Udvalg fulgte op på møder med lokalrådene

Et af punkterne på Teknik & Byggeudvalgets seneste møde var blandt andet finansiering af en ny handicaprampe ved Kammerslusen. Illustration: Ribe Digelag

Udvalg fulgte op på møder med lokalrådene

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommunens Teknik & Byggeudvalg fulgte under deres seneste møde op på forårets møder med kommunens lokalråd, hvor man både har set på drift og finansiering af en række lokale projekter.

Esbjerg: Da der 7. juni var møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg, var et af punkterne, at man skulle følge op på de mange samtaler, man igennem foråret har holdt med kommunens lokalråd.

På disse møder blev de ønsker diskuteret, som lokalrådene selv har sendt ind til kommunen, og det var blandt andet også disse, der var oppe på fredagens udvalgsmøde.

En lang række forslag fra lokalrådene omhandler trafiksikkerhedsfremmende tiltag, men fra Teknik & Miljø-forvaltningen lyder det, at disse ønsker bør ses i sammenhæng med øvrige trafiksikkerhedstiltag, og at de derfor tages derfor med i prioriteringen af midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, der forelægges Teknik & Byggeudvalget i et senere dagsordenspunkt. På samme måde oplyses det, at forslag omhandlende anlæg af cykelstier bør ses i sammenhæng med prioriteringen til cykelstier, og at dette tages med i et senere dagsordenspunkt.

Det var derfor en tredje gruppe af ønsker, der blev behandlet. De ønsker, som faldt uden for ovennævnte kategorier.

Handicaprampe

Det var blandt andet et ønske fra Lokalråd Ribe Midt, der i samarbejde med Ribe Byferie Resort ønsker en ny bro over Stampemølleåen. Både indkøb af bro og drift af broen vil Ribe Byferie selv stå for, men man ser gerne, at Esbjerg Kommune anlægger en hævet flade til sikker passage af Damvej. Dette vurderes fra kommunen til en udgift på 300.000 kr.

Også belysning på natursti rundt om søen i Endrup blev diskuteret, og kommunen foreslog, at kan lokalrådet finde finansiering via fonde eller puljer til Lokalråd, så vil udvalget bevilge økonomi til drift. Oprensning af 200 m af Høe Bæk til en pris på 50.000 kr. blev også vendt, mens Lokalråd Ribe Syd nærer et stort ønske om færdiggørelse af handicaprampe ved Ribe Kammersluse. Digelaget har opnået fondsstøtte på 1.575. mio. kr., til projektet, men mangler fortsat 244.000 kr. for at have det samlede beløb til rampen. Byrådssekretariatet undersøger muligheden for at finansiere 50 pct. af den manglende udgift og foreslår samtidig, at Teknik & Byggeudvalgets lokalrådspulje dækker den resterende del, hvilket vil sige 122.000 kr.

Teknik & Byggeudvalget skal på det kommende møde drøfte prioritering af midler fra lokalrådspuljen med henblik på udarbejdelse af endeligt forslag.

Udvalg fulgte op på møder med lokalrådene

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce