Heftige energi-diskussioner i Vest- og Sønderjylland.


Heftige energi-diskussioner i Vest- og Sønderjylland.

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Elnettet: Det danske elnet skal udbygges som led i den grønne omstilling i Europa. Det betyder, at der skal transporteres mere strøm over lange afstande.

Det drejer sig om strøm fra vindenergi, når det blæser kraftigt, fra solen, når der er vindstille og fra traditionelle kraftværker, når der hverken er vind eller sol.

Det medfører, at Tyskland, Danmark og England bliver forbundet med el-motorvej heraf 170 kilometer fra Holstebro til den dansk-tyske grænse. Det rejser en række problemstillinger:

1. Vestjylland
Den grønne energi-omstilling kræver nye transportveje for strøm, heriblandt lange strækninger med højspændingsledninger. Arkivfoto

Havvindmølleparker leverer en stor del af fremtidens strøm, hvorved Vesterhavet og Vestjylland bliver central. Herfra skal energien samles op og sendes videre til forbrugerne - i hele Danmark og til en række nabolande.

Det kræver, at det nuværende forsyningsnet bliver styrket med en 400 kilovolt-forbindelse. Det nuværende net består af 150 kilovolt-forbindelser.

Det skal ske via kabler bundet sammen af 500 højspændingsmaster ned gennem Vest- og Sønderjylland. Masterne bliver knap 33 meter i højden og 37 meter i bredden.

2. Kabelbegrænsning

Ud over at jordkabler er en betragteligt dyrere løsning end luftbårne kabler, har vurderingen hidtil været, at det ikke er teknisk muligt at transportere strømmen over så lang afstand via nedgravede kabler.

Flere steder i landet transpores strøm rent faktisk gennem nedgravede kabler, men det drejer sig om mindre strømmængder og over kortere strækninger, hvilket konkret vil sige under 14 kilometer. De fleste er under 10 kilometer i længde.

På forsøgsbasis i Italien og Japan er det lykkedes problemfrit at transportere højspænding via jordkabler på strækninger op til 40 kilometer. Det drejer sig vel at mærke om strøm fra centrale kraftværker og gælder ikke pr. automatik i et komplekst elsystem som det danske.

3. Jævnstrøm en umulig mulighed

Teoretisk set kunne jordkabel-transport etableres, hvis man brugte jævnstrøm. Problemet her er, at en jævnstrømsforbindelse ikke kan aflevere strøm "undervejs" til distribuering i de lokalområder, forbindelsen går igennem.

Det svarer til en motorvej, der har en startlokalitet og en slutlokalitet - uden til- og frakørsler undervejs.

Af reguleringstekniske grunde kan man ikke regne med at kunne bruge andre landes el-net som øjeblikkelig reserveforsyning ved driftsforstyrrelser.

4. Lande-forskelle

Kritikere har påpeget, at tyskerne bruger jævnstrømskabler. Men det gælder kun for strøm, der netop skal transporteres over meget lange afstande fra typisk Nordtyskland til Sydtyskland.

Derfor har man også et stort 400 kilovolt luftledningsnet til at distribuere i områderne mellem endepunkterne.

5. Teknisk undersøgelse

Selv om de politisk vedtagne principper angiver en løsning med luftledninger, og Energinet har nævnt vanskelighederne forbundet med at etablere lange 400 kV jordkabler, har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bedt Energinet lave en teknisk redegørelse for, om den vest- og sønderjyske netudbygning kan etableres på en anden måde.

Redegørelsen kommer i september i år og skal derefter vurderes af udenlandske eksperter.

6. Erstatninger

Husejere inden for en afstand fra 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få tilbudt en erstatning på op til 50 procent af boligens handelsværdi.

Husejere inden for 80 meter vil få tilbudt, at Energinet køber husene til den aktuelle handelsværdi, alternativt en erstatning på 50-75 procent af handelsværdien.

Kilder: Energinet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Heftige energi-diskussioner i Vest- og Sønderjylland.

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce