Den indre del af Jomfrustien skal være færdig til efteråret

Arbejdet med at byforny og klimasikre Jomfrustien fra Teaterstien til Nørregade går i gang til maj. Det bliver også det første synlige del af den store omdannelse af området omkring Jomfrustien. Arkivfoto: Jacob Schultz

Den indre del af Jomfrustien skal være færdig til efteråret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Arbejdet med at klimasikre og byforny den vestligste del af Jomfrustien går i gang til maj. Politikere har godkendt skitse, der indskrænker antallet af parkeringspladser.

Haderslev: Arbejdet med at klimasikre den indre del af Jomfrustien går i gang til maj. Det oplyser formanden for byrådets udvalg for plan og miljø, Benny Bonde (LA).

Udvalget har netop godkendt skitseprojektet, som med afsæt i masterplanen for Jomfrustien bliver første synlige del af den store omdannelse af Jomfrustien, der dels skal klimasikre området, men også byudvikle det slidte og kedelige strøg og forbinde havnen med den historiske bykerne.

- Det bliver spændende at komme i gang, siger Benny Bonde, der oplyser, at arbejdet, som der sammenlagt er afsat 4 millioner kommunale kroner til, skal være afsluttet til efteråret. Dertil kommer de udgifter, som Provas har til de nye forsyningsledninger, som skal graves ned.

Baggrund
Arbejdet på den vestlige del af Jomfrustien tager udgangspunkt i en masterplan for det 25 hektar store område, der ud over Jomfrustien blandt andet omfatter Naffet, Østergade og Bygnaf.Arbejdet med planen gik i gang, da Haderslev Byråd og Provas i 2013 vedtog en særlig indsats for klimasikring. Det medførte, at der i 2014 blev udført en del forarbejder, og at der året efter blev gennemført forundersøgelser af, hvad der eksempelvis er af jord, hvem der ejer det og hvordan infrastrukturen virker.Der blev i 2016 afviklet en konkurrence, der blev vundet af tegnestuen BCVA arkitekter på baggrud af blandt andet borgerinddragelse. Der har blandt andet været afholdt borgermøder og workshops med op mod 1000 deltagere.I begyndelsen af 2017 gik BCVA i gang med at lave masterplanen, der blev godkendt af byråd i 2018.Planen er rammen for den fremtidige udvikling af området.

åben vandrende

Med projektet kommer den indre del af Jomfrustien fra Nørregade til Teaterstien til at forandre sig. De eksisterende fortove fjernes, og der etableres et fremtidigt gadeforløb med en samlende flade i klinker fra facade til facade.

Fortidens vandløb genetableres i form af render i begge sider af vejen, hvori der kan ske en overfladisk afstrømning af tag- og overfladevand. På grund af faldet i gaden er det nødvendigt med to render. Vandrenden i sydsiden vil blive etableret som en drænrende, der opsamler tag- og overfladevand fra ejendommene på denne side, mens vandrenden i nordsiden bliver etableret som en åben vandrende, der opsamler tag- og overfladevandet fra denne sides ejendomme.

Vandet fra begge render vil blive ledet til rensning i et rensebed og videre til en pumpesump, hvorfra vandet vil blive sendt til recirkulering i den åbne vandrende. Når pumpesumpen er fyldt, vil der være overløb til fællessystemet, indtil den kommende vandpark på parkeringspladsen ved Jomfrustien er etableret.

Grøn vækst

Ud over en åben vandrende vil der også blive etableret grønne punkter. Udvalget for plan og miljø har besluttet, at erstatte de planlagte træer med lavere grøn vækst, der skaber et grønt indtryk og som er mindre vedligeholdelseskrævende. Placeringen af disse grønne punkter betyder, at parkeringsmulighederne nedsættes fra 14 til 11 biler.

Jomfrustiens bredde varierer meget i størrelse fra omkring 7,5 meter fra facade til facade i den vestlige ende mod omkring 10 meters bredde mod øst. Der vil blive lavet nogle ledelinjer og fortovet bliver på minimum 1,5 meter.

Den indre del af Jomfrustien skal være færdig til efteråret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce