Snart i høring: Ældrebyen i Gjesing er sat på skinner

Sådan kan det nye plejecenter i Ældrebyen i Gjesing komme til at se ud. Visualisering: Esbjerg Kommune.

Snart i høring: Ældrebyen i Gjesing er sat på skinner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Forslag til kommuneplanændring samt lokalplan på området for den nye ældreby i Gjesing er nu anbefalet byrådet med henblik på offentlig høring. Snart kommer byggegrunde til salg.

Esbjerg Kommunes storstilede projekt, Ældrebyen på Krebsestien i Gjesing, er nu kommet på skinner.

Plan & Miljøudvalget har netop oversendt en kommuneplanændring og en lokalplan for området ved Grønlandsparken ud mod Krebsestien og Gjesing Ringvej til Esbjerg Byråd, der skal sende projektet i offentlig høring.

Ældrebyen kommer til at koste Esbjerg Kommune omkring 70 millioner kroner i anlægsudgifter. De 53 millioner er til servicearealer, mens plejeboligerne andrager 17 millioner kroner. Kommunens grundkapital udgør 10 procent af den samlede udgift, to procent kommer fra beboerindskud, mens de sidste 88 procent er lånoptagning. Ældrebyen skal after planen stå klar til at tage imod beboere i slutningen af 2020.

Støjvold og veje
Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres en støjvold og et regnvandsbassin ud mod Sædding Ringvej. Formålet med støjvolden er at sikre bebyggelsen mod vejstøj, mens regnvandsbassinet er beregnet til overskydende overfladevand. Lokalplanen skal sikre,at anlæggene får et naturligt præg med omgivende træer og buske. For at projektet kan gennemføres, skal der tilføjes nye vejtilslutninger mod Grønlandsparken og venstresvingsbaner fra denne ind til området.
Omgivet af natur i Gjesing - udvalgsformand tror på, at der bliver rift om grundene. VIsualisering: Esbjerg Kommune.
Omgivet af natur i Gjesing - udvalgsformand tror på, at der bliver rift om grundene. VIsualisering: Esbjerg Kommune.

Områdets bebyggelse

Området på knap 3,5 hektar - 34.800 kvadratmeter - står i dag som et ubebygget areal med lav og spredt beplantning. Med selve kommuneplan-ændringen vil det grønne byområde ændrer anvendelse til boligområde og offentligt område. Rammerne for maksimal bygningshøjde hæves fra de nuværende to etager til seks etager. Endvidere lempes kravene for bebyggelsestætheden fra maksimalt 20 procent til 100 procent for boligområder, herunder lægehus, og 150 procent for plejecenter og plejeboliger.

Lokalplanen giver mulighed for, at området anvendes til plejecenter med plejeboliger, boliger samt sundhedsfagligt erhverv som lægehus. For de øvrige områder til boliger, skal der udarbejdes særskilte, detaljerede lokalplaner, når grundene er solgt. Grundene udbydes i øvrigt til salg sideløbende med, at lokalplanen er i offentlig høring.

I alt bliver der plads til 20.640 kvadratmeter bebyggelse i området, hvoraf plejecentret udgør 11.000 kvadratmeter, mens det sundhedsfaglige erhverv lægger beslag på op til 1.200 kvadratmeter.

Området omkring lokalplanområdet har grøn karakter med større træer langs vejene samt grønne offentlige områder. Med lokalplanen er der sikret sammenhæng til områderne gennem krav til bebyggelsens placering og udformning.

- Bebyggelsen i området skal varieres i højden, så plejecentret, der skal ligge centralt, bliver i op til fem etager, mens den omkringliggende bebyggelse bliver en blanding af rækkehuse og lægehus i én til to etager og anden etagebebyggelse i op til fire, fem og seks etager, så vi også får begrænsede skyggegener, oplyser formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S) og tilføjer, at hele udvalget glæder sig over det "enormt flotte projekt, der kommer til at ligge naturskønt".

- Jeg tror, der bliver rift om det, siger hun.

Snart i høring: Ældrebyen i Gjesing er sat på skinner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce