Esbjerg søger om status som klimakommune

Jørn Boesen Andersen (SF), her sammen med gruppeformand Diana Mose Olsen, glæder sig inderligt over, at Esbjerg Kommune nu søger om at blive klimakommune. Arkivofoto: Chresten Bergh.

Esbjerg søger om status som klimakommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Plan & Miljøudvalget har netop i enighed godkendt et længe næret ønske fra SFs Jørn Boesen Andersen om, at Esbjerg Kommune skal søge om at få klimakommune-status.

Esbjerg Kommune: Energimetropolen skal være grøn, og nu arbejder Plan & Miljøudvalget målrettet på at få Esbjerg Kommune indlemmet i folden af danske klimakommuner.

Beslutningen blev taget på det seneste møde i udvalget tirsdag, og dermed er SFs Jørn Boesen Andersen endelig nået i mål med en politisk kamp, han indledte tilbage i 2013.

- Jeg er så glad for, at der bordet rundt nu er enighed om at bakke op om Esbjergs grønne position, og at vi nu søger Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Jeg kunne også fornemme på de netop afholdte budgettaler i byrådet, at der er et øget fokus på den grønne tankegang, siger en glad Jørn Boesen Andersen.

Hvad er CO2
  • Hvorfor er det så vigtigt at nedbringe CO2-udslippet, hvad er CO2 egentlig overhovedet for noget, og hvorfor forandrer det verdens klima? Lidt enkelt kan man sige, at der eksempelvis udledes CO2/kuldioxid, når man brænder kul eller affald for at producere strøm og varme. En del optages af planter og verdenshavene, og CO2 er da også en grundlæggende byggesten for det meste liv. Men der skal opretholdes en naturlig balance. Når der bliver udledt for meget CO2 i forhold til det, der bliver brugt, stiger temperaturen på jorden, fordi CO2 lægger sig i et lag om jorden, så varmen fra jorden ikke kan slippe væk. Det er det, man kalder drivhuseffekt. Drivhuseffekten betyder, at klimaet på jorden ændrer sig - det bliver varmere, og isen på nord- og sydpolen smelter.

En tur omkring budgettet

Ifølge Boesen Andersen vil Plan & Miljøudvalget oversende ønsket til budgetforhandlingerne i forhold til, hvilke midler, der eventuelt skal afsættes til at komme i gang med systematisk at dokumentere de årlige besparelser på CO2-udledning.

En klimakommune forpligter sig nemlig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent per år i minimum fem år. Miljøforbedrende tiltag kan blandt andet være et samarbejde med erhvervslivet om energiforbedrende tiltag samt initiativer inden for klimatilpasning som regnvandsbassiner, vejbede, vådområder, skovrensning og meget andet. Esbjerg Kommune har - ifølge Teknik & Miljø-forvaltningen - i mange år haft fokus på energibesparende tiltag i kommunale bygninger, men det er alligevel gået op og ned med nedbringelse af CO2-udslippet.

Naturlig udvikling

- Nu må vi se, hvordan det praktisk skal skrues sammen med registreringen af de årlige besparelser, men det står klart nu, at det kan gøres for færre midler, end vi oprindelig troede, da forvaltningen estimerede det til at koste omkring én million kroner. Der er 71 andre kommuner, der allerede har status som klimakommuner, og det er naturligt, synes jeg, at vi forpligter os på CO2-reduktionen. Jeg håber, at sagen nu går glat igennem systemet, så borgmesteren kan indgå den officielle aftale med Danmarks Naturfredningsforening, siger Jørn Boesen Andersen.

Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø har på nuværende tidspunkt ikke et system, som kan opgøre CO2 for kommunen som virksomhed. Forbrugsdata fra alle energimålere i kommunens bygninger og olie og benzinforbrug vil skulle indtastes manuelt, og selvsamme model anvendes i Vejen Kommune, der i lighed med en anden nabokommune, Varde, er klimakommune.

Esbjerg søger om status som klimakommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce