Klagenævn giver Kronborg medhold i strid med Energinet

Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) sidder i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, og han har forleden anmodet om, at udvalget følger ministernes lovede arbejde med at gøre Energinet mere transparent for borgerne og Folketinget tæt. Arkivfoto.

Klagenævn giver Kronborg medhold i strid med Energinet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) har fået medhold i klage over, at Energinet tilbage i maj afviste at udlevere kortmateriale over den kommende 400 kV-højspændingsforbindelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu beordret Energinet til at udlevere.

Esbjerg Kommune: Folketingsmedlem Anders Kronborg (S) fik mandag - dagen før Energinets bebudede offentliggørelse af kort over linjeføringen af 400 kV-højspændingsforbindelsen fra Idomlund i nord over Endrup til den dansk-tyske grænse - medhold i en klage over Energinets hemmeligholdelse af oplysninger om linjeføring.

Forhistorien er den, at mastekritiker og daværende folketingskandidat i maj i år havde opsnappet, at en repræsentant for Energinet havde præsenteret politikerne i Plan & Miljøudvalget for det statsejede energiselskabs forslag til linjeføring samt muligheder for kabellægning gennem Esbjerg Kommune. Kort efter affyrede han en mail til Energinets administrerende direktør og krævede aktindsigt i materialet, herunder særligt kort over linjeføring.

Svaret var et klart nej til at give aktindsigt i kortet, men aldrig så snart var Kronborg valgt til Folketinget, før Energinet fik en ny henvendelse - nu fra et medlem af den lovgivende forsamling. Det ændrede dog ikke på svaret - Kronborg måtte se alt andet end kortmaterialet med oversigt over linjeføringen af master, hvorefter den stædige politiker indbragte afslaget for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sagen kort
  • Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten var det med velberådet hu, da en repræsentant fra det statsligt ejede Energinet den 7. maj på egen computer foreviste et lille slideshow til politikerne i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, hvoraf det fremgik, hvor den stærkt omstridte 400 kV-højspændingsforbindelse skal gå fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse samt et detailkort for forløbet omkring Ribe.
  • Kortet blev ikke fysisk udleveret til lokalpolitikerne og Christian Jensen fra Energinets projektledelse forklarede få dage efter mødet, at oplysningerne til udvalget ikke skulle spredes ud til en større offentlighed endnu. Han forklarede, at materialet bliver holdt tæt til kroppen "for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast", sagde han dengang.

Energinet begrundede blandt andet sit afslag på fuld aktindsigt i materialet således: "...såfremt borgerne bliver præsenteret for et foreløbigt materiale, vil dette kunne skabe usikkerhed for borgerne og skabe unødigt uro hos den enkelte, da indholdet af materialet ikke er klart. Hvis en borger bliver berørt af Energinets planer for placeringen af linjeføringen, har borgeren krav på, at Energinet opfylder en række grundlæggende retsprincipper og hensyn, herunder bl.a. borgerinddragelse på oplyst grundlag, opfyldelse af de forvaltningsretlige hensyn, såsom partshøring, begrundelsespligt og retten til at indgive klage."

Og videre: "Energinet vurderer således, at hensynet til borgerens private interesser og borgernes retssikkerhed vejer tungere end samfundets interesse i, at oplysninger, der endnu ikke er endelige og klare, offentliggøres i det konkrete tilfælde".

Men den går altså ikke, siger Miljø- og Fødevareklagenævnet, som dermed giver Anders Kronborg medhold:

"...Nævnet bemærker, at Energinets argumenter for at undtage kortoversigten navnlig er begrundet i, at en offentliggørelse vil skabe en unødig uro og usikkerhed hos den enkelte lodsejer. Det er nævnets vurdering, at Energinets begrundelse for at undtage kortoversigt over linjeføring ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 2. ", skriver nævnet blandt andet.

Anders Kronborg er særdeles tilfreds med, at Miljø- og Fødevareklagenævnet nu beordrer udlevering af kortmaterialet, som blev forevist politikerne i Plan & Miljøudvalget dengang i maj - selv om afgørelsen kommer dagen inden, Energinets forslag til linjeføring alligevel offentliggøres.

- Åbenhed er noget, jeg har kæmpet for i lang tid. Jeg har virkelig haft svært ved at gennemskue det hele, og det tror jeg ærlig talt, at også mange andre borgere har. I den forbindelse er jeg også glad for, at den nye energi-, forsynings- og klimaminister, Dan Jørgensen (S), på et samråd forleden lovede øget åbenhed i Energinet, siger Kronborg og fortsætter:

- Når det er sagt, så er jeg selvfølgelig vred over, at jeg to gange får afslag fra Energinet, som dermed jo ikke levede op til loven og de demokratiske principper. Jeg håber da, det giver anledning til selvransagelse, siger han.

Er det en tilfældighed, at afgørelsen lige kommer dagen før, linjeføringen offentliggøres alligevel?

- Det tror jeg faktisk. Miljø- og Fødevareklagenævnet er en uafhængig instans, siger Kronborg.

Klagenævn giver Kronborg medhold i strid med Energinet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce