Succes med kommunal hjælp til udsatte familier

- Vi kan se, at den håndholdte indsats og koordinering har skabt den fornødne ro hos forældrene, så det er lykkedes for flere at komme i ordinært arbejde og almen uddannelse, siger formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten). Arkivfoto.

Succes med kommunal hjælp til udsatte familier

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Esbjerg Kommunes Jobcenter og Familierådgivning har de seneste to år deltaget i et projekt, hvor familierådgivere og rådgivere fra Jobcentret arbejder tæt sammen om udvalgte familiers samlede behov og indsatser. En ny evaluering viser rigtig gode resultater.

Esbjerg Kommune: Halvering af udsatte børn og unges skolefravær, øget socialt samvær med andre børn i fritiden og forældre, der nu kommer i job eller uddannelse.

En netop afsluttet evaluering af projekt Helhedsorienterede Indsatser har vist, at den form for samarbejde, som Jobcentret og Familierådgivningen i Esbjerg Kommune gik ind i, har skabt gode resultater for flere familier. Flere forældre er kommet i arbejde, og langt flere børn deltager i fritidsaktiviteter. Derudover viser evalueringen et markant fald i skolefravær. Målgruppen for projektet er familier med langvarige perioder uden for arbejdsmarkedet for forældrenes vedkommende. Og for børnene er der tale om højt skolefravær og social isolation. Formålet har været at arbejde tættere sammen om udsatte familier, så udredning og indsatser bliver koordineret bedre og ud fra et helhedssyn i forhold til familiens økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale situation. - Vi kan se, at den håndholdte indsats og koordinering har skabt den fornødne ro hos forældrene, så det er lykkedes for flere at komme i ordinært arbejde og almen uddannelse. Det, er jeg overbevist om, er den rette vej at gå for de borgere, som er faldet ud af jobmarkedet og skal tilbage på sporet igen, siger Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Ud af 29 voksne er fem kommet i ordinært job, mens fire har opnået ordinære løntimer, så kontanthjælpen nu kun er supplerende. Derudover er otte kommet på SU-berettiget uddannelse i projektperioden.

Projektet
  • Helhedsorienterede indsatser består af et tværgående team, Familieteamet, der har af to familierådgivere fra Familierådgivningen og en rådgiver og en jobkonsulent fra Jobcentret. De fire rådgivere har delt kontor i Familierådgivningen.
  • Familierådgivere og jobcentrets rådgivere har sammen koordineret familiesagerne og iværksat helhedsorienterede planer og støtte for hele familien. 30 familier har deltaget i projektet. I alt 30 voksne og 40 børn.

Positiv ændring for hele familien

Den samlede indsats i familien har haft direkte betydning for børnenes sociale liv. Halvdelen af de seks til 17-årige deltager nu i fritidsaktiviteter, hvor det før kun var hvert fjerde barn. Børn med skolefravær på over 15 procent er næsten halveret over perioden. Familierne selv oplever en forbedret sagsbehandling og støtte fra familieteamet. Forældrene oplever, at kommunen har et godt kendskab til og forståelse for familiens situation, og at indsatserne hænger godt sammen. Det har ifølge formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), stor værdi, at familierne føler sig inddraget, og for børnene har det en helt særlig effekt.

- Jeg er overbevist om, at når man føler, at man selv har styring og indflydelse på sit familieliv, så er det dobbelt-op på succes. Forældrene opnår selvrespekt, og børnene får positive rollemodeller, som giver dem mod på at deltage i skole- og børnelivet. Så den model vil vi helt sikkert fortsat prøve kræfter med, siger hun. Projektet udløber ved udgangen af marts. Herefter bliver det forankret, og samarbejdsmodellen bliver udvidet.

Succes med kommunal hjælp til udsatte familier

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce