Vandløbsekspert kommer Esbjerg Kommune til undsætning i Vilslev-sag

Ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen blander sig nu i Vilslev-sagen. Foto: Tommy Wølk

Vandløbsekspert kommer Esbjerg Kommune til undsætning i Vilslev-sag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I mere end 60 år har ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen arbejdet med vandløb i ind- og udland, og han blander sig nu i debatten om oversvømmelserne ved Vilslev. Blandt andet kalder han det for en kortsigtet symptombehandling at fjerne sand fra Kongeåen, som lokale lodsejere ønsker, ligesom han mener, landmændene skal spørge sig selv, om det fortsat er realistisk at dyrke markerne i området.

Vilslev: En af landets mest erfarne vandløbseksperter blander sig nu i debatten omkring oversvømmelser ved Vilslev efter at have læst JydskeVestkystens artikler om sagen.

Ferskvandsbiolog og åmand emeritus Bent Lauge Madsen har arbejdet med vandløb i ind- og udland i mere end 60 år og er manden bag Danmarks nuværende vandløbslov, der blev udarbejdet i 1982, ligesom han trods en alder på 83 år stadig yder faglig konsulentbistand omkring den nye vandløbslov, der forventes klar i 2018.

- Min første anbefaling til en ny vandløbslov, er, at kommunerne ved et helt vandløbssystem som ved eksempelvis Kongeåen, skal koordinere arbejdet og administrationen, siger Bent Lauge Madsen og henviser dermed til formand for Vejen Kommunes teknik & byggeudvalg, Vagn Sørensen, der i JydskeVestkysten ytrede ønske om et bedre samarbejde med Esbjerg Kommune.

Bent Lauge Madsen påpeger, at flere faktorer spiller ind i oversvømmelserne ved Vilslev. Heriblandt, at der kommer for meget vand og for hurtigt sand fra opstrøms strækninger. Når man uddyber og udretter de opstrøms vandløb, så holdes vandet ikke tilbage. Så får vandet flere kræfter, og dermed river strømmen mere sand løs.

- Forklaringen om, at det regner mere i dag, holder ikke, for den sølle en til to millimeter ekstra om året, der er kommet de sidste 100 år, kan slet ikke forklare Vilslev-oversvømmelserne alene, siger Bent Lauge Madsen.

Han mener, at det at grave sand op i Kongeåen nedstrøms Vilslev er en kortvarig symptombehandling, men at det er en politisk prioritering, om man vil bruge borgernes penge på en sådan løsning frem for mere en langsigtet.

Området omkring Vilslev har været ramt af store oversvømmelser. Privatfoto
Området omkring Vilslev har været ramt af store oversvømmelser. Privatfoto

Ansvarspådragende

Bent Lauge Madsen er klar over, at landmænd og lodsejere har lagt sag an mod Esbjerg Kommune ved en lang række taksationssager, men for ham at se vil de få svært ved at vinde, hvis man ser på tidligere, lignende sager.

- Det et lodsejernes ret at prøve sagen ved en domstol. De sager, der er ført er stort set alle endt med at kommunen er frifundet, og for mig at se er retsgrundlaget ret enkelt. Kommunen er ikke ansvarlig for oversvømmelser, hvis de har overholdt regulativets regler. De må under ingen omstændigheder øge afstrømningen ved at gå ud over regulativets regler ved eksempelvis at grave dybere og hyppigere end aftalt, da det er ulovligt, siger Bent Lauge Madsen.

Hvordan skal lodsejerne og landmændene i Vilslev så forholde sig i den nuværende situation, hvor vandet ikke kan komme væk? - Hvis spådommene om mere regn i fremtiden holder vand, så kan problemerne ved Vilslev ikke løses. Derfor skal de stille sig selv spørgsmålet, om det er realistisk fortsat at dyrke disse arealer, fordi oplandets vand samles her. Man kan godt grave Kongeåen dybere, men der skal også fald til, og det bestemmes af havoverfladen, hvor der ikke er mange promiller at hente. I øvrigt kræver det en reguleringstilladelse at grave åen op, og alle omkostninger skal betales af lodsejerne, og det er vigtigt at slå fast, at kommunerne ikke skal garantere tørre marker. De skal kun overholde regulativet.

Udvalgsformanden for teknik og miljø i Vejen Kommune vil tage initiativ til øget samarbejde kommunerne imellem. Har han ret? - Det er forkert, at man ikke gør det allerede, for der skal samarbejdes. Ellers bliver problemerne ved Vilslev værre, og det er et af de punkter, der med stor sandsynlighed kommer ind i den nye vandløbslov. Ministeren er meget lydhør, og hvis ikke det sker, så vil de opstrøms kommuners øgede bestræbelser på at få vandet væk fra deres bebyggelser og marker betyde øgede oversvømmelser nedstrøms. Heldigvis er der flere og flere politikere og landmænd, der forstår den sammenhæng.

Politikerne bestemmer

Ifølge lodsejerne er der for meget sand i Kongeåen på de sidste kilometer ud mod Kongeåslusen. Bør kommunen ikke fjerne det, selv om du kalder det en symptombehandling? - Hvis sandet fylder så meget, at bunden ligger for højt i forhold til regulativets bestemmelser, så skal kommunen fjerne det. Det er komplicerede udregninger, og jeg kender ikke den konkrete ordlyd i Kongeåens regulativ, men jeg ved, at kommunens ansvar stopper, når de har opfyldt regulativets bogstav. Og igen - en kommune skal ikke holde markerne tørre. Det er landmandens eget ansvar at dyrke risikoarealer. Selv om kommunen havde lyst til at hjælpe landmændene mere, om det så kun er nyttesløse symptombehandlinger, så handler det jo også om at tage vare på skatteborgernes penge.

Skal folk omkring Vilslev så bare skal finde sig i at være oversvømmede? - Nej, de kan søge om at få åen reguleret, herunder uddybet og udrettet, men så skal de overveje, om det kan betale sig. De skal selv betale det, og de skal overveje, om det nytter noget al den stund, at åen ikke kan få et større fald. Det, man opnår ved at grave den ud, er, at der hurtigt fyldes op, hvis sandet ikke samtidigt bremses i de opstrøms kommuner.

En anklage går på, at åen ikke renses op, fordi det er biologer og ikke ingeniører, der har ansvar for kommunens vandløb. Du er selv biolog, men vil en ingeniør sige det samme som en biolog i en sag som denne? - Det er jeg meget sikker på, at de vil. Begge har pligt til at sikre, at regler og bestemmelser overholdes, og begge har den nødvendige viden. Ingeniørerne har lært af biologerne, og biologerne har lært af ingeniørerne. Det er jo ikke biologerne, der bestemmer i hvilket omfang der skal tages hensyn til eksempelvis fiskene. Har politikerne bestemt, at der skal være gode forhold for eksempelvis havørrederne i en å eller en bæk, så er det begge parters opgave, ud fra den konkrete viden, at fastsætte hvordan åen skal behandles. Deres meninger er som sådan ligegyldige, for de skal gøre, hvad politikerne har bestemt, men det faglige grundlag, som politikerne skal agere på, skal holde i byretten.

Vandløbsekspert kommer Esbjerg Kommune til undsætning i Vilslev-sag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce