Politikere: Vi tvangsopkøber ikke private boliger til udstykning

- Vi kommer ikke til at tvangskøbe en nyere bolig for at erstatte den med en anden, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Arkivfoto: Martin Ravn

Politikere: Vi tvangsopkøber ikke private boliger til udstykning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Borgmesteren afviser, at man fra kommunalt hold vil tvangs-ekspropriere private lodsejere i Sjelborg-området for at udstykke til boliger. Socialdemokratisk udvalgsformand siger også klart nej.

Esbjerg Kommune: Det vakte et ramaskrig, da det sidste år - kort før kommunalvalget - kom frem, hvordan det daværende Plan & Miljøudvalg efter liberalisering af Planloven ville søge staten om at få et område i Sjelborg, der for størstedelens vedkommende er privatejet, med i det såkaldte landsplandirektiv, så der bliver mulighed for at udstykke området i kystnære byggegrunde.

Planerne kunne nemlig i sidste ende betyde ekspropriation af blandt andet fiskeskipper Niels Arne Hounisens smukke hesteejendom med tilhørende 8,6 hektar jord, og borgerne, for hvem det ikke forekom rimeligt, at en kommune kunne tvinge jord fra én mand for at kunne sælge boliggrunde til andre, var i oprør.

Balladen i offentligheden affødte hurtig reaktion fra både Venstre, Borgerlisten og siden Socialdemokratiet, der alle svor, at de ikke kunne drømme om at tage en privatmands ejendom til boligformål, men nu er problematikken igen aktuel, fordi Plan & Miljøudvalget er stemt for at gøre et nyt forsøg på at få området - nu udvidet - med i et kommende landsplandirektiv, sådan som Esbjerg Kommune siden 2004 har ønsket sig med henblik på en naturlig afrunding af Hjerting By.

Sagen kort
  • Staten har med den seneste ændring af planloven givet ekstraordinær mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen med mulighed for planlægning for udvikling af byer, landsbyer samt give tilladelse til anlæg.
  • I den forbindelse har Esbjerg Kommune udpeget to områder, hvor man gerne ser udstykning til boliger.
  • Et flertal i Plan & Miljøudvalget har vedtaget at medtage to områder i Esbjerg i et kommende landsplandirektiv for udviklingsområder.
  • Område 1 er placeret mellem Sanatorievej og Sjelborgvej, mens område 2 befinder sig på landsiden af Sædding Strandvej nord for Ådraget, hvor der i dag ligger sommerhuse.
  • Socialdemokratiet og SF stemte imod medtagelse af område 2, idet man ikke ønsker at skabe mulighed for helårsbebyggelse i den grønne kile mellem Hjerting og Sædding.
  • Hvis de to områder kommer med i statens landsplansdirektiv, kan kommunen igangsætte den formelle planlægning.
  • Det sker ved først en idéhøring om kommuneplanændringen til boligformål. Dernæst udarbejdelse af en kommuneplanændring og en konkret lokalplan, der skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger.

Nej til ekspropriation

Jesper Frost Rasmussen (V), der sidste år var viceborgmester, men i dag sidder i førersædet, forklarer den nye ansøgning til staten med, at det hele handler om rettidig omhu og et forsøg på at sikre muligheden for potentielle udviklingsområder i kystnære zoner til boliger i det attraktive område.

- Det er først og fremmest den, der ejer jorden, som med en eventuel senere lokalplan får mulighed for at udstykke, hvis vedkommende ønsker det, siger Jesper Frost Rasmussen.

Sidste år svor eksempelvis du på, at Venstre ikke kunne drømme om at tvangsopkøbe en anden mands jord for at udstykke til boliger. Gælder den garanti stadig?

- Vi kommer ikke til at tvangskøbe en nyere bolig for at erstatte den med en anden. Hvis området medtages, vil man jo tage en dialog med lodsejerne for at drøfte mulighederne. Jeg mener også, der er stor forskel på at ville bygge boliger på bar landbrugsjord og så et område, hvor der allerede er bolig og privat grund, siger Jesper Frost Rasmussen.

Et overgreb

Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini (S), hvis parti er med på at indlemme området ved Sjelborg i landsplandirektivet, mener også bare, at det fra politisk hold drejer sig om at være på forkant med en eventuel udvikling af boligområder.

- Det handler jo mere om, at vi indsender drømmeområder, som vi kunne tænke os at få boliger på, for det er svært at få tilladelse til kystnære udviklingsområder. Men jeg kunne ikke drømme om at tage en anden persons jord. Hvis dem, der ejer jorden, vil sælge på et tidspunkt, vil vi have muligheden for at udstykke, men jeg kommer aldrig til at foretage sådan et overgreb og ekspropriere familier væk for at udstykke, siger Karen Sandrini.

Politikere: Vi tvangsopkøber ikke private boliger til udstykning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce