Tre kommuner indgår samarbejde om Kongeåen i ny Kongeåkomité

Flere steder langs Kongeåen kan man se, hvordan bække, udløb og afvandingskanaler er stoppet til, og det er blandt andet dette, en ny Kongeåkomité kan afhjælpe som følge samarbejde mellem tre kommuner. Foto: Chresten Bergh

Tre kommuner indgår samarbejde om Kongeåen i ny Kongeåkomité

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kolding, Vejen og Esbjerg Kommuner har givet hinanden håndslag på, at der arbejdes for etablering af en fælles Kongeåkomite, som skal værne om vandløbet og tage hensyn til afvandingsbehovet.

Esbjerg Kommune: Der har de forløbne år været forskel på, hvordan kommuner har oprenset åer og fortolket vandløbsregulativer omkring Kongeåen, men med oprettelsen af en ny Kongeåkomite er håbet at komme problemer med oversvømmelser langs Kongeåen til livs.

Formændene fra de tekniske udvalg i de tre Kongeåkommuner mødtes i midten af januar, og på mødet blev de enige om at anbefale, at deres respektive kommuner godkender nedsættelsen af en ny Kongeåkomite. Komiteen vil bestå af to politikere fra hver kommune, bistået af en embedsmand fra hver kommune i en styregruppe. Hver medlemskommune skal ligeledes pege på to personer fra de Grønne Råd, og de i alt seks personer vil udgøre en følgegruppe, som skal rådgive komiteen. Komiteen mødes en til to gange om året, og komiteen serviceres af et sekretariat. Initiativet til komiteen er en udløber af Esbjerg Kommunes bestræbelser på at komme problemerne med oversvømmelser langs Kongeåen til livs. - Kongeåen krydser kommunegrænser, og der er brug for at vi kommuner arbejder sammen på tværs af disse grænser for at skabe de bedste forudsætninger for både Kongeåen og åens naboer, siger Søren Heide Lambertsen, (S), formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

Kongeåstien

Komiteen vil blandt andet kunne se på, om der kan være muligheder for fælles administration af vedligeholdelsen af vandløbet eller på fælles tværkommunale og rekreative tiltag. - Samtidig åbner et tværkommunalt samarbejde op for muligheden for flere rekreative tiltag. Vi ved, borgerne er meget glade for Kongeåstien, og hvem ved, om der ikke kan tænkes endnu flere tiltag i den retning, siger Karen Sandrini, (S), formand for Plan & Miljøudvalget.

Også i Kolding Kommune er der tilfredshed med initiativet. - Komiteen får også en vigtig opgave i at se på Kongeåen som ét samlet vandløb og på den baggrund rådgive kommunerne, så de både kan beskytte områdets dyre- og planteliv, men samtidig tage hånd om nogle af de udfordringer, som er opstået som følge af store mængder regnvand, siger Birgitte Kragh, (V), formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune.

Foregangskommuner

På mødet mellem de tre kommuner talte deltagerne også om muligheden for at bede staten om at støtte det tværkommunale samarbejde. - Vi blev enige om, at hvis vores samarbejde bliver en realitet, så vil det ikke blot være interessant for os, men andre kommuner vil også kunne få noget ud af at følge vores arbejde. Derfor vil vi høre, om staten vil støtte vores samarbejde for at få indsigt i og udbrede, hvordan tværkommunale samarbejder om vandløb kan fungere. Vi vil gerne være foregangskommuner, der på tværs af kommunegrænserne skal se på klimaudfordringen, siger Vagn Sørensen, (V), formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Vejen Kommune. I de respektive kommuner skal hvert byråd nu behandle udkastet til samarbejdet, samt søge om at få afsat midler til den fælles sekretariatsfunktion.

Tre kommuner indgår samarbejde om Kongeåen i ny Kongeåkomité

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce