Her er årets bygningsperler i Esbjerg Kommune

Formand og arkitekt Helene Plet og Esbjerg Kommunes Byfond præmierede tirsdag seks renoveringer og nybygninger i Esbejrg Kommune. Arkivfoto

Her er årets bygningsperler i Esbjerg Kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Seks markante nybyggerier og renoveringer blev tirsdag præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond.

Esbjerg: I mere end 40 år har sagkyndige folk i Esbjerg Kommunes Byfond præmieret markante bygningsværker, og tirsdag præsenterede Byfonden med formand, arkitekt Helene Plet og næstformand, murermester Bent Krabbenhøft i spidsen seks byggerier, som spænder fra den respektfulde renovering til det innovative nybyggeri.

Se billederne af de seks præmierede bygninger her.

Esbjerg Kommunes Byfond
  • Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution, nedsat af Esbjerg Byråd. Formålet med byfonden er at rådgive og støtte udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer.
  • Byfonden har et årligt beløb til rådighed på cirka 400.000 kroner til tilskud, præmiering samt årsberetning.


 
Din Forsyning, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg NEsbjerg Vandværk præmieres for innovativt nybyggeri. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, Esbjerg Vandværk står som et lysende landmark i det flade landskab i Kjersing på grænsen til det åbne land. I hele sin udstrækning er bygningen udspændt mellem to vandrette beton-skiver. Op igennem dem skyder sig et transparent skrin af glas med synlige stålkonstruktioner.Videre hedder det, at ?Esbjerg Vandværk er et bevis på, at man ved nytænkning, kan udfordre den traditionelle opfattelse af byggerier til tekniske funktioner, og få et unikt bygningsværk, som har noget at tilbyde til omgivelserne. Det være sig både oplysning, læring og en arkitektonisk oplevelse.?Esbjerg Vandværk er tegnet af Ginnerup Arkitekter i samarbejde med Din Forsyning, som bygherre, Rambøll og Jorton A/S, som hovedentreprenør. Foto: Esbjerg Kommune
Din Forsyning, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg NEsbjerg Vandværk præmieres for innovativt nybyggeri. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, Esbjerg Vandværk står som et lysende landmark i det flade landskab i Kjersing på grænsen til det åbne land. I hele sin udstrækning er bygningen udspændt mellem to vandrette beton-skiver. Op igennem dem skyder sig et transparent skrin af glas med synlige stålkonstruktioner.Videre hedder det, at ?Esbjerg Vandværk er et bevis på, at man ved nytænkning, kan udfordre den traditionelle opfattelse af byggerier til tekniske funktioner, og få et unikt bygningsværk, som har noget at tilbyde til omgivelserne. Det være sig både oplysning, læring og en arkitektonisk oplevelse.?Esbjerg Vandværk er tegnet af Ginnerup Arkitekter i samarbejde med Din Forsyning, som bygherre, Rambøll og Jorton A/S, som hovedentreprenør. Foto: Esbjerg Kommune
Vadehavscentret, Okholmvej 5, V. Vedsted, 6760 RibeVadehavscentret præmieres for enestående arkitektur. I præmieringsbrevet betegnes Vadehavscentret som enestående arkitektur- lidt af et mesterværk og en sand fryd for øjet. Og videre hedder det, at
Vadehavscentret, Okholmvej 5, V. Vedsted, 6760 RibeVadehavscentret præmieres for enestående arkitektur. I præmieringsbrevet betegnes Vadehavscentret som enestående arkitektur- lidt af et mesterværk og en sand fryd for øjet. Og videre hedder det, at "inspirationen fra egnens byggeskikke, de gamle gårde med gårdrum og stråtage, placeret på et værft i landskabet, er smukt og poetisk fortolket i Vadehavscentrets moderne arkitektur, hvor netop disponeringen af de nye bygninger, i sammenhæng med det oprindelige besøgscenter fra 1997, giver associationer til de gamle firlængede gårde og beskedne længehuse." Skabelsen af Vadehavscentret er sket i tæt samarbejde mellem arkitektfirmaet Dorte Mandrup A/S; udstillingsdesignerne Jac Studios og No Parking, landskabsarkitekt Marianne Levinsen, Ingeniørfirmaet Steensen Varming, Entreprenørfirmaet Bo Michelsen, Tækkefirmaerne Kim Andersen ApS og Arne Klüwer og Hemmed Tækkefirma med støtte fra fondene Realdania, A.P. Møller Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Augustinusfonden, Friluftsrådet, Louis Pedersens Legat og Bevica Fonden. Bygherre er Ejendomme, Esbjerg Kommune. Foto: Esbjerg Kommune
Højvangs Allé 35, 6700 Esbjerg, Alexandra og Janus Hygom.Højvangs Allé 35 i Esbjerg præmieres for respektfuld renovering af parcelhus. Om huset, der er tegnet i 1961 af den lokale arkitekt J. Sottrup-Jensen, som bolig for tandlægerne Dagmar og Palle Jacobsen, hedder det blandt andet i præmieringsbrevet, at
Højvangs Allé 35, 6700 Esbjerg, Alexandra og Janus Hygom.Højvangs Allé 35 i Esbjerg præmieres for respektfuld renovering af parcelhus. Om huset, der er tegnet i 1961 af den lokale arkitekt J. Sottrup-Jensen, som bolig for tandlægerne Dagmar og Palle Jacobsen, hedder det blandt andet i præmieringsbrevet, at "ejerne af Højvangs Allé 35, Alexandra og Janus Hygom har med tydelig kærlighed til husets oprindelige udtryk, gennemført en respektfuld renovering af det fine parcelhus. Huset er bevaret i sit udtryk, med kun ganske få ændringer. De fine hårdttræs-lameller på facaderne er nok et moderne islæt, men spiller fint sammen med den oprindelige arkitektur, og understreger på den måde, at denne type bygninger stadig er relevante i nutidens boligarkitektur." Foto: Esbjerg Kommune
Hundegade 24, 6760 Ribe, Morten Vesterlund Maskov.Hundegade 24 i Ribe præmieres for en gennemført renovering. Huset, der oprindeligt opført omkring 1760 og sidenhen har fået en facade i klassicistisk stil, var inden renoveringen i meget dårlig stand, men i 2015 fik huset en ny ejer, der siden overtagelsen, har foretaget en gennemført en istandsættelsen, hvor der er tænkt på tradition og den håndværksmæssige udførelse af de forskellige detaljer. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, at
Hundegade 24, 6760 Ribe, Morten Vesterlund Maskov.Hundegade 24 i Ribe præmieres for en gennemført renovering. Huset, der oprindeligt opført omkring 1760 og sidenhen har fået en facade i klassicistisk stil, var inden renoveringen i meget dårlig stand, men i 2015 fik huset en ny ejer, der siden overtagelsen, har foretaget en gennemført en istandsættelsen, hvor der er tænkt på tradition og den håndværksmæssige udførelse af de forskellige detaljer. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, at "renoveringen af Hundegade 24 er et bevis på, at det kan lade sig gøre, med den rette tilgang og fornemmelse for bygningens historie, at foretage en omfattende renovering og derved genskabe kvalitet i det historiske byrum." Foto: Esbjerg Kommune
Kosmoramakarréen, Villemoes Holding, Peter og Christian Villemoes, EsbjergKosmoramakarréen er udtaget til præmiering for gennemført omdannelse af gårdmiljø. Kosmoramakarréen, som består af en halv karré ? den vestlige del af karréen Skolegade, Kirkegade, Kongensgade og Torvet - har sit navn fra ejendommen Kongensgade 49, der igennem tiden har huset ikke færre end tre forskellige biografer, senest biografen Kosmorama indtil 1986. Gårdforbedringen startede som en dialog mellem Esbjerg Kommunes planafdeling og Villemoes Holding, som ejer størstedelen af karréens ejendomme. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, at
Kosmoramakarréen, Villemoes Holding, Peter og Christian Villemoes, EsbjergKosmoramakarréen er udtaget til præmiering for gennemført omdannelse af gårdmiljø. Kosmoramakarréen, som består af en halv karré ? den vestlige del af karréen Skolegade, Kirkegade, Kongensgade og Torvet - har sit navn fra ejendommen Kongensgade 49, der igennem tiden har huset ikke færre end tre forskellige biografer, senest biografen Kosmorama indtil 1986. Gårdforbedringen startede som en dialog mellem Esbjerg Kommunes planafdeling og Villemoes Holding, som ejer størstedelen af karréens ejendomme. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, at "efter en gennemført renovering fremstår karréen nu i stedet som et charmerende og hyggeligt gårdmiljø, hvor byens puls opleves i et roligt og afslappet tempo. Den supplerer den midtby, vi kender ? åbner op og viser, at der også er et spændende liv i byens baghuse. Og føjer noget nyt til midtbyens palette af oplevelser." Videre hedder det: "Esbjerg Kommunes Byfond ser Kosmoramakarréen som et vellykket eksempel på, hvordan der på tværs af matrikelskel kan skabes fælles løsninger med synergieffekter til fælles glæde for den enkelte ejer og dennes lejere, men også for alle de omkringboende. Også stor respekt til beboerne, som selv har opfordret til at invitere byens liv ind i gården og set dette som en kvalitet ved deres centrale bopæl." Omdannelsen af Kosmoramakarréen er sket i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og ejerne: Villemoes Holding ApS, Lomoco Invest Aalborg A/S og Rio Sko Esbjerg A/S. Gårdanlægget er tegnet af MOVE Arkitektur ApS og anlagt af Stürup-Arkil A/S. Rådgivere på opgaven har været COWI A/S og sbs rådgivning A/S. Foto: Esbjerg Kommune
Afd. Spangsbjergparken, Esbjerg, Dansk almennyttigt Boligbyggeri, København og Esbjerg almennyttigt Boligbyggeri. Spangsbjergparken præmieres for bevaring af helstøbt bebyggelsesplan. Spangsbjergparken fra 1953 er den største sociale boligbebyggelse i Esbjerg fra 1950´erne og repræsenterer en vigtig periode i den danske velfærdshistorie. Den blev tegnet af arkitekt Jens Sottrup-Jensen, som allerede havde skitser klar til bebyggelsesplanen i 1945. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, at
Afd. Spangsbjergparken, Esbjerg, Dansk almennyttigt Boligbyggeri, København og Esbjerg almennyttigt Boligbyggeri. Spangsbjergparken præmieres for bevaring af helstøbt bebyggelsesplan. Spangsbjergparken fra 1953 er den største sociale boligbebyggelse i Esbjerg fra 1950´erne og repræsenterer en vigtig periode i den danske velfærdshistorie. Den blev tegnet af arkitekt Jens Sottrup-Jensen, som allerede havde skitser klar til bebyggelsesplanen i 1945. I præmieringsbrevet hedder det blandt andet, at "den funktionelle tradition kan tydeligt aflæses i Spangsbjergparkens bebyggelsesplan og udformning af boligerne. Planens hovedgreb byder på en sammenhængende grøn græsflade, hvorpå der er placeret bebyggelsestyper som de lave kædehuse ned mod bunden af dalen, parallelforskudte boligblokke i tre etager på skrænten lidt længere oppe, og punktformede højhuse i 7 etager på toppen af terrænet ved Spangsbjerg Kirkevej. De forskellige bygningstyper og -højder følger og understreger det kuperede terræn, så den samlede bebyggelsesplan fremstår som en bylandskabelig helhed. De grønne sammenhængende fællesarealer varierer med en karakter fra mere offentlige ved punkthusene til mere private og intime arealer i de to indre, grønne rum, som kædehusene har skabt." Esbjerg Kommunes Byfond vil opfordre til, at de særlige kvaliteter parkbebyggelsen Spangs-bjergparken besidder også bliver bevaret i fremtiden. Foto: Esbjerg Kommune

Her er årets bygningsperler i Esbjerg Kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce