Politiker i socialudvalg: 23 procents sygefravær i familierådgivningen er helt sindssygt