Bekymrede borgere tættere på svar: Register skal afdække sundhedsfare i Grindsted

Har forening i Grindsted Å betydet en overrepræsentation af sygdomme og lidelser blandt borgere i byen? Det skal en stor undersøgelse nu afdække. Arkivfoto: Martin Ravn

Bekymrede borgere tættere på svar: Register skal afdække sundhedsfare i Grindsted

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Region Syddanmark er ved at lægge sidste hånd på forarbejdet til en stor undersøgelse, der skal forsøge at give svar på, om forureningen i Grindsted har haft betydning for borgernes sundhedstilstand. Undersøgelsen vil tage op til et år.

Handing: Grindsted-borgerne er nu kommet et skridt nærmere et svar på, om forureningen i Grindsted har haft betydning for borgernes sundhedstilstand.

Regionsrådspolitikerne blev onsdag på et møde i forretningsudvalget enige om at arbejde videre med en stor undersøgelse, der skal give svar på, om der er uforholdsmæssigt mange tilfælde af eksempelvis kræft i byen.

- Vi er i de indledende faser, men det, vil lægger op til, er, at vi laver en stor registerundersøgelse. Det vil sige, at vi går ind og kigger på diverse registre omkring diagnoser og sammenholder det med, hvor folk bor henne. På den baggrund kan vi pejle os ind på, om der er en større hyppighed af visse sygdomskategorier i Grindsted sammenlignet med andre steder, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

Flere borgere i Grindsted har udtrykt bekymring for, om den store forurening fra Grindsted-værket har kostet sygdom og endda menneskeliv i byen.

- Undersøgelsen kan give os et hint, i forhold til om der er hold i det, som borgerne i Grindsted er nervøse for. Er der det, må vi gå i gang med en endnu større undersøgelse, som kan korrelere forureningen til de sundhedshyppigheder, der findes, siger Kurt Espersen.

Undersøgelsen vil tage op til et år og vil inddrage borgergrupper.

Viser det sig, at der har været flere kræfttilfælde i Grindsted, end der burde være, vil der dog stadig være lang vej til et endeligt svar på, om det skyldes forureningen fra Grindstedværket.

-Det er i hvert fald ikke ensbetydende med, at det er på grund af forureningen. Det er svært at få korreleret sygdomshyppighed til forureningen, siger Kurt Espersen.

Sagen kort
Forureningen i Grindsted stammer fra Grindstedværket, der i forbindelse med produktion af lægemidler udledte affaldsstoffer samt spildevand til Grindsted Å og senere til Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet.Her er der deponeret omkring 286.000 kubikmeter spildevand indeholdende omkring 1200 skadelige stoffer, heriblandt kviksølv. Dumpingen af spildevand fortsatte indtil 1973.

Sagen om forureningen har ligget stille i en del år, indtil der blev pustet nyt liv i den offentlige debat i starten af 2018. Det skete, efter at forskere fra Danmarks Tekniske Universitet havde kortlagt, præcist hvilket sted en stor del af forureningen sev op i Grindsted Å samt dokumenteret mængden af forureningen, som blandt andet bestod af over 200 kilo vinylklorid årligt.

Da den offentlige debat blev genoplivet, påtog Region Syddanmark, der har ansvaret for forureningsindsatsen generelt, sig tovholderrollen for at undersøge, om der er forhøjet sundhedsrisiko i Grindsted efter forureningen fra Grindstedværket.

Grindstedværket blev i 1939 overtaget af Danisco, som i 2011 solgte værket til amerikanske Dupont.

SF jubler

Efter et borgermøde i Grindsted i marts gik regionen i dialog med embedslægen og Styrelsen for Patientsikkerhed angående borgernes bekymringer omkring overrepræsentation i byen af dødelige sygdomme.

SF udtrykte dengang ønske om, at regionen satte en undersøgelse i gang af sundheden blandt borgerne i Grindsted. Det skete, efter at flere borgere fortalte om frygt for øget dødelighed inden for blandt andet kræft samt tidlig demens hos borgere i byen.

Forvaltningen skal nu frem til næste forretningsudvalgsmøde i juni undersøge, hvordan undersøgelsen præcis skal gennemføres, og hvad prisen bliver. Derefter er det op til politikerne at beslutte, om undersøgelsen skal gennemføres.

SF's gruppeformand i regionsrådet, Villy Søvndal, glæder sig over, at der er politisk enighed om konkret handling.

- Mange Grindsted-borgere har frygtet, at de nu skulle blive glemt igen. Nu er der sikkerhed for, at det ikke sker, fordi vi får en undersøgelse, og den bliver valid, og alle kan have tillid til den, siger Villy Søvndal, som tilføjer, at det stadig kan blive svært at få sikker vished om sammenhængen mellem forurening og borgernes sundhed.

Han understreger, at den videre proces skal ske i tæt samarbejde med de involverede borgere i Grindsted.

En reel bekymring

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) pointerede for nylig, at "vi ikke har nogen indikationer af, at det skulle være farligt at bo i Grindsted ud fra de sundhedsdata, vi kender i dag", men understregede behovet for at afdække sagen yderligere.

Villy Søvndal mener, at undersøgelsen nu kan være med til at be- eller afkræfte beboernes frygt.

- Der er en reel bekymring, og den kan vi ikke sidde overhørig, siger SF'eren.

Registerundersøgelsen vil blandt andet inddrage data fra Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen og vil også inddrage socioøkonomiske forhold for bedst muligt at give svar på, om Grindsted-borgerne er mere syge end borgerne i resten af landet. Lige nu er en forskergruppe også inddraget i forarbejdet til en undersøgelse.

- De tal, der kommer ud, skal være af en sådan beskaffenhed, at vi kan bruge det til noget, siger Kurt Espersen.

Bekymrede borgere tættere på svar: Register skal afdække sundhedsfare i Grindsted

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce