Nationalparken: Havets verdensmester skal beskyttes

John Frikke fra Nationalpark Vadehavet har et stort hjerte for den fantastiske trækfugl havternen. Arkivfoto: André Thorup.

Nationalparken: Havets verdensmester skal beskyttes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nationalpark Vadehavet, Aarhus Universitet, Dansk Ornitologisk Forening og Esbjerg Havn har indgået et partnerskab om at redde kolonien af hav- og fjordterner på havnen.

ESBJERG: Hvis man ikke lige har været udsat for et direkte, korporligt angreb eller har fået overskidt sin bil, så lakken blegner i store pletter, så er det nemt at få sympati for kolonien af hav- og fjordterner på Esbjerg Havn.

For projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, ornitolog John Frikke, fortæller varmt om de fantastiske fugle, der har skabt så stor konflikt på havnen gennem mange år. Oprindelig når de ynglede på jorden, hvor de foretrækker at være og med fuld musik beskyttede deres afkom, men sidenhen også, da de flyttede deres ynglepladser op på tagene for at beskytte dem mod mennesker, hunde, mink, rotter og ræve.

- Det er ret pudsigt, at vi har over halvdelen af Vadehavets bestand af hav- og fjordterner siddende på et tag på Esbjerg Havn. Der er 231 par ud af 476, og så er der 45 par fjordterner. Så i alt er der 300 par terner, der yngler på IATs tag. Men det er også et stort ansvar for havnen, for de terner er en vigtig del af Vadehavets natur- og udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne i Vadehavsområdet. Ternen er en fredet art og indeholdt i EUs fuglebeskyttelsesdirektiv, så vi har også pligt til at beskytte den. Der er tre ting, der gør, at de er noget helt, helt særligt, fortæller John Frikke, der selv er involveret i projektet på havnens sydmole, hvor der skal etableres en kunstig terne-biotop til ynglesæsonen, som går fra slutningen af marts til juli.

- Havternen er verdensmester i fugletræk - en vaskeægte trækfugl, som flyver til Sydpolen og havet omkring Antarktis for at overvintre. Det er der ikke andre af vore trækfugle, der lige gør. Havternen fortæller en fantastisk historie, og foretager en fantastisk rejse. Terner på den nordlige halvkugle flyver op mod 70.000 km om året - eller næsten to gange jordens omkreds. Når de så kommer tilbage til Esbjerg Havn og skal have deres to unger, så er det klart, at de passer godt på dem. To unger er jo et meget lille kuld, og derfor skal overlevelsen helst være stor. Det betyder jo også, at de gør alt for at beskytte ungerne, fortæller John Frikke og tilføjer, at ternen heldigvis kan blive 20-25 år gammel og er yngledygtige i mange år - hviket bestanden overlever på.

Anlægget
Parterne bag den planlagte terne-biotop på sydmolen ved indsejlingen til Dokhavnen og Sønderhavnen mangler 100.000-150.000 kroner. Hermed vil man kunne rette molen op og der skal ligeledes etableres en kant rundt om det kommende yngleområde, som kan holde sand og terneunger inde på molen, samtidig med, at vand kan rende ud af yngleområdet ved oversvømmelse eller kraftig nedbør. Desuden skal der etableres et menneske- og rævesikkert hegn mod land, som i yngletiden kan sikre mod forstyrrelser og rovdyr. Projektet omfatter også at der gøres forsøg med tillokning af ternerne med lyd og med terne-attrapper. 
Her på sydmolen ved indsejlingen til Dokhavnen planlægges ternernes nye yngleområde på Esbjerg Havn. Foto: Thomas Bregnballe.
Her på sydmolen ved indsejlingen til Dokhavnen planlægges ternernes nye yngleområde på Esbjerg Havn. Foto: Thomas Bregnballe.

Hjælp til terner og virksomheder

Ifølge John Frikke er opbygningen af et kunstigt yngleområde på Esbjerg Havns sydmole ved indsejlingen til Dokhavnen og Sønderhavnen, som havnen stiller til rådighed, prøvet i andre lande. Der skal godt med sand og skaller til, og derudover skal der opsættes et strømførende hegn, så rovdyr ikke kan komme i nærheden af ternerne.  

- En enkelt mink, der slipper igennem til sådan en ternekoloni, kan rydde den på en nat, så hvis vi skal have valuta for anstrengelserne og investeringerne, så skal der etableres et strømførende hegn, forklarer John Frikke.

Intet af det er dog gratis, og John Frikke vurderer, at man nu mangler cirka 150.000 kr. for at kunne etablere en permanent yngleplads. I indeværende år er der knap nok penge til en midlertidig løsning - og ikke megen tid til at lave den heller, eftersom ternerne er på vej mod Esbjerg.

- Vi er i både tids- og pengenød, men nu vil vi spørge virksomhederne, om de vil hjælpe, og vi har også et par fonde i kikkerten, som vi håber vil vise sig velvillige, siger John Frikke. 

Terner er en sand mester, når det kommer til trækflyvning. På den nordlige halvkugle flyver den op mod 70.000 km om året - eller næsten to gange jordens omkreds. Foto: John Frikke.
Terner er en sand mester, når det kommer til trækflyvning. På den nordlige halvkugle flyver den op mod 70.000 km om året - eller næsten to gange jordens omkreds. Foto: John Frikke.
Omkring 300 ternepar yngler på taget af IAT's bygning på Esbjerg Havn. Foto: Henning Simonsen.
Omkring 300 ternepar yngler på taget af IAT's bygning på Esbjerg Havn. Foto: Henning Simonsen.

Nationalparken: Havets verdensmester skal beskyttes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce