne bedre forberedt på håndtering af amning. 23 procent af kvinderne svarer, at de slet ikke eller kun i ringe grad er blevet forberedt tilstrækkeligt.

Inden for psykiatrien i Region Syddanmark svarer 85 procent af de voksne ambulante patienter, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den kontakt, de har haft til den syddanske psykiatri, mens 73 procent af de indlagte voksne patienter i høj eller meget høj grad er tilfredse med forløbet. Begge dele er over landsgennemsnittet. I den ambulante del af børne- og ungdomspsykiatrien er børn, unge og forældres tilfredshed på niveau med landsgennemsnittet. Til gengæld er tilfredsheden blandt de indlagte børn og unge - og deres forældre - en smule under landsniveau.

Landsdelens patienter er tilfredse - sådan da

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce