Så skal der spares: Kolding mangler 100 millioner på næste års budget

Kolding Kommune har brugt mange penge på blandt andet infrastruktur de sidste år - og det er en af forklaringerne på, at politikerne skal i gang med at finde besparelser og nye indtægter. Arkivfoto: Louise Lauritsen

Så skal der spares: Kolding mangler 100 millioner på næste års budget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Koldings økonomi er under voldsomt pres, så politikerne skal ud og finde mange millioner, når de skal forhandle 2019-budgettet på plads. Flere ældre og børn, store anlægsudgifter og faldende indtægter fra tilskud og udligning er forklaringen.

Kolding: For første gang i borgmester Jørn Pedersens regeringstid er Koldings økonomi så hårdt presset, at kommunens gennemsnitlige likviditet går i minus næste år, hvis ikke politikerne griber ind og forbedrer kassebeholdningen med adskillige millioner kroner ved efterårets forhandlinger om budget 2019.

Desuden er der lige nu udsigt til, at overskuddet på driften af forretningen Kolding Kommune falder til under de 200 millioner kroner, som byrådet har sat sig som mål.

Og "det er bekymrende", advarer kommunens økonomieksperter. For det forringer "i høj grad" mulighederne for at lave de anlægsinvesteringer, som skal sikre vækst og udvikling i kommunen, forklarer de i en redegørelse til politikerne.

Underskud
Lige nu er der udsigt til følgende underskud på kommunens budgetter (i parentes er nævnt de beløb, man forventede, da 2018-budgettet blev vedtaget:2019: - 102 mio. kr. (-43 mio. kr.)

2020: - 56 mio. kr. (-42 mio. kr.)

2021: - 101 mio. kr. (+40 mio. kr.)

2022: - 25 mio. kr.

Hvis den forventede salgsindtægt fra byggerettigheder i Marina City trækkes fra, bliver underskuddet cirka 100 mio. kr. også i 2020 og 2022.

Kommunens likviditet (kassebeholdning) skal overholde den såkaldte kassekreditregel, det vil sige, at den ikke må blive negativ set som et gennemsnit over 365 dage.

Sker det alligevel, risikerer kommunen at blive sat under administration af staten.

Usikre tal

Økonomichef John Burchardt understreger, at tallene stadig er usikre og kan ændre sig, inden politikerne vender tilbage fra sommerferie i august, hvor budgetdrøftelserne for alvor går i gang.

- Før sommerferien var budskabet til politikerne, at der mangler cirka 100 millioner kroner om året i de næste fire år. Men især de samlede konsekvenser af regeringsaftalen, skattegrundlaget og befolkningsudviklingen vil ændre bundlinjen - samlet set til det bedre, siger John Burchardt.

Men han fastslår, at der "fortsat vil være en betydelig ubalance", hvortil man skal lægge prisen for de ønsker, som politikerne sædvanligvis kommer med i budgetforhandlingerne.

Færre borgere

En væsentlig forklaring på, at pengebeholdningen er skrumpet ind, er, at det oprindelige anlægsbudget for 2018 er svulmet op fra 256 til 426 millioner kroner, fordi anlægsprojekter, som var planlagt til udførelse i 2017, er blevet skubbet frem til i år.

Men der er flere årsager til, at underskuddet på de næste års budgetter er vokset voldsomt siden budgetlægningen sidste efterår. Dengang forventede man underskud i både 2019 og 2020 på 43 millioner kroner i hvert af årene.

Udover udsigten til, at der kommer flere ældre og børn, som skal plejes og passes, er der nemlig ikke kommet nær så mange nye borgere i Kolding, som kommunen har forventet i sine prognoser.

De seneste tal viser, at der er 1000 færre borgere i Kolding i 2019 end forventet sidste år - og det koster altså skatteindtægter og statslig udligning. I alt cirka 35.000 kroner pr. borger. Dertil kommer øvrige ændringer i udligningen mellem rige og fattige kommuner, som koster Kolding i alt knap 50 millioner kroner.

John Burchardt oplyser, at de endelige tal, som bliver grundlaget for politikernes budgetforhandlinger, er klar midt i august, hvor også et såkaldt mulighedskatalog skal være færdigt.

Mulighedskataloget, som politikerne i økonomiudvalget bestilte i april, skal beskrive mulige besparelser og indtægtskilder, som politikerne kan vælge at benytte sig af for at bringe 2019-budgettet i bedre balance. Kommunaldirektør Thomas Boe pegede allerede dengang på en skattestigning som en af mulighederne.

Så skal der spares: Kolding mangler 100 millioner på næste års budget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce