Politikere holdt i mørke: Planlægger boliger på planchefs ejendom

Da medlemmerne af Plan & Miljøudvalget tidligere i denne uge drøftede sagen om såkaldte udviklingsområder til kommende boliger, vidste de ikke, at planchef Peter Bagge, havde interesser i et område ved Sjelborg. Arkivfoto

Politikere holdt i mørke: Planlægger boliger på planchefs ejendom

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Plan & Miljøudvalget var uvidende om planchefs private interesser, da politikerne forleden traf beslutning om at forsøge at få et areal i Sjelborg gjort til fremtidigt udstyknings-område for attraktive boliger.

Esbjerg Kommune: Sidste efterårs kontroversielle, politiske sag, hvor byrådet ønskede at få udpeget et kystnært område i Sjelborg nord for Hjerting til fremtidig udstykning af attraktive boliggrunde, har fået fornyet liv.

Plan & Miljøudvalget har på sit seneste møde i enighed udpeget et større område, hvor blandt andre Esbjerg Kommunes planchef, Peter Bagge, bor, men tilsyneladende har politikerne været holdt helt i uvidenhed om, at planchefen har private interesser i sagen. I hvert fald oplyser både formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), samt Venstres Kurt Bjerrum, at de ikke har haft kendskab til identiteten på de lodsejere, der bor eller ejer jord inden for området.

Med stor sandsynlighed vil sagens videre håndtering blive uden Peter Bagge.
Hans Kjær, direktør, Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune vil gerne i fremtiden kunne udvikle boligområder disse to steder. Område A ved Sjelborg og område B ved Guldager Møllebæk mellem Hjerting og Guldager.  Kort: Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune vil gerne i fremtiden kunne udvikle boligområder disse to steder. Område A ved Sjelborg og område B ved Guldager Møllebæk mellem Hjerting og Guldager. Kort: Esbjerg Kommune
Foto: Ken Mathiesen

Flere lodsejere

Sagen er kort fortalt den, at Esbjerg Kommune i årevis har kæmpet for at skaffe attraktive byggegrunde i det nordlige Hjerting. Historien går helt tilbage til omkring 2004-2005, hvor kommunen i forbindelse med anlæggelsen af Hjerting Strandpark ønskede at udstykke et stort antal grunde mellem Sjelborgvej og Sanatorievej. Med en liberalisering af planloven er der nu åbnet op for, at kommunerne visse steder kan by-udvikle inden for kystnærhedszonen, som er tre kilometer fra kysten og ind i landet, og politikerne har flere gange - forgæves - forsøgt at få statens godkendelse.

Der er blot det lille men, at Esbjerg Kommune kun ejer meget lidt af jorden selv. Størstedelen ejes af private, der bor på jorden, og i tilfælde af, at der senere bliver udformet en lokalplan, kan de pågældende selv udstykke deres jord til byggegrunde, eller de kan eksproprieres væk, så kommunen kan udstykke og sælge byggegrunde.

Ikke inhabil

JydskeVestkysten har spurgt Peter Bagge, om han ikke burde have forladt lokalet, når udvalget skulle træffe en beslutning, der i sidste ende kunne vedrøre hans privatøkonomiske interesser, men Peter Bagges svar er, at han alene forestod den tekniske fremlæggelse af sagen og ikke gav sin mening til kende overfor udvalget.

- Hans Kjær var bekendt med, at jeg ejer en del af området (direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær, der er Peter Bagges øverste chef, red.)

Peter Bagge, vil du være interesseret i at udstykke din ejendom, sælge jorden til kommunen til udstykning eller vil du beholde din ejendom?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

JydskeVestkysten har spurgt direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær, om ikke det havde været mest fornuftigt, at Peter Bagge ikke er involveret i en sag, der vedrører ham selv.

- Sagen har jo været fremme før, og i den forbindelse havde Peter Bagge indsendt en indsigelse, hvilket afstedkom, at jeg besluttede, at han ikke kunne deltage i sagens behandling. En embedsmand kan ikke være inhabil, men for at undgå misforståelser, så deltog han ikke. Nu er sagen begyndt påny, og da der ikke lå nogen indsigelse fra Peter denne gang, så så jeg ikke problemer i det. Han træffer jo ikke beslutning i sagen - det gør politikerne, siger Hans Kjær.

Er du stadig af samme holdning?

- At spørgsmålet bliver rejst igen gør, at jeg vil revurdere ud fra et forsigtighedsprincip, for der må selvfølgelig ikke på nogen måde kunne stilles spørgsmål til sagsbehandlingen. Med stor sandsynlighed vil sagens videre håndtering blive uden Peter Bagge, siger Hans Kjær.

Politikere holdt i mørke: Planlægger boliger på planchefs ejendom

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce