SF: Energimetropolen skal være klima-kommune

SFs Jørn Boesen Andersen tager en runde mere i klima-kampen og håber på, at der er opbakning til hans forslag om at gøre Esbjerg Kommune til klimakommune. Arkivfoto: Martin Ravn.

SF: Energimetropolen skal være klima-kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Esbjerg Kommune skal ligesom nabokommunerne Varde og Vejen være klimakommune, mener SF.

Esbjerg Kommune bør snarest muligt melde sig under fanerne som klimakommune, så Danmarks Energimetropol i lighed med to tredjedele af landets andre 98 kommuner kan arbejde målrettet med nedbringelse af CO2-udslippet.

Det mener SFs Jørn Boesen Andersen, som dermed - og ikke for første gang - forsøger at skabe interesse for at få en status som klima-kommune på det kommunale budget. Allerede i 2013 ærgrede byrådsmedlemmet sig over, at der ikke blev plads til klimaet på det kommunale husholdningsbudget, men nu tager han kampen op igen:

- Vores nærmeste naboer, Varde og Vejen kommuner, er tilmeldt som klimakommuner hos Danmarks Naturfredningsforening, og Esbjerg bør ikke bare være landskendt som Energimetropolen, men som den grønne og energivenlige energimetropol. Der er ikke krav om, at man køber sig ind på en stor, forkromet løsning - vi kan fint bygge videre på de systemer, vi har i forvejen. Men til trods for, at vi igennem mange år har haft fokus på at energioptimere vores kommunale bygninger, så er det altså ikke lykkedes os at nedbringe CO2-udslippet fra kommunale aktiviteter væsentligt, og derfor tror vi i SF på, at vi skal have en stærkere styring på området, siger Jørn Boesen Andersen.

Hvad er det for noget
Hvorfor er det så vigtigt at nedbringe CO2-udslippet, hvad er CO2 egentlig overhovedet for noget, og hvorfor forandrer det verdens klima? Lidt enkelt kan man sige, at der eksempelvis udledes CO2/kuldioxid, når man brænder kul eller affald for at producere strøm og varme. En del optages af planter og verdenshavene, og CO2 er da også en grundlæggende byggesten for det meste liv. Men der skal opretholdes en naturlig balance. Når der bliver udledt for meget CO2 i forhold til det, der bliver brugt, stiger temperaturen på jorden, fordi CO2 lægger sig i et lag om jorden, så varmen fra jorden ikke kan slippe væk. Det er det, man kalder drivhuseffekt.

Drivhuseffekten betyder, at klimaet på jorden ændrer sig - det bliver varmere, og isen på nord- og sydpolen smelter.

Forpligtelser

En klimakommune forpligter sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent per år i minimum fem år. Miljøforbedrende tiltag kan blandt andet være et samarbejde med erhvervslivet om energiforbedrende tiltag samt initiativer inden for klimatilpasning som regnvandsbassiner, vejbede, vådområder, skovrensning og meget andet. Esbjerg Kommune har - ifølge Teknik & Miljø-forvaltningen - i mange år haft fokus på energibesparende tiltag i kommunale bygninger, men det er alligevel gået op og ned med nedbringelse af CO2-udslippet.

- På flere områder er vi godt med, men vi kommer til at stå stærkere, mere synligt og forpligtende ved at sætte penge af til at dokumentere de årlige besparelser på CO2-udledning. Som kommune har vi et stort ansvar for at gøre noget ved sagen, men status i dag er, at vi ikke har præcise tal og opgørelser over, hvor meget det er lykkedes at nedbringe CO2-udslippet med i hele den kommunale drift, ligesom vi heller ikke har forpligtet os til at handle grønt. Eksempelvis har vi kun aftalt at have fokus på muligheden for at lease el-drevne, kommunale biler, når de nuværende leasingaftaler løber ud, og her ser jeg meget gerne, at vi forpligter os, siger Jørn Boesen Andersen.

Ikke de store penge

Ifølge tidligere beregninger fra Teknik & Miljø-forvaltningens vil det koste rundt regnet én million kroner, hvis Esbjerg Kommune skal melde sig som klimakommune og dermed forpligte sig til blandt andet systematiske registreringer. Det er imidlertid skudt langt over målet, siger Jørn Boesen Andersen, der selv har været i kontakt med Danmarks Naturfredningsforening:

- Vi kan sagtens bygge videre på de systemer, vi har, og der er ikke noget krav om indkøb af store, forkromede løsninger, så det vil koste langt mindre. Nu skal vi have sagen belyst mere detaljeret og drøftet i Plan & Miljøudvalgets igen snarest, og jeg håber, vi kan nå til enighed om, at energimetropolen bliver klimakommune, siger SF'eren.

SF: Energimetropolen skal være klima-kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce