Webredaktionen

Redaktionen:
Banegårdspladsen
6700 Esbjerg
t: 7912 4510
e: nyhedsred@jv.dk

Kim Dahl Nielsen, nyhedsredaktør
t: 7211 4082
e: kini@jv.dk

Morten Seest, journalist
t: 7912 4746
e: mse@jv.dk

Kitt Øhlenschlæger Flarup, journalist
t: 7211 4310
e: kof@jv.dk

Charlotte Hejdemann Eilsø, journalist
t: 7211 4001
e: cei@jv.dk

Annonce
Annonce
Annonce