Stenkast mod politiet: Ung iraker slap for udvisning

Som modsvar til anklagerens påstand om udvisning og et indrejseforbud i seks år fortalte den 23-årige irakiske statsborger, at han kun forstod arabisk og ingen tilbageværende familie havde i Irak. Arkivfoto

Stenkast mod politiet: Ung iraker slap for udvisning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En 23-årig herboende, irakisk statsborger stod foran en udvisning, da han fra en lignende sag sidste år var blevet idømt en betinget udvisning. En enstemmig landsret valgte dog ikke at udløse den betingede udvisning, hvorfor den unge, irakiske mand med et langt synderegister bag sig fik lov til at blive i Danmark.

Esbjerg: - Du får en chance mere, og den håber vi, at du griber, lød den afsluttende bemærkning fra dommeren i Vestre Landsret, efter hun havde fældet dom over en 23-årig herboende irakisk statsborger.

Sammen med to andre stod han tiltalt for at have truet og, i flere tilfælde, at have kastet sten mod politiet på Stengårdsvej helt tilbage i juni 2016. Den 23-årige Irakiske statsborger havde en betinget udvisningsdom fra sidste år, hvor han blev fundet skyldig i vold og trusler mod politiet. Derfor mente anklageren, at det var på tide, at den unge, irakiske mand, fik inddraget sin opholdstilladelse og blev udvist fra Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Den anbefaling valgte landsrettens tre dommere og tre domsmænd ikke at følge med den begrundelse, at karakteren af forbrydelsen ikke stod mål med hans tilknytning til Danmark og hensynet til samfundets orden. I stedet lød dommen på endnu en betinget udvisning samt en stadfæstelse af byrettens dom på fire måneders ubetinget fængsel for trusler og stenkast mod politiet.

De to andre tiltalte, begge danske statsborgere på 22 år med indvandrerbaggrund, fik hver tre måneders ubetinget fængsel i tillæg til de fem år og fem år og 9 måneders fængsel, som de blev idømt i sagen om ulovlig våbenbesiddelse i marts i år.

Sagen kort
  • Som følge byrettens dom tilbage i december sidste år havde både anklagemyndigheden og de tiltaltes forsvarere anket dommen i håbet om skærpelse eller formildelse af afgørelsen
  • Den 23-årige irakers dom forblev den samme, mens de to andre tiltalte fik henholdsvis skærpet straffen med én måned og nedsat straffen med to måneder
  • Forsvarerne plæderede også for, at deres klienter skulle have formildet dommen fra byretten med henvisning til, at forholdende fandt sted for næsten tre år siden i juni 2016
  • Under forsvarets procedure kom det også frem, at anklageskriftet for stenkast og trusler mod politiet først blev udarbejdet i forsommeren 2017 - et år efter hændelserne på Stengårdsvej
  • Dommen på henholdsvis fem år og fem år og ni måneders fængel for våbenbesiddelse, som de to 22-årige var blevet idømt i marts i år, var en fordobling af byrettens dom, fordi Landsretten fandt, at det var foregået i banderegi
  • Det giver domstolene mulighed for at fordoble straffen i henhold til straffelovens § 81A - også kaldet bandeparagraffen


Menneskerettighedskonventionens artikel 8 - ret til respekt for privatliv og familieliv
  • Stk. 1 Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
  • Stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden

Udlændingestyrelsen anbefalede udvisning

Selv om Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at udvise den 23-årige irakiske statsborger, der har boet i Danmark med sine forældre og fem brødre, siden han var tre år gammel, var både anklageren og Udlændingestyrelsen af en anden opfattelse.

I præmissen for ikke at udvise den unge iraker angav en enstemmig landsret, at en ubetinget udvisning havde været i modstrid med Danmarks internationale forpligtelser med henvisning menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til familieliv.

Under retsmødet onsdag den 22. maj opremsede anklageren en vurdering fra Udlændingestyrelsen, hvori styrelsen fandt, at der var grundlag for at udvise den 23-årige irakiske statsborger. Det tilsluttede anklageren sig i sin procedure, hvor hun også argumenterede for, at gentagelsestilfælde af kriminalitet og mangelfuld integration i det danske samfund oversteg hans tilknytning til Danmark.

Slagsmål forud for retsmøde

Allerede inden det første retsmøde startede i retssal 41 onsdag den 22. maj, var der skærmydsler mellem to af de tiltalte og deres oppassere fra kriminalforsorgen og politiet. Kort efter udbrød der også slåskamp mellem den 23-årige iraker og hans 22-årige medtiltalte, mens de ventede på, at den tredje tiltalte i sagen mødte op i retten.

Det betød, at de to slagsbrødre gennemførte både retsmødet og domsafsigelsen iført bæltehåndjern under skarp og talstærk bevogtning.

Stenkast mod politiet: Ung iraker slap for udvisning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce