Initiativtager til friskole erkender: Vi burde have ventet