Dørlukning i penis-sagen kan ende i Højesteret

- Det er min opfattelse, at sagen er af principiel eller særlig karakter, og at kendelsen kan få stor betydning for dørlukning i fremtidige sager af lignende karakter, fortæller Morten W. Kamp, der forsøger at få dørlukningen i den opsigtsvækkende penis-sag fra Tinglev rejst i Højesteret. Arkivfoto: JydskeVestkysten

Dørlukning i penis-sagen kan ende i Højesteret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det opsigtsvækkende afghanske familiedrama i sønderjyske Tinglev, hvor en 44-årig mand fik skamferet sin penis med en kniv, kan nu ende i Højesteret. Forsvarsadvokat vil have den øverste retsinstans til at afgøre, om det var forkert at lukke dørene, da offeret skulle afhøres i retten.

Sønderborg: Den opsigtsvækkende retssag, hvor fire afghanske familiemedlemmer står tiltalt for at have skamferet penis på en 44-årig afghansk mand fra Tinglev med en kniv, kan få en principiel afslutning i Højesteret.

Der falder dom i selve sagen den 9. januar efter en række retsdage i retten i Sønderborg i december, men i kølvandet på retssagen har forsvarsadvokat Morten W. Kamp allerede søgt Procesbevillingsnævnet om at få en omstridt dørlukning i sagen afprøvet i Højesteret.

Under retsmødet den 15. december bad den 44-årige mands advokat om at få dørene lukket for pressen og tilhørerne, selv om der fra retssagens begyndelse ikke har været begæret dørlukning, referatforbud eller navneforbud.

Ifølge advokaten ville det være en unødig krænkelse af den 44-årige mand at skulle fortælle om skamferingen, selv om dørlukninger ifølge en hjemmel i straffeloven udelukkende bruges i forbindelse med sædelighedssager.

Forsvarsadvokat Morten W. Kamp mener, at dørlukningen var forkert, da der er tale om en voldssag mod den 44-årige mand, og af principielle årsager har han derfor bedt om at få sagen prøvet i Højesteret:

- Dørene blev lukket af hensyn til den forurettede, idet han ifølge kendelse ville blive udsat for en unødig krænkelse ved at skulle forklare sig for åbne døre. Kendelsen blev kæret blandt andet af JydskeVestkysten og jeg selv. Landsretten stadfæstede kendelsen, fortæller Morten W. Kamp i sin ansøgning til Procesbevillingsnævnet.

Jeg har søgt om tilladelse til at få spørgsmålet indbragt for Højesteret, da sagen ikke har en sådan karakter, at der er grundlag for dørlukning.
Morten W. Kamp, forsvarsadvokat.
Sagen kort
En 44-årig mand af afghansk oprindelse fra Tinglev blev 1. maj sidste år udsat for et groft overfald på sin ejendom, hvor han fik sin penis skamferet med en kniv.Efterfølgende blev fire afghanske familiemedlemmer anholdt og fængslet, hvorefter selve retssagen er løbet af stablen i december måned, og selve dommen vil blive afsagt den 9. januar i år.

Under retssagen valgte sommeren at lade den 44-årige mand afgive forklaring bag lukkede døre, og efterfølgende valgte landsretten at bakke op omkring dørlukningen på trods af protester fra tre af forsvarsadvokaterne.

Den ene forsvarsadvokat Morten W. Kamp har nu ansøgt Procesbevillingsnævnet om 3. instansbevilling, så sagen kan blive behandlet i Højesteret, da han anser spørgsmålet af principiel karakter.

Behandles for åbne døre

I skrivelsen uddyber han sin ansøgning om at få sagen afprøvet:

- Jeg har søgt om tilladelse til at få spørgsmålet indbragt for Højesteret, da det gøres gældende, at sagen ikke har en sådan karakter, at der er grundlag for dørlukning. Jeg lægger herved vægt på, at der er tale om en sag, der ikke vedrører sædelighedskriminalitet, men derimod en sag om vold. Der ses ikke megen praksis på området af relevant eller lignende karakter, forklarer han.

Som understøttelsen i sin anmodning henviser han til noterne i Karnovs lovsamling, hvor der til retsplejelovens paragraf 29, stk. 1, nr. 3 fremgår, at "selv alvorlige sædelighedssager behandles i praksis ofte for åbne døre."

- På den baggrund - og henset til den sparsomme praksis på området i voldssager - er det således min opfattelse, at sagen er af principiel eller særlig karakter, og det bemærkes, at kendelsen kan få stor betydning for dørlukning i fremtidige sager af lignende karakter, fortæller Morten W. Kamp og tilføjer:

- Såfremt der gives tilladelse til at få sagen for Højesteret, vil der navnlig blive nedlagt påstand om, at begæringen om dørlukning ikke burde være taget til følge.

Dørlukning i penis-sagen kan ende i Højesteret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce