Lokalplan for Facebook brugt som løftestang i nedrivningssag i Andrup

Det eksisterende stuehus er opført i 1913 og de i alt tre bygninger er registreret som bevaringsværdige i kategori tre. Foto: Esbjerg Kommune.

Lokalplan for Facebook brugt som løftestang i nedrivningssag i Andrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lokalplan for det aflyste Facebook-byggeri i Andrup tillod nedrivning af bevaringsværdig ejendom, og nu fanger bordet. Ejer af sammenlignelig ejendom tæt ved får nu også nedrivnings-tilladelse. Socialdemokratiet og SF nedstemt af Venstre og DF.

Esbjerg Kommune: Offentlige myndigheder må ikke forskelsbehandle, og når Esbjerg Kommune er sindet at give tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige ejendomme i forbindelse med lokalplanen for Facebooks - nu aflyste - datacenter-byggeri ved Andrup, kan kommunen ikke nu komme på andre tanker og nægte nedrivning af en anden bevaringsværdig ejendom i området. Og i hvert fald ikke uden at imødese et muligt erstatningskrav.

Det er et af argumenterne fra Jexen Arkitekter, der på vegne af landmand Gunnar Rask Jensen - en af de lodsejere, der stod til at indkassere et to-cifret millionbeløb, hvis Facebook-handlen var gået igennem - har indsendt en ansøgning til Esbjerg Kommune om nedrivning af stuehus med længer på Grønkærvej 11. Gunnar Rask ønsker at bygge nyt stuehus, garage og maskinhus.

Det eksisterende stuehus er opført i 1913 og de i alt tre bygninger er registreret som bevaringsværdige i kategori tre. Det er forvaltningens vurdering, at landbrugsejendommen, der første gang blev kategoriseret som bevaringsværdig i 1992, bør bevares, fordi den er en del af fortællingen om den oprindelige landsby Andrup, hvor en del ældre gårde er beliggende samlet.

Vurderinger
  • Ejeren af ejendommen Grønkærvej 11, Andrup, mener, at stuehuset er utidssvarende og i dårlig stand.
  • Esbjerg Kommunes vurdering er af en anden karakter. Forvaltningen skriver således følgende:
  • "Der er tale om et velproportioneret og velbevaret anlæg, som indgår som en del af landsbyen Andrup. Andrup er udpeget i kommuneplanen som et bevaringsværdigt kulturmiljø. I beskrivelsen af kulturmiljøet er der lagt særlig vægt på den oprindelige landsbystruktur, som Grønkærvej 11 er en del af. Forvaltningen har gennemført en ny registrering af ejendommens bevaringsværdi i forbindelse med ejerens forespørgsel om nedrivning. Ved gen-registreringen fandt forvaltningen, at ejendommen fortsat besidder samme bevaringsværdier, som blev vurderet i 1992, og ejendommen har derfor opretholdt sin bevaringsværdi tre. Det vurderes, at en nedrivning af ejendommen, og efterfølgende eventuel tilladelse til opførelse af en ny bebyggelse, vil svække landsbyens oprindelige struktur, idet proportioner, placering, materialeholdning og gamle haver og beplantning udgør en væsentlig del af landsbyens bevaringsværdier".
Et flertal i Plan & Miljøudvalget bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har mod forvaltningens indstilling sagt ja til at give nedrivnings-tilladelsen. Foto: Esbjerg Kommune.
Et flertal i Plan & Miljøudvalget bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har mod forvaltningens indstilling sagt ja til at give nedrivnings-tilladelsen. Foto: Esbjerg Kommune.
Foto: Heidi Bjerre-Christensen

Ingen mening

Et flertal i Plan & Miljøudvalget bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har mod forvaltningens indstilling sagt ja til at give nedrivnings-tilladelsen, mens et mindretal bestående af Socialdemokratiet og SF sagde nej. Det kunne have resulteret i, at mindretallet krævede sagen til afstemning i byrådet med henblik på at få nedlagt et såkaldt paragraf 14-forbud mod nedrivningen, hvilket ville betyde, at kommunen dernæst skulle igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, der forhindrer nedrivning af de bevaringsværdige bygninger.

Imidlertid har byrådet holdt sit sidste møde inden sommerferien - næste møde er først den 19. august - og efter reglerne kan ansøgeren 14 dage efter høringsperiodens udløb frit rive bygningerne ned, hvis der ikke er kommet anden afgørelse fra kommunen. I dette tilfælde er høringsfristens udløb den 26. juni, og en sagsbehandling i byrådet til august giver således ingen mening.

Udvalgsformand for Plan & Miljø, Karen Sandrini (S) er ked af, at landejendommen nu kan rives ned.

- Vi - Socialdemokratiet og SF - er blevet stemt ned i denne sag, og fra vores partimæssige synspunkt er det en kedelig sag. Vi er meget opmærksomme på de kulturmiljøer, der findes rundt omkring i vores kommune, og det er ærgerligt, at mange ønsker at fjerne det oprindelige, historiske præg. Når man bor i den slags huse, der har en historie og en særlig karakter for vores område, bør man have respekt for deres bevaringsværdi, mener Sandrini.

Lige for lige

Venstres Kurt Bjerrum henviser til ligebehandlingsprincippet som begrundelse for tilladelsen til nedrivning:

- Der kan være sager, hvor almenvellets interesser tilsiger noget andet, men udgangspunktet er, at man skal behandles lige. Vi har en række andre lignende sager, hvor ejendomme nu er erstattet af nye stuehuse, og i forbindelse med lokalplanen for datacentret har vi også givet tilladelse til nedrivning af en ejendom med samme bevaringsværdi som Gunnar Rask Jensens. Dertil kommer, at selv om et hus er bevaringsværdigt, så står det ham frit for at skifte taget eller på anden måde ændre bygningen, da den jo ikke er fredet, og så er man lige vidt.

Lokalplan for Facebook brugt som løftestang i nedrivningssag i Andrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce