Indsats i gang for at hjælpe oversvømmede på Ringen

For anden gang på to år oplevede villaejerne omkring Ringen massive oversvømmelser efter heftige regnskyld. Arkivfoto: Allan S. Kristensen.

Indsats i gang for at hjælpe oversvømmede på Ringen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Esbjerg Kommune og Din Forsyning har udarbejdet forslag til, hvordan man skal håndtere de voldsomme problemer med oversvømmelser i villakvartererne ved Ringen/Lergravssøen samt dele af Esbjerg Øst.

Esbjerg Kommune: Lørdag den 16. september sidste år blev et døgn, som beboerne i et villakvarter omkring Ringen sent vil glemme. Massive oversvømmelser af haver og kældre efter voldsomme regnskyl og kloakdæksler, der hoppede rundt på grund af vandmasserne.

Men det var ikke sådan, at beboerne ikke havde oplevet det før, for i begyndelsen af september 2015 var den også helt gal.

Nu har Esbjerg Kommune og Din Forsyning A/S udarbejdet et forslag til håndtering af overfladevand ved ekstrem regn og opstigende grundvand i området ved Ringen/Lergravssøen samt dele af Østerbyen, men det står på forhånd klart, at der ikke findes lette løsninger på problemet.

Uafklaret
Håndtering af opstigende grundvand for eksempel i haver og kældre, er som udgangspunkt lodsejernes ansvar, og den endelige retsstatus om, hvorvidt DIN Forsyning A/S må modtage grund- og drænvand til deres ledningsnet er endnu uafklaret.Afklaringen vil første ske i forbindelse med det foreslåede grundvandsoverågnings-program, hvor omfanget af problemet bliver helt afdækket.
Store dele af Esbjerg-området blev i september sidste år våd helt ind skindet. Ikke mindst et villakvarter omkring Ringen blev voldsomt oversvømmet. Arkivfoto: Allan S. Kristensen.
Store dele af Esbjerg-området blev i september sidste år våd helt ind skindet. Ikke mindst et villakvarter omkring Ringen blev voldsomt oversvømmet. Arkivfoto: Allan S. Kristensen.

Delvis løsning

Der har været nedsat en projektgruppe med deltagelse af kommunen, Din Forsyning samt en repræsentant for Esbjerg Havn, og den har gennemgået de forskellige områder.

Overfladevand ved skybrudshændelser forventes at kunne håndteres ved en omlægning af driften af Din Forsynings anlæg samt ved seperatkloakering af området. Det er gruppens opfattelse, at Din Forsynings driftsændringer på kort sigt vil afhjælpe hovedparten af problemet, ligesom hele problemet skulle blive løst i takt med den generelle seperatkloakering af Esbjerg Ø og oplande til renseanlæg øst. Afledning af vand fra Lergravssøen foreslås foretaget til en regnvandsledning, hvor afledningen i dag foregår via fælleskloakering.

Håndteringen af opstigende grundvand i for eksempel haver og kældre er et særskilt problem. Drænet grundvand må ikke afledes til kloak, og grundvandet kan som oftest ikke nedsives på husejernes grunde, men det er husejernes eget ansvar. Projektgruppen opridser to muligheder, nemlig at lade lodsejerne selv anlægge, drive og vedligeholde drænsystemer eller aflede vandet til Din Forsynings ledningsnet. Den nuværende spildevandsplan pålægger imidlertid ikke Din Forsyning at modtage grund- og drænvand i offentlig kloak.

Teknik & Miljø har vurderet, at en eventuel accept af at udlede grund- og drænvand til Din Forsynings ledningsnet vil kræve en ændring af den kommunale spildevandsplan og Din Forsynings betalingsvedtægt, og spørgsmålet afventer nu det igangsatte grundvands-overvågningsprogram, der skal afrapportere næste år, oplyser udvalgsformand Karen Sandrini (S).

Indsats i gang for at hjælpe oversvømmede på Ringen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce